www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Scholarships -- Notice
Scholarship Notice

Yποτροφίες στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μια (1) υποτροφία για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Μια (1) υποτροφία για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική.

Υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής καθώς επίσης και η δημιουργία ικανών στελεχών, τα οποία θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης καθώς επίσης ικανά στελέχη που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας  και των εφαρμογών της στην πράξη.

Διάρκεια σπουδών:  1 έτη (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα)

Αξία υποτροφίας: 5.400 €

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έως 23 Αυγούστου 2013

Υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική

Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις καθώς και η δημιουργία άρτια εκπαιδευμένων στελεχών που επιθυμούν εξειδίκευση στο αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Λογιστικής και της Ελεγκτικής.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά των αιτήσεων (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ακ. έτος 2013-14): εδώ.

Διάρκεια σπουδών:  2 έτη (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα)

Αξία υποτροφίας: 8.122,50 €

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έως 23 Αυγούστου 2013

Πηγή: http://spoudazo.equalsociety.gr/

 

 

 

 

Υποτροφίες για Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Υποτροφίες για Μεταπτυχιακά Προγράμματα 2ος ΚΥΚΛΟΣ - 2A (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Θεσσαλονίκη)

Υποτροφία/ες: Δύο (2) υποτροφίες στο σύνολο των ειδικοτήτων που αναφέρονται παραπάνω (επιλογής του υποψηφίου).

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ιδρύθηκε βάσει του νόμου 3391/2005, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η διδασκαλία των μαθημάτων των προγραμμάτων γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα έναντι διδάκτρων. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αποτελείται από τρεις Σχολές και προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης

Executive MBA* (Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη επιχειρήσεων)- 10.000€

MSc in Management (Διοίκηση Επιχειρήσεων) – 5.000€

MSc in Banking and Finance (Τραπεζική και Χρηματοοικονομική) – 5.000€

MSc in Sustainable Development* (Βιώσιμη Ανάπτυξη) – 5.000€ [Specialisation Streams: a) Sustainable Strategies, b) Sustainable Tourism]

MSc in Strategic Product Design* (Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων) – 5.000€

LL.M. in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution* (Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών) – 4.000€

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

MA in Black Sea Cultural Studies (Μαύρη Θάλασσα. Ιστορία και Πολιτισμός) – 2.500€

MA in Art, Law and Economy * (Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία) – 4.000€

Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

MSc in Energy Systems (Ενεργειακά Συστήματα) – 4.000€ [Specialisation Streams: a) Energy Management, b) Renewable Energy]

MSc in Information and Communication Technology (ICT) Systems (Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) – 4.000€

Διάρκεια σπουδών:  Όλα τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών έχουν διάρκεια ένα έτος σε μορφή πλήρους φοίτησης (full-time) και δύο έτη σε μορφή μερικής φοίτησης (part time).

Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2013.

Το Executive MBA ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2014.

*Τα μαθήματα στα συγκεκριμένα προγράμματα πραγματοποιούνται Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.

Αξία υποτροφίας: Ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλεγεί.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για υποτροφία έως 2 Σεπτεμβρίου 2013

Πηγή: http://spoudazo.equalsociety.gr/

 

Υποτροφίες Innovation and Entrepreneurship” από το International MBA του ΟΠΑ

Το MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με συνέπεια ως προς τη συστηματική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Ελλάδα, ανακοινώνει τη χορήγηση αριθμού υποτροφιών για συμμετοχή στην κατεύθυνση «Innovation and Entrepreneurship» του full-time προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

To συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Industry Disruptors – Game Changers (ID-GC), ενώ οι υποτροφίες (αξίας 12.000 ευρώ έκαστη) είναι ευγενική χορηγία μεγάλης και καινοτόμου πολυεθνικής φαρμακευτικής με σημαντική παρουσία στην Ελλάδα.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε υποψηφίους με καινοτόμες ιδέες, που αποτελούν προϊόν έρευνας ή βρίσκονται σε πρωτογενές στάδιο σχεδιασμού και ανάπτυξης και οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά. Στόχος είναι, παρακολουθώντας το MBA International, οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να μετατρέψουν το προϊόν της ερευνάς τους ή τις ιδέες τους σε μια επιτυχημένη επιχείρηση με χαρακτηριστικά υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξωστρέφειας.

Οι υπότροφοι θα παρακολουθήσουν το Full-time πρόγραμμα, του οποίου οι διαλέξεις πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες (6.00 – 9.30 μμ) και θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις επαγγελματικές ή ερευνητικές τους υποχρεώσεις με τις σπουδές τους. Επίσης, στο πλαίσιο του Immersion Project του προγράμματος, θα δημιουργήσουν το επιχειρηματικό πλάνο για τη σύσταση και ανάπτυξη της επιχείρησής τους, η οποία θα αξιοποιεί το αποτέλεσμα της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

Μαζί με το ερευνητικό δυναμικό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια εισαγωγής στο MBA International. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.imba.aueb.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 στη γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MBA International (Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 11362, Αθήνα, 8ος όροφος, γραφείο 805), με την ένδειξη "Καινοτομία – ΙD".

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και στα τηλέφωνα 210 8203659 και 210 8203677.

Πηγή:http://www.epixeiro.gr/

 

"Let Me Introduce Me": Υποτροφίες MSc in Marketing από το Jumping Fish της COSMOTE και το ALBA

Το Jumping Fish της COSMOTE και το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece  ενθαρρύνουν και επιβραβεύουν τη δημιουργικότητα μέσω του διαγωνισμού "Let Me Introduce ME"  προσφέροντας μια ολική και δύο μερικές υποτροφίες της τάξεως του 50% για το πρόγραμμα MSc in Marketing.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν τον εαυτό τους με τον πιο έξυπνο και δημιουργικό τρόπο, ώστε να αποσπάσουν τη θετική ψήφο, τόσο του κοινού που θα ψηφίζει μέσω "likes" όσο  και της επιτροπής αξιολόγησης η οποία θα αποτελείται από δύο καθηγητές του ALBA, ένα στέλεχος του Jumping Fish καθώς και από ένα στέλεχος της εταιρίας COSMOTE.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να προβάλλουν τον εαυτό τους μέσω παρουσίασης, διαφήμισης, video ή με όποιο άλλο τρόπο επιθυμούν και φαντάζονται, μέσα στηνειδικά διαμορφωμένη από το Jumping Fish της COSMOTE σελίδα.

Οι ιδέες των συμμετεχόντων μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 19 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινωθούν και τα ονόματα των δέκα υποψήφιων νικητών. Η δεκάδα θα αποτελείται από τρεις συμμετέχοντες που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα ‘like’ και επτά συμμετέχοντες που θα επιλεγούν απο την κριτική επιτροπή.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί στις 29 Ιουλίου, με την ανακοίνωση των 3 νικητών.

Οι νικητές θα λάβουν υποτροφία αποκλειστικά για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 (έναρξη μαθημάτων Σεπτέμβριος 2013) ενώ για να μπορέσουν να ενταχθούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα MSC in Marketing όπως αυτά ανακοινώνονται και ανανεώνονται στον ιστότοπο www.alba.edu.gr και να περάσουν από τη διαδικασία αίτησης και επιλογής του ALBA.

Πηγή: http://www.emea.gr/

 

Υποτροφία διοίκησης επιχειρήσεων από το ALBA και το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων σε απόφοιτο του ΣΕΝ

Το ALBA Graduate Business School  at the American College of Greece και τοΣωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία τους προσφέρουν τη δυνατότητα σε ένααπόφοιτο του ΣΕΝ/JA Greece να σπουδάσει με υποτροφία 50% στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in International Business & Management.

H πρώτη υποτροφία, συνολικής αξίας 6.250 ευρώ (κόστος πρόγράμματος 12.500), θα δωθεί για το ακαδημαικό έτος 2013-14.

Με μότο Launch Yourself in Business και δίνοντας  έντονη έμφαση στην ανάπτυξη ικανών στελεχών επιχειρήσεων, το πρόγραμμα MSc in International Business & Management προετοιμάζει νέους επαγγελματίες για μια δυναμική είσοδο στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό κόσμο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η πρακτική άσκηση (Internship) η οποία προσφέρει στους φοιτητές μια μοναδική εκπαιδευτική και εργασιακή εμπειρία. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται εδώ.

Όροι Συμμετοχής

Δικαίωμα στη συγκεκριμένη υποτροφία έχουν όλοι οι απόφοιτοι του προγράμματος "Εικονική Επιχείρηση", προγραμμάτων του ΣΕΝ/Junior Achievement Greece που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα όπως αυτά περιγράφονται στο http://www.alba.edu.gr/Academic/IB/Pages/InformationforAdmissions.aspx

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την online αίτηση μέχρι το τέλος Ιουλίου και  παράλληλα να ενημερώνουν με e-mail το ΣΕΝ/JA Greece στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Θα ακολουθηθεί  η τυπική διαδικασία αξιολόγησης του  ALBA Graduate Business School at The American College of Greece.

Πηγή: http://www.emea.gr/

 

Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας (IKYDA)

Το ΙΚΥ και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), με στόχο την περαιτέρω προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, υλοποιεί από το έτος 2000 το πρόγραμμα ΙΚΥDA. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων. Το συνολικό χρονικό διάστημα χρηματοδότησης -ένα ή δύο έτη- δηλώνεται εξ’ αρχής και εγκρίνεται μαζί με την πρόταση.

Το πρόγραμμα προκηρύσσεται κατά τους θερινούς μήνες και η προθεσμία υποβολής λήγει συνήθως τον Σεπτέμβριο. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται στον αντίστοιχο Εθνικό Φορέα (ΙΚΥ-DAAD) κάθε χώρας από τον συντονιστή της ομάδας. Η ερευνητική ομάδα της κάθε χώρας θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή και χωρίς περιορισμό ως προς τον μέγιστο αριθμό μελών. Επιτρέπεται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων Ιδρυμάτων (και από τις δύο πλευρές).

Σύμφωνα με την σύμβαση IKY-DAAD, οι αιτήσεις, τόσο από ελληνικής όσο και από γερμανικής πλευράς, εξετάζονται από πιστοποιημένους αξιολογητές. Αρχικά, η διαδικασία αξιολόγησης υλοποιείται στην έδρα του Εθνικού Φορέα και ολοκληρώνεται στο πλαίσιο συνεδρίασης μικτής Ελληνο-γερμανικής Επιτροπής Αξιολόγησης στην Ελλάδα ή στη Γερμανία.

Κατά τη διαδικασία της επιλογής, έμφαση δίνεται στην προώθηση νέων επιστημόνων, στη συμπληρωματικότητα των ερευνητικών προγραμμάτων και στη δυνατότητα επιστημονικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Πληροφορίες:

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Πηγή: http://www.iky.gr/

 

Ανακοινωση Υποτροφιων ΙΚΥ στον τομεα της Ψυχιατρικής απο το κληροδότημα "Μ. Ζαούση"

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση οκτώ (8) υποτροφιών, στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Πανεπιστημίων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς και, προαιρετικά, κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.,), που επιθυμούν, είτε να εκπονήσουν στο εξωτερικό διδακτορική διατριβή (5 θέσεις υποτροφιών), είτε να κάνουν κλινική ή πειραματική έρευνα στο εξωτερικό (3 θέσεις υποτροφιών), σε αντικείμενο του τομέα της Ψυχιατρικής.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 2 Σεπτεμβρίου 2013.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στα γραφεία του Ι.Κ.Υ. (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) και στο  διαδικτυακό τόπο www.iky.gr.

Πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στα τηλέφωνα 210-3726394, 210-3726346 και 210-3726395.

 

Scholarship opportunities for true innovators - AUEB's MBA International Program

Υποτροφίες για “Innovation and Entrepreneurship” από το International MBA του  ΟΠΑ με την αρωγή των Industry Disruptors και χορηγό καινοτόμο πολυεθνική φαρμακευτική εταιρία

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 15 Ιουλίου 2013

Το MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με συνέπεια ως προς τη συστηματική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Ελλάδα, ανακοινώνει τη χορήγηση αριθμού υποτροφιών για συμμετοχή στην κατεύθυνση «Innovation and Entrepreneurship» του full-time προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. To συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Industry Disruptors – Game Changers (ID-GC), ενώ οι υποτροφίες (αξίας 12.000 ευρώ έκαστη) είναι ευγενική χορηγία μεγάλης και καινοτόμου πολυεθνικής φαρμακευτικής  με σημαντική παρουσία στην Ελλάδα.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε υποψηφίους με καινοτόμες ιδέες, που αποτελούν προϊόν έρευνας ή βρίσκονται σε πρωτογενές στάδιο σχεδιασμού και ανάπτυξης και οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά. Στόχος είναι, παρακολουθώντας το MBA International, οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να μετατρέψουν το προϊόν της ερευνάς τους ή τις ιδέες τους σε μια επιτυχημένη επιχείρηση με χαρακτηριστικά υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξωστρέφειας.

Οι υπότροφοι θα παρακολουθήσουν το Full-time πρόγραμμα, του οποίου οι διαλέξεις πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες (6.00 – 9.30 μμ) και θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις επαγγελματικές ή ερευνητικές τους υποχρεώσεις με τις σπουδές τους. Επίσης, στο πλαίσιο του Immersion Project του προγράμματος, θα δημιουργήσουν το επιχειρηματικό πλάνο για τη σύσταση και ανάπτυξη της επιχείρησής τους, η οποία θα αξιοποιεί το αποτέλεσμα της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

Μαζί με το ερευνητικό δυναμικό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια εισαγωγής στο MBA International. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.imba.aueb.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 στη γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MBA International (Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 11362, Αθήνα, 8ος όροφος, γραφείο 805), με την ένδειξη “Καινοτομία – ΙD”.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Yποτροφίες Ιδρύματος Λάτση

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση 25 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Masters) σε όλα τα επιστημονικά πεδία, για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- o μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους είναι τουλάχιστον οκτώ (8,00) για αποφοίτους Ελληνικού πανεπιστημίου, ή τουλάχιστον 80% της κλίμακας βαθμολογίας αν πρόκειται για αποφοίτους ισότιμων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

- έχουν γραπτή προσφορά θέσης για μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι το πρώτο που θα παρακολουθήσουν.

- ειδικά για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι προτίθενται να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε πόλη διαφορετική από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους.

- δεν έχουν υπερβεί το 28o έτος της ηλικίας τους.

- έχουν τεκμηριωμένη οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στην κάλυψη του κόστους των σπουδών τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη γραμματεία και αναλυτική βαθμολογία.

- Βεβαίωση αποδοχής του υποψήφιου από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτείται υποτροφία.

- Στοιχεία επικοινωνίας (Όνομα, τηλέφωνο & email) δύο καθηγητών του τμήματος στο οποίο ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του ώστε το Ίδρυμα να ζητήσει συστάσεις. Ο υποψήφιος οφείλει να έχει ενημερώσει τους δύο καθηγητές ότι το Ίδρυμα πιθανόν να επικοινωνήσει μαζί τους.

- Tίτλος και περίληψη (έως 200 λέξεων) διπλωματικής εργασίας προπτυχιακού διπλώματος, εφόσον υπάρχει, και όνομα επιβλέποντα καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν έχει εκπονηθεί διπλωματική εργασία, τίτλος και περίληψη οποιασδήποτε εργασίας έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.

- Δήλωση Σκοπού (Statement of Purpose), έκτασης μέχρι 400 λέξεων, στην οποία ο υποψήφιος θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έναντι άλλων αντίστοιχων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, το πώς αυτή η επιλογή συνδέεται με τα μελλοντικά του σχέδια κι επιδιώξεις, καθώς και μια αποτίμηση της μέχρι τώρα ακαδημαϊκής πορείας του.

- Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου και ατομικό δελτίο επιτυχίας, εφόσον ο υποψήφιος φοίτησε σε ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος φοίτησε σε τμήμα ελληνικού πανεπιστημίου για την εισαγωγή στο οποίο απαιτήθηκε η εξέτασή του σε ειδικά μαθήματα, απαιτείται και η βεβαίωση πρόσβασης.

- Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των 2 τελευταίων ετών όπου εμφανίζεται το οικογενειακό εισόδημα και, σε περίπτωση που υπάρχει, εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των δύο τελευταίων ετών για το ατομικό εισόδημα του υποψηφίου.

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

- Επίσημη βεβαίωση σε περίπτωση που ο γονέας/γονείς είναι άνεργος/άνεργοι.

- Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, κ.λπ.).

ΕΠΙΛΟΓΗ

Στην επιλογή των υποτρόφων θα συνεκτιμηθούν, εκτός από την επίδοση εκάστου υποψηφίου, η οικονομική του κατάσταση, η τυχόν ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων, καθώς και η ποιότητα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που προτίθεται να παρακολουθήσει.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, έως τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής το οποίο θα είναι προσβάσιμο εδώ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα), ενώ σε περίπτωση που επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά.

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στους επιλεγέντες την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου 2013.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία χορηγείται για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (επιπέδου Masters) πλήρους φοίτησης, η επίσημη διάρκεια των οποίων μπορεί να κυμαίνεται από 9 έως 24 μήνες.

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οριστικά τη χορήγηση της υποτροφίας σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος.

ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Το ύψος της υποτροφίας συνίσταται στην καταβολή € 900 ευρώ μηνιαίως, για όσους μήνες διαρκεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, όπως αυτό καθορίζεται από το πανεπιστήμιο.

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα: Το ύψος της υποτροφίας συνίσταται στην καταβολή € 600 ευρώ μηνιαίως, για όσους μήνες διαρκεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, όπως αυτό καθορίζεται από το πανεπιστήμιο.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, είναι στην ευχέρεια του Ιδρύματος με την έναρξη της υποτροφίας να χορηγήσει στον/στην υπότροφο ένα εφάπαξ ποσό, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ειδικές συνθήκες που θα συντρέχουν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις ενώ για διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα μέσω του scholarships@latsis-foundation.org.

Πηγή: http://www.latsis-foundation.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποτροφία Εθνικής Τράπεζας

Προκήρυξη υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 είς μνήμην του κ. Μ. Βρανόπουλου.

 

50 Yποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει 50 θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής υποψηφιότητας λήγει στις 10 Ιουλίου 2013. Τα υπόλοιπα παραστατικά θα πρέπει ν' αποσταλούν ταχυδρομικώς έως τις 19 Ιουλίου 2013.

Πηγή: http://www.iky.gr

 

 

 
Περισσότερα Άρθρα...


Σελίδα 10 από 56

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20429
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11544686