www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Scholarships -- Notice
Scholarship Notice

Υποτροφίες UN. LINGNAN HONG KONG CHINA

Προκήρυξη του πανεπιστημίου Lingnan στο Χονγκ Κόνγκ Κίνας για προπτυχιακές σπουδές στις Καλές Τέχνες, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τις Κοινωνικές Επιστήμες.

Attachments:
Download this file (LINGNAN 2016.doc)LINGNAN 2016.doc[ ]56 Kb
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ 2015-2016

Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή προκήρυξε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Attachments:
Download this file (2015-2016.doc)2015-2016.doc[ ]25 Kb
Download this file (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.doc)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.doc[ ]26 Kb
 

Χορήγηση Υποτροφιών της Κυβέρνησης της Ελβετίας

Χορήγηση Υποτροφιών της Κυβέρνησης της Ελβετίας

Attachments:
Download this file (r-066-1.pdf)r-066-1.pdf[ ]69 Kb
 

Πρόγραμμα υποτροφιών Ινδονησίας 2015

Το Υπουργείο Εξωτερικών διαβίβασε στην Υπηρεσία μας την υπ’ αριθ. 479/Sosbud/2014-29.09.2014 Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας της Ινδονησίας στην Αθήνα, σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών από το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, στο πλαίσιο τού Τακτικού του Προγράμματος Υποτροφιών Τεχνών και Πολιτισμού σε φοιτητές από 21 ως 30 ετών, κατόχους τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου.

Η υποτροφία χορηγείται για τρίμηνες σπουδές στο οικείο πεδίο τεχνών και πολιτισμού  την περίοδο: 2 Μαρτίου με 15 Ιουνίου 2015.

Οι υποτροφίες περιλαμβάνουν απαλλαγή από τα δίδακτρα, διαμονή και διατροφή καθώς και αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής, όπως και χορήγηση 1.500.000.- Rupiahs μηνιαίως ( περίπου  100  €). Οι υπότροφοι καλύπτονται από μερική ασφάλεια υγείας και συνίσταται να έχουν εφοδιαστεί προηγουμένως με δικά τους μέσα με πλήρη κάλυψη υγείας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου 2014 στην Πρεσβεία της Ινδονησίας στην Αθήνα,  Μαραθωνοδρόμων 99, 154 52 Π.Ψυχικό, τηλ.  210 6774692 εσωτ. 111, στο Πολιτιστικό Τμήμα της Πρεσβείας, http://indonesia.gr

Οι ενδιαφερόμενοι θα παρακολουθήσουν και μαθήματα γλώσσας, Στοιχειώδης γνώση της επίσημης γλώσσας της Ινδονησίας Bahasa ή αγγλικών θα συνεκτιμηθεί αλλά δεν αποτελεί κριτήριο για την επιλογή των υποψηφίων.

Βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Ινδονησίας:

http://www.kemlu.go.id/Pages/Career.aspx?IDP=4&l=en/Scholarship

 

Προκήρυξη Προπτυχιακών Υποτροφιών 2014-15

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 είκοσι πέντε (25) νέες υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές σε δημόσια ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Δείτε τη σχετική προκήρυξη εδώ.

 

Υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας_IKY_Siemens

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την προκήρυξη εκατό (100) θέσεων  με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη την οποία μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο και στον κάτωθι υπερσύνδεσμο.

http://www.iky.gr/

 

programma_ipotrofion_IKY_ETE_2+2

Το πρόγραμμα υποτροφιών συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «GR 02 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» που χρηματοδοτείται από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 και θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το ΙΚΥ θα προκηρύξει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Χορήγηση Υποτροφιών για Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας ή τμήματος της Διδακτορικής Διατριβής στις χώρες Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν ακαδ. έτους 2014-2015». Η δαπάνη του εν λόγω προγράμματος θα ανέλθει σε ποσό ύψους 600.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τον ΧΜ-ΕΟΧ κατά 85% και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 15%.

Το ΙΚΥ ως ενδιάμεσος φορέας θα διαχειριστεί πρόγραμμα (Small Grant Schemes- SGS ΙΙ), το οποίο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της κινητικότητας υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, μέσω της επιχορήγησης μέρους των σπουδών ή ολόκληρης της μεταδιδακτορικής τους έρευνας σε AEI/ Οργανισμούς των Δοτριών Χωρών.

Ειδικότερα, οι υποτροφίες αφορούν σε Έλληνες πολίτες ή πολίτες έχοντες νόμιμη διαμονή πέντε ετών στην Ελλάδα, κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών από ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο/ ΤΕΙ) της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν αποδεδειγμένα (με βεβαιώσεις, δημοσιεύσεις και άλλα αποδεικτικά στοιχεία) ερευνητική εργασία σε ΑΕΙ ή αναγνωρισμένα επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα των δοτριών χωρών και σε γνωστικά πεδία συναφή με τον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτινων πόρων. Συγκεκριμένα τα επιλέξιμα γνωστικά πεδία είναι: «Τεχνολογία - Διαχείριση Υδατικών Πόρων», «Τεχνολογία Περιβάλλοντος», «Θαλάσσια Χωροταξία - Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών», «Διαχείριση Περιβάλλοντος», «Θαλάσσια Οικολογία / Βιολογία – Υδροβιολογία» «Επιστήμη της Προστασίας και διαχείρισης Υδάτινων Πόρων» «Υδατοκαλλιέργειες», «Θαλάσσιο Περιβάλλον», «Θαλάσσια Τεχνολογία» «Εξόρυξη Υδρογονανθράκων» «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε Θαλάσσιο Περιβάλλον – Παραγωγή Ενέργειας από Υδατοπτώσεις» «Επιστήμες Περιβάλλοντος».

Οι δικαιούχοι θα χρηματοδοτηθούν για διάστημα 18 μηνών. Η επιλογή τους θα γίνει με διαδικασία αξιολόγησης βάσει ειδικών κριτηρίων (βαθμός πτυχίου, συνάφεια βασικού πτυχίου με τα υπό προκήρυξη γνωστικά πεδία, γνώση ξένης γλώσσας προγράμματος σπουδών- έρευνας, αιτιολογική έκθεση). Κάθε υπότροφος θα λάβει επιχορήγηση ύψους έως 30.000€ που θα καλύπτει μηνιαία τροφεία, δαπάνες διδάκτρων (εφόσον απαιτούνται) και έξοδα μετάβασης- επιστροφής. Η σχετική πρόσκληση αναμένεται το προσεχές διάστημα.

Οι προϋποθέσεις υποβολής αίτησης, τα αναλυτικά κριτήρια μοριοδότησης, οι όροι λήψης της υποτροφίας, το ακριβές ύψος των επιλέξιμων δαπανών και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης θα ανακοινωθεί μέσω της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 

 

2015 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT GREEK CITIZENS

Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright

Προκήρυξη Προγραμμάτων Υποτροφιών για Έλληνες  Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Με χαρά σας ανακοινώνουμε το νέο κύκλο υποτροφιών του Ιδρύματος Fulbright για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Παρακαλώ να προωθήσετε την προκήρυξη για το Ελληνικό πρόγραμμα υποτροφιών , για καθηγητές/ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες που αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Για αιτήσεις και αναλυτικές πληροφορίες των προγραμμάτων υποτροφιών για Έλληνες πολίτες,επικοινωνήστε καθημερινά (εκτός Παρασκευής) 10.00 – 14.30 με την κα Els Hanappe (Έλς Χάναπε), Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος/Σύμβουλο Υποτροφιών Fulbright στο 210-7241-811 η 210-7241812 (εσωτ 3) η με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

programma_ipotrofion_IKY_ETE_2+2

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών υλοποιεί το πιο καινοτόμο πρόγραμμα υποτροφιών που έγινε ποτέ στη χώρα μας! Σε εφαρμογή της με αριθ. 115561/Β7/22-7-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2027/Β/25-7-2014)  ανακοινώνει την προκήρυξη εκατό (100) θέσεων  υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2014-2015, με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς.  Ο φοιτητής παράλληλα θα έχει την δυνατότητα να κάνει  πρακτική άσκηση με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανάλογα με τον τόπο σπουδών του υποψηφίου, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα προσλάβει τους υποτρόφους του προγράμματος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις θεματικές περιοχές αιχμής: Τραπεζική Διοικητική και Χρηματοοικονομικά,  Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικές Σπουδές και Θετικές Επιστήμες και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη.

Οι υποτροφίες αφορούν υποψηφίους με βαθμό πτυχίου από 7,00 και άνω , που θα εγγραφούν στο πρώτο εξάμηνο μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης της Ελλάδας, διάρκειας από 18 έως 24 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να έχουν παρέλθει πλέον των τεσσάρων ετών από το έτος κτήσης  του πρώτου βασικού πτυχίου του υποψηφίου.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης που είναι αναρτημένο στη διαδικτυακή σελίδα του ΙΚΥ.

Επίσης στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος το ΙΚΥ προχωράει την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2014-2015, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα σε εξειδικεύσεις του επιστημονικού τομέα «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 4η Σεπτεμβρίου 2014. Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στα γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726394, 395 και 346 και στα γραφεία του ΙΚΥ .

 

B2B Advisor

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο Οικονομικής / Θετικής κατεύθυνσης

Τουλάχιστον 3 συνεχή  έτη γενικής επαγγελματικής εμπειρίας

Αποδεδειγμένες επικοινωνιακές ικανότητες με προσανατολισμό στην επίτευξη προσωπικών στόχων

Καλή γνώση Η/Υ – Αγγλικής γλώσσας

Περισσότερες Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Πηγή: http://www.skywalker.gr/

Ημερομηνία: 28/7/2014
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ETOILE 2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΩΝΑΣΗΣ

Η Etoile, ο εξειδικευμένος εκπαιδευτικός Όμιλος στις ξενοδοχειακές σπουδές και τη μαγειρική τέχνη, ανακοινώνει την έναρξη ηλεκτρονικής υποδοχής αιτήσεων υποτροφιών για το σπουδαστικό έτος 2014/2015. Την περίοδο  αυτή, η Etoile Studies αφιερώνει τις υποτροφίες στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα εφοπλιστή και ιδρυτή της Ολυμπιακής Αεροπορίας, Αριστοτέλη Ωνάση.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά σε τέσσερις πλήρεις υποτροφίες στο I.ΙΕΚ Etoile σε ειδικότητα της επιλογής του υποψηφίου και ο πρώτος κύκλος υποβολής ενδιαφέροντος λήγει την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 στις 18:00. Η υποβολή ενδιαφέροντος υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.etoile.edu.gr. Εναλλακτικά, οι υποψήφιοι που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, δύνανται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους καλώντας στο τηλέφωνο υποστήριξης 210 9271130, δηλώνοντας τα βασικά απογραφικά τους στοιχεία καθώς και πιθανά οικονομικοκοινωνικά κριτήρια (ανεργία ή χαμηλό εισόδημα, αναπηρία ή χρόνια πάθηση, μέλος πολύτεκνης οικογένειας κ.ά.).

Oι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις κάτωθι ειδικότητες:

  • Τουριστικών Μονάδων & Υπηρεσιών Φιλοξενίας
  • Μαγειρικής Τεχνης – Chef
  • Ζαχαροπλαστικής και Aρτοποιίας – Pastry Chef

Τα μαθήματα και γενικότερα το περιεχόμενο σπουδών των ειδικοτήτων μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση www.etoile.edu.gr.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο Ι.ΙΕΚ Etoile, οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελεί δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6), είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98) και οι κάτοχοί του δύνανται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο δημόσιο (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01), μοριοδοτούμενοι με 150 μονάδες (Αρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

Πιο σημαντικά, οι απόφοιτοι του Ι.ΙΕΚ Etoile χαίρουν της εκτίμησης και αναγνώρισης του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Ι.ΙΕΚ Etoile είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος (άδεια λειτουργίας 120868/ΙΑ ΦΕΚ 2279 ΤΕΥΧΟΣ Β 12 Σεπτεμβρίου 2013) και απόλυτα ισότιμο ως προς τα Δημόσια ΙΕΚ. Ως εκ τούτου, οι άρρενες στρατεύσιμοι σπουδαστές του Ι.ΙΕΚ Etoile δικαιούνται αναβολής στρατεύσεως, ενώ διατηρούν και το δικαίωμα παραμονής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται μέσω του email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στη γραμμή υποστήριξης 210 9271130.

 


Σελίδα 8 από 58

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20947
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 12143574