www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Scholarships -- Notice
Scholarship Notice

“Υποτροφία ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ – JULES DASSIN” σε αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ στους τομείς α) Μεταβυζαντινός και Νεότερος Πολιτισμός και Ιστορία και β) Θεατρολογία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το Ίδρυμα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με ημερομηνία έναρξης 1 Οκτωβρίου 2020, το δέκατο πέμπτο πρόγραμμα υποτροφιών για την εκπόνηση στην ελληνική γλώσσα διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής. Το Ίδρυμα θα χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες διετούς διαρκείας που φέρουν τον τίτλο “Υποτροφία ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ – JULES DASSIN” σε αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ στους τομείς α) Μεταβυζαντινός και Νεότερος Πολιτισμός και Ιστορία και β) Θεατρολογία.

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 600 € μηνιαίως.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι προκειμένου να υποβάλουν αίτηση πρέπει:

α.         Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι Έλληνες το γένος.

β.         Να μην έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως.

γ.         Να έχουν πτυχίο ελληνικού ή ισοτίμου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του εξωτερικού με ελάχιστο βαθμό 8 (ή ισότιμη βαθμολογία αλλοδαπού ΑΕΙ) και μεταπτυχιακό δίπλωμα  με βαθμό Άριστα, (ή ισότιμη βαθμολογία αλλοδαπού ΑΕΙ).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α.         Αίτηση ενδιαφέροντος (συντάσσεται από τον αιτούντα).

β.         Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα.

γ.         Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.

δ.         Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος.

ε.         Δύο συστατικές επιστολές: μία από τον επόπτη καθηγητή και μία από άλλο διακεκριμένο καθηγητή του μεταπτυχιακού προγράμματος του υποψηφίου ή από ερευνητή επιστημονικού ιδρύματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής.

στ.       Συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση για το αντικείμενο της διατριβής.

ζ.         Κατάλογος δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν).

η.         Επίσημα διπλώματα-αποδεικτικά ξένων γλωσσών

θ.         Βεβαίωση από το οικείο Πανεπιστημιακό Τμήμα ότι ο υποψήφιος έγινε δεκτός για την εκπόνηση διδακτορικού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι 05/06/2020 (η ημερομηνία θα προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου και αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές) στη διεύθυνση του ιδρύματος: Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, Πολυγνώτου 9-11, Αθήνα 105 55, Τηλ: 210 3315 601

Δεκτές προς αξιολόγηση θα θεωρηθούν μόνον οι αιτήσεις που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης και οι οποίες θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης μέχρι την τελική συγκριτική επιλογή των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με την αίτηση όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Παράλειψη υποβολής οιουδήποτε δικαιολογητικού εντός αυτής της προθεσμίας συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.

Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται, γι’ αυτό παρακαλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν φωτοτυπίες μεγέθους Α4 των επισήμων εγγράφων, οι οποίες δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένες.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Υποτροφιών του Ιδρύματος (Καθηγητές Α.Ε.Ι., και Ειδικούς Επιστήμονες) η οποία, αφού λάβει υπ’όψιν της την βαθμολογία των υποψηφίων, την εν γένει πανεπιστημιακή τους επίδοση, την ερευνητική πρόταση που υποβάλουν, τις συστατικές επιστολές που προσκομίζουν, τα συμπεράσματα από τη συνέντευξη και τι γλωσσομάθειά τους, προτείνει κατά την ελεύθερη κρίση της όσους υποψηφίους επιλέγει για υποτροφία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την  κρίση του την παροχή ή όχι υποτροφίας λαμβάνοντας υπ’ όψιν την γνώμη της Επιτροπής Υποτροφιών, αφού εξετάσει και όλες τις παραμέτρους επί του συνόλου των υποψηφίων.

Τα αποτελέσματα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος: http://melinamercourifoundation.com/υπότροφοι/ τον Ιούλιο του τρέχοντος  έτους .Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν σε συνέντευξη, μετά από προσωπική ειδοποίηση, εφ’ όσον τούτο κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Υποτροφιών.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της υποτροφίας, ο υπότροφος δεν έχει το δικαίωμα να αλλάζει το θέμα του διδακτορικού. Δικαιούται, όμως, να το τροποποιήσει με τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη καθηγητή ή για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους το Ίδρυμα εκτιμά κατά την απόλυτη κρίση του.

Το ποσόν της υποτροφίας καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, η δε καταβολή αρχίζει με την προσκόμιση της βεβαίωσης οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή την Σχολή.

Ο υπότροφος υποχρεούται να προσκομίσει ανά εξάμηνο στο Ίδρυμα τεκμηριωμένη και αναλυτική βεβαίωση προόδου υπογεγραμμένη από τον Επόπτη Καθηγητή. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος δικαιούται να ανακαλέσει την υποτροφία εάν ο υπότροφος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του προς το Πανεπιστήμιο ή δεν αποδεικνύει την πρόοδό του. Στην περίπτωση αυτή ο υπότροφος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό της υποτροφίας που του έχει καταβληθεί.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:12.03.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΠΗΤΙΕΡΗ Ή ΣΠΗΤΕΡΗ"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΠΗΤΙΕΡΗ Ή ΣΠΗΤΕΡΗ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με τη διάταξη του κληροδοτήματος «Ιωάννας Σπητιέρη ή Σπητέρη», προκηρύσσει, εις μνήμη Αντωνίου και Ιωάννας Σπητέρη, τη χορήγηση μίας (1) δωδεκάμηνης μεταπτυχιακής υποτροφίας στην Γαλλία, στον Τομέα της Τέχνης: γλυπτική ή ζωγραφική ή χαρακτική ή θεωρία της τέχνης, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Θα χορηγηθεί σε επιστήμονα, ο οποίος πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους όρους του κληροδοτήματος:

1. Να είναι Έλληνας – ίδα.

2. Nα κατάγεται από την Κέρκυρα ή γενικά από τα Επτάνησα ή να έχει καταγωγή από την Μικρά Ασία.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου, των γονέων ή των παππούδων του, όπου αυτό απαιτείται και τούτων μη υπαρχόντων, άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο, από τα οποία θα προκύπτει:

α) Η Ελληνική υπηκοότητά του.

β) Ο τόπος καταγωγής του.

γ) Η ηλικία του, η οποία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 ετών.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού Τομέα, με βαθμολογία τουλάχιστον «λίαν καλώς», στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός.

3. Πιστοποιητικό εγγραφής για μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία, στον Τομέα της Τέχνης: γλυπτική ή ζωγραφική ή χαρακτική ή θεωρία της τέχνης, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλο ίδρυμα ή κληροδότημα του Ν. 4182/2013 και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.

5. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Το χορηγούμενο ποσόν είναι 9.600,00€ (800,00€ x 12 μήνες).

Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με τα ανωτέρω δικαιολογητικά το αργότερο έως 8/5/2020 στην ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, 171 21 Ν. Σμύρνη, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 9333702.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:11.03.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Five Student Scholarships and Employment Opportunities at the largest ICT Research and Innovation Center in Cyprus

Five Student Scholarships and Employment Opportunities at the largest ICT Research and Innovation Center in Cyprus

The innovative MSc Program in Intelligent Critical Infrastructure Systems is offered for the second consecutive year by the Department of Electrical and Computer Engineering at the University of Cyprus in collaboration with the KIOS Research and Innovation Center of Excellence (KIOS CoE) and Imperial College London, UK.

For the academic year 2020-2021, five merit-based scholarships will be offered to new applicants, who will be accepted to the program, to cover 50% of the tuition fees. In addition, students accepted to the program have the opportunity to apply for part-time or full-time employment at the KIOS Research and Innovation Center of Excellence, the largest research and innovation center in Cyprus on Information and Communication Technologies.

The applications for the MSc program in Intelligent Critical Infrastructure Systems are now open for September 2020 and candidates can apply through the University of Cyprus online application system: https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USER_en.login_frm

Applications must be submitted in English. The application deadline is Friday 3rd of April 2020, at 12 noon. The number of positions is limited and the evaluation will begin immediately. Applicants to the program are automatically considered for a scholarship.

Applicants also interested for employment can apply under the open call of KIOS CoE Research and Innovation Positions or dedicated calls for Software/Research Engineer positions at the Center. Information on job vacancies at the KIOS CoE can be found at: http://www.kios.ucy.ac.cy/index.php/employment-opportunities.html

Information about the Program

This program aims to teach highly innovative and intelligent system methods and tools from emerging Information and Communication Technologies (ICT), for the purpose of tackling challenging problems such as monitoring, control, management and security in critical infrastructure systems. These systems include electric power and energy systems, water distribution networks, telecommunication networks and transportation systems.

It is characterized by multidisciplinarity and strong relevance to industry, since it focuses on real problems provided by organizations involved in the monitoring, control, security and management of critical infrastructures. The coursework provides a blend of the necessary theory, tools, applications, transferable skills and practical/research experience, in a holistic approach which provides students with knowledge, skills, competencies and experiences relevant to the topic of the program. Furthermore, the program takes advantage of the state-of-the-art building facilities at the University of Cyprus campus.

The program’s curriculum offers a unique opportunity for professionals working in critical infrastructure systems to further specialize and formalize their education with the newest ICT approaches relevant to modern infrastructures. Moreover, it provides an excellent option for students with a Bachelor’s degree in engineering or natural and applied sciences who want to pursue a professional career in critical infrastructure systems or an advanced research career by progressing with a PhD degree in the field.

The duration of the program is 3 semesters (1.5 years) and is available to study part-time (6 semesters / 3 years). Courses are delivered by academics from University of Cyprus and Imperial College London and the language of instruction is English.

For more information about the MSc program please visit the program’s website at www.msccis.ucy.ac.cy or contact us directly at +357 22893460/62 or send an email to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:10.03.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Χορήγηση «2» ανταποδοτικών υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ολιστική Υπολογιστική Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Υψηλών Επιδόσεων (HP – OCP)»

Χορήγηση «2» ανταποδοτικών υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ολιστική Υπολογιστική Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Υψηλών Επιδόσεων (HP – OCP)»

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ προκηρύσσει την χορήγηση «2» ανταποδοτικών υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ολιστική Υπολογιστική Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Υψηλών Επιδόσεων» (MIS 5032819) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

1. Περιγραφή: Ένα άτομο-Πολιτικός Μηχανικός (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

Κωδικός Ανταποδοτικής Υποτροφίας: HP-OCP 11

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην περιοχή της Υπολογιστικής Μηχανικής»

3. Διδακτορικό Δίπλωμα Δομοστατικού Πολιτικού Μηχανικού με έμφαση στην ελαχιστοποίηση ενέργειας δομών και την υπολογιστική μηχανική, η διδακτορική διατριβή να είναι συναφής με το αντικείμενο του έργου και να έχουν γίνει τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με σύστημα κριτών σε αντικείμενο σχετικό με το έργο που περιγράφεται στη προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα απορρίπτονται χωρίς εξέταση

2. Περιγραφή: Ένα άτομο Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικός Μηχανικός

Κωδικός Ανταποδοτικής Υποτροφίας: HP-OCP 13

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα , και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα :

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. «Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού»

2. Υποψήφιος Διδάκτωρ: βαθμός 1ου πτυχίου >7 με θέμα στην περιοχή της

βελτιστοποίηση τοπολογίας κατασκευών.

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα απορρίπτονται χωρίς εξέταση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι «19-03-2020».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 19/03/2020 στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μπόνη Ελεάνα, τηλ. +30-210-772 1656, ώρες 10:00 –12:00 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:09.03.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

Attachments:
Download this file (Politikoi_.pdf)Politikoi_.pdf[ ]1023 Kb
 

Υποτροφίες από το Κέντρο Σπουδών Κουτσοδόντης

Υποτροφίες από το Κέντρο Σπουδών Κουτσοδόντης

Για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά το Κέντρο Σπουδών Κουτσοδόντης προσφέρει 21 υποτροφίες αριστείας ύψους €5.000, θέλοντας να αποτελέσουμε αρωγό στην προσπάθεια των υποψήφιων φοιτητών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων για την πραγματοποίηση των στόχων τους.

Υποτροφίες GMAT / GRE συνολικής αξίας €3.000

Προσφέρουμε 10 μερικές υποτροφίες αξίας €300 η κάθε μία για την προετοιμασία GMAT ή GRE στο κέντρο μας σε υποψήφιους για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό και την Ελλάδα. Οι προυποθέσεις για τη χορήγησή τους είναι ο υποψήφιος να έχει μέσο όρο / βαθμό πτυχίου ίσο ή μεγαλύτερο του 8,5 και να έχει στην κατοχή του αποδεικτικό γλωσσομάθειας Proficiency. Για περισσότερες πληροφορίες και για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τη χορήγηση της υποτροφίας επικοινωνήστε μαζί μας πριν από την ημερομηνία έναρξης μαθημάτων για την οποία ενδιαφέρεστε.

Υποτροφίες IELTS / TOEFL συνολικής αξίας €1000

Προσφέρουμε 10 μερικές υποτροφίες αξίας €100 η κάθε μία για την προετοιμασία IELTS ή TOEFL στο κέντρο μας σε υποψήφιους για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, στο εξωτερικό και την Ελλάδα. Οι προυποθέσεις για τη χορήγησή τους είναι ο υποψήφιος να έχει μέσο όρο / βαθμό πτυχίου ίσο ή μεγαλύτερο του 8,5 και να έχει στην κατοχή του αποδεικτικό γλωσσομάθειας Proficiency. Για περισσότερες πληροφορίες και για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τη χορήγηση της υποτροφίας επικοινωνήστε μαζί μας πριν από την ημερομηνία έναρξης μαθημάτων για την οποία ενδιαφέρεστε.

Υποτροφία imba AUEB - ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ

Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρουμε την υποτροφία "imba AUEB - ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ"  αξίας €1000 σε έναν μαθητή μας που θα γίνει δεκτός στο συγκεκριμένο πρόγραμμα την ακαδημαϊκή περίοδο 2020-21 και έχει πετύχει βαθμολογία GMAT ίση ή μεγαλύτερη από 650. Για περισσότερες πληροφορίες και για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τη χορήγηση της υποτροφίας επικοινωνήστε μαζί μας. Η ανακοίνωση του φετινού υποτρόφου θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:09.03.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

 

Συμβάσεις υποτροφίας υποψηφίων διδακτόρων από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Συμβάσεις υποτροφίας υποψηφίων διδακτόρων από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να συνάψει συμβάσεις υποτροφίας και προσκαλεί υποψήφιους διδάκτορες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΑΜΟΙΒΗ / ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οι υποτροφίες θα αντιστοιχούν θεματικά στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π., η χρονική τους διάρκεια θα είναι έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης, ενώ το συνολικό κονδύλι θα ανέλθει σε 50.000€ για το έτος 2020 και θα καλυφθεί από τον Κωδικό 92.24.0004.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης του υποτρόφου ορίζεται η έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα, ή όπου αλλού απαιτήσουν οι ανάγκες υλοποίησης της διατριβής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι κάτοχοι Πτυχίου συναφούς γνωστικού αντικειμένου με πεδίο της ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π.

2. Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με θέμα που να εμπίπτει στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω τίτλοι έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

3. Να είναι εγγεγραμμένοι σε Πανεπιστήμιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με θέμα που να εμπίπτει στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π. και στην τριμελή επιτροπή πρέπει να μετέχει Ερευνητής του Ε.Ι.Π.

4. Καθ’ όλη την διάρκεια της υποτροφίας:

α) Δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται για την Διδακτορική Διατριβή από άλλη πηγή (Υ.Δ.)

β) Δεν θα πρέπει να εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας είτε στον Δημόσιο τομέα είτε στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (Υ.Δ.)

5. Για τους υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων ο Επιβλέπων Ερευνητής είναι Α΄ ή Β΄, ισχύει η επιπλέον προϋπόθεση: ο υποψήφιος διδάκτορας να έχει ήδη ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο έτη εργασίας υπό την επίβλεψή του σε εργαστήριο του ΕΙΠ με αμοιβή.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 21η Μαρτίου 2020, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης υποτροφίας στον τομέα της .............................».

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων 210 6478858, 210 6478857, ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:09.03.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

«Πρόγραμμα Υποτροφιών εσθονικού ιδρύματος Archimedes»

«Πρόγραμμα Υποτροφιών εσθονικού ιδρύματος Archimedes»

Δια του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών του Εσθονικού Ιδρύματος Υποτροφιών Archimedes ( http://archimedes.ee/ensihtasutus/about-us/ ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών:

- Σε φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό ξένων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 01/04/2020 έως 01/05/2020 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://taotlused.archimedes.ee

Αναλυτική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα του ιδρύματος : http://haridus.archimedes.ee/en/scholarships-researchers

- Για το Πρόγραμμα θερινών σεμιναρίων τρέχοντος έτους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:19/02/2020 έως 19/03/2020 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://taotlused.archimedes.ee

Αναλυτική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα : http://haridus.archimedes.ee/en/scholarships-short-courses

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιας υπαλλήλου: Ms. Liis Uulman, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ημερομηνία:09.03.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ του IΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ του IΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ

Το Ίδρυμα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και η αίτηση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: www.ipep-gr.org

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 24.4.2020

Λυσικράτους 12, Αθήνα (Πλάκα) 105 58, τηλ: 210 32 28 922, fax: 210 32 53 461, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ημερομηνία:27.02.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Προκήρυξη οικονομικού βοηθήματος 2020-2021 από το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη

Προκήρυξη οικονομικού βοηθήματος 2020-2021 από το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη

Το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη προκηρύσσει στη μνήμη του Νίκου Θέμελη, τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές, με χορηγία της Μαριάννας Θέμελη. Τα βοηθήματα  αναφέρονται στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και αφορούν τελειόφοιτους φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν διακριθεί κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους στο γνωστικό αντικείμενο των ιστορικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών.

Ειδικότερα:

Θα χορηγηθούν 2 οικονομικά βοηθήματα, από 10.000 ευρώ έκαστο,  για ένα χρόνο, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

Για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master  στο γνωστικό αντικείμενο των ιστορικών, πολιτικών, ή κοινωνικών επιστημών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα και σε μία χώρα σπουδών.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαμβάνουν και άλλη υποτροφία.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ορίζεται η 30η Απριλίου 2020, 13.00 μμ (ώρα Ελλάδας).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, στη βάση ενός βέλτιστου συνδυασμού ακαδημαϊκών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, με προσωπική συνέντευξη στην τελική φάση.

Η χορήγηση του οικονομικού βοηθήματος γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη θα καταβληθεί στα τέλη Αυγούστου 2020 και η δεύτερη στο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους, με την παραλαβή της βεβαίωσης πως ο/η φοιτητής/τρια έχει επιτυχώς ολοκληρώσει το 6μηνο των σπουδών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά στην διεύθυνση του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη.

Η τελική κρίση/απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση του οικονομικού βοηθήματος/υποτροφίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στις 10/7/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος διευκρινίζει, πως κατ’ έτος θα εκτιμά αν η γενικότερη οικονομική κατάσταση του Ιδρύματος επιτρέπει την ανανέωση της χορήγησης οικονομικού βοηθήματος/υποτροφιών.

Κριτήρια επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Τη βαθμολογία πτυχίου των υποψηφίων, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ».
 • Προτεραιότητα δίδεται σε φοιτητές που δεν κατέχουν άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών με τον επιδιωκόμενο.
 • Την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Για τον σκοπό αυτό θα ληφθεί υπόψη το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και των γονέων τους.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαμβάνουν και άλλη υποτροφία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν το πτυχίο ξένης γλώσσας που απαιτείται από το Παν/μιο της χώρας σπουδών.

Στην τελική φάση αξιολόγησης οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση, με περιγραφή του περιεχομένου των μεταπτυχιακών σπουδών και αιτιολογημένη επιστολή προθέσεων για την επιλογή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος (συμπληρώνονται στην αίτηση).
 • Βιογραφικό Σημείωμα, όπου μπορούν να επισυνάψουν έγγραφα που βεβαιώνουν την κοινωνική κατάσταση ή να αναφέρονται σε εκπαιδευτική/επαγγελματική δράση.
 • Υπεύθυνη Δήλωση, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, ότι: α) δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα / ίδρυμα και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη, και β) ότι δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από Πανεπιστήμιο εξωτερικού.
 • Πιστοποιητικό αποδοχής υποψηφίου από Πανεπιστήμιο εξωτερικού για το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ». Θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και όσοι δεν διαθέτουν τις ανωτέρω βαθμολογίες, αλλά ο βαθμός πτυχίου τους αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό βαθμολογίας (10%) του έτους αποφοίτησης της οικείας σχολής. Σχετικά προσκομίζεται βεβαίωση της σχολής.
 • Οι πτυχιούχοι αλλοδαπών Πανεπιστημίων να υποβάλλουν υποχρεωτικά και σχετική αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ΔΙΚΑΤΣΑ).
 • Πτυχίο ξένης γλώσσας.
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας που να αναγράφει τα εισοδήματα των γονέων και εκκαθαριστικό εφορίας του ιδίου του ενδιαφερομένου, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση, να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογική δήλωση, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, να υποβάλλονται τα εκκαθαριστικά της εφορίας και των 2 γονέων υποχρεωτικά. Τα εισοδήματα θα υπολογιστούν σύμφωνα με τον εκάστοτε φορολογικό νόμο που ισχύει την ημέρα της συνεδρίασης και κατόπιν καθοδήγησης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (όπου απαιτείται).
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Δείτε εδώ, συμπληρώστε και αποστείλετε είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά την αίτησή σας.

Ημερομηνία:26.02.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

6η Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων μεταδιδακτορικού επιπέδου προς χρηματοδότηση για το έτος 2021

6η Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων μεταδιδακτορικού επιπέδου προς χρηματοδότηση για το έτος 2021

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», εκπληρώνοντας τον βασικό καταστατικό σκοπό της που είναι η οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, προσκαλεί ερευνητές να υποβάλουν για χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση σε μεταδιδακτορικό επίπεδο διάρκειας ενός έτους, την οποία προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό έτος 2021. Θα επιλεγούν συνολικά έως δέκα ερευνητικές προτάσεις. Η μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε έρευνα ανέρχεται στο ποσό των €10.000. Η χρηματοδότηση υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις (ενδεικτικά περί φορολογίας εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών).

Θα χρηματοδοτηθούν ερευνητικές προτάσεις για τις εξής κατηγορίες ένταξης:

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Πρόκειται για ερευνητές οι οποίοι α/ δεν έχουν ξεπεράσει τα δέκα (10) έτη από την λήψη του διδακτορικού τους, β/ δεν εργάζονται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης και γ/ μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο θεσμοθετημένο μεταδιδακτορικό πρόγραμμα ή όχι.

Ερευνητικές Oμάδες

Πρόκειται για ομάδες αποτελούμενες από τρεις (3) ερευνητές το μέγιστο, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας πρέπει να ΜΗΝ εργάζεται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ομάδας είναι να έχει διδακτορικό τίτλο. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι κατ’ ελάχιστον υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές ή/και άτομα με μακρά ακαδημαϊκή και αναγνωρισμένη θητεία. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ομάδας εργάζεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, τότε δεν δικαιούται οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση ως αμοιβή. Στην περίπτωση των ερευνητικών ομάδων και σε περίπτωση που μέλος της ομάδας είναι ΥΔ, τότε το θέμα της προτεινόμενης έρευνας ΔΕΝ πρέπει να συμπίπτει με το θέμα της διδακτορικής διατριβής του ΥΔ.

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων 24 Φεβρουαρίου 2020

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων 31 Μαρτίου 2020 (μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας)

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε τηλεφωνικώς με τη Δρα Δέσποινα Βαλατσού καθημερινά μόνο κατά τις ώρες 12.00 – 14.00 (τηλ. 2103640424).

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:25.02.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ από το Καπετανάκειο Ίδρυμα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2019-2020 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Καπετανάκειου Ιδρύματος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ι. ΤΡΕΙΣ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ , ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΟΡΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΣ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΙΙ. ΜΙΑ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ , ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΟΡΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΣ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ  ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η ΚΑΙ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα  δικαιολογητικά   είτε ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: Περιφέρεια Κρήτης, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κυρίου Συριγωνάκη , Γραφείο Α9, Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 71201, Ηράκλειο, είτε αυτοπροσώπως στην διεύθυνση Μουσούρου 17,ΤΚ 71201 Ηράκλειο δεύτερος όροφος γραφείο 204 ,Τηλ: 2813 410287 (Αρμόδιοι παραλαβής: Αποστολάκη Αικατερίνη).

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:24.02.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 


Σελίδα 5 από 65

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23322
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14726445