www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Scholarships -- Notice -- Χορήγηση Υποτροφιών από το Αγγελοπούλειον Ίδρυμα για Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές

Χορήγηση Υποτροφιών από το Αγγελοπούλειον Ίδρυμα για Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές

Χορήγηση Υποτροφιών από το Αγγελοπούλειον Ίδρυμα για Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη χορήγηση – κατόπιν επιλογής – επτά (7) συνολικά υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, ως εξής : .

α) Πέντε (5) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, σε πρωτοετείς φοιτητές/τριες ή σε φοιτητές/τριες επομένων ετών.

β) Μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές, σε φοιτητή/τρια

γ) Μιας (1) υποτροφίας για διδακτορικές σπουδές, σε φοιτητή/τρια,σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ

Οι υποτροφίες αφορούν σπουδές (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές) σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι υποτροφίες για τις προπτυχιακές σπουδές αφορούν φοιτητές οι οποίοι θα εισαχθούν, κατόπιν εισαγωγικών ή κατατακτηρίων εξετάσεων σε Τμήμα ΑΕΙ – ΤΕΙ, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 ή φοιτούν ήδη, αλλά υπολείπονται τουλάχιστον δύο έτη σπουδών, μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους.

Οι υποτροφίες για τις μεταπτυχιακές σπουδές αφορούν φοιτητές οι οποίοι θα εγγραφούν σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήματος ΑΕΙ – ΤΕΙ, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 ή φοιτούν ήδη, αλλά δεν έχει καλυφθεί το ήμισυ του ελάχιστου χρόνου σπουδών που απαιτείται, μέχρι τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

Οι υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αφορούν υποψήφιους διδάκτορες, στους οποίους η εκπόνηση έχει ανατεθεί από Τμήμα ΑΕΙ – ΤΕΙ και θα ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 ή έχει ανατεθεί σε προηγούμενα έτη, αλλά δεν έχει καλυφθεί το ήμισυ του ελάχιστου χρόνου σπουδών που απαιτείται, μέχρι τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι 24 ετών για τις προπτυχιακές σπουδές και μέχρι 36 ετών, για τις μεταπτυχιακές και τις διδακτορικές σπουδές.

Οι υποτροφίες χορηγούνται :

Κατηγορία  Α΄ :

α) Σε πρωτοετείς φοιτητές προπτυχιακών σπουδών, των οποίων οι γονείς διαμένουν στην περιοχή του τέως Δήμου Μιδέας και είναι άποροι ή εντάσσονται στις οικονομικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ Φ5 /68535 /Β3 /18-06-2012 – ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

β) Σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών, άλλων ετών, με την προϋπόθεση ότι υπολείπονται τουλάχιστον δύο έτη, μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους, των οποίων οι γονείς διαμένουν στην περιοχή του τέως Δήμου Μιδέας και είναι άποροι ή εντάσσονται στις οικονομικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ Φ5 /68535 /Β3 /18-06-2012 – ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

γ) Σε φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, που κατάγονται από το Δήμο Μιδέας και εντάσσονται στις οικονομικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ Φ5 /68535 /Β3 /18-06-2012 – ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

Κατηγορία  Β΄ :

Εάν δεν υπάρχουν καθόλου φοιτητές καταγόμενοι από τον τέως Δήμο Μιδέας που να πληρούν τους προαναφερόμενους όρους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος, δύναται να επιλέγει υποτρόφους, με τους ανωτέρω όρους για κάθε περίπτωση σπουδών, από τους άλλους Δήμους ή Κοινότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 481/28-6-1976 (ΦΕΚ 174/ 10-7-1976 / τ. Α΄).

Κατηγορία  Γ΄ : .

Τέλος, σε περίπτωση μη ύπαρξης δικαιούχων και στην παραπάνω κατηγορία, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναζητήσει υποτρόφους με τους ανωτέρω όρους για κάθε περίπτωση σπουδών, από ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Οι οικονομικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ανωτέρω υποτροφιών, είναι οι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στην ΚΥΑ Φ5 / 68535 /Β3 / 18-06-2012 (ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄), για την παροχή δωρεάν σίτισης σε φοιτητές ΑΕΙ και αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, της παρούσας προκήρυξης.

Εάν το σύνολο των υποτροφιών καλυφθεί από την Α΄ κατηγορία, η οποία εκφράζει απόλυτα τη βούληση του διαθέτη, οι επόμενες δύο κατηγορίες δεν θα εξεταστούν.

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Α) Για τους προπτυχιακούς υποτρόφους :

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), μοιραζόμενο σε δύο δόσεις των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά έτος, για τα δύο πρώτα έτη σπουδών, ή για δύο συνεχόμενα έτη, μεγαλυτέρων ετών προπτυχιακών σπουδών, για κάθε έναν υπότροφο που οι γονείς του κατάγονται και διαμένουν στον τέως Δήμο Μιδέας, (που με τη μεταρρύθμιση του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 / 07-06-2010 / τ. Α’, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπάγεται πλέον στο Δήμο Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας).

Β) Για τους Μεταπτυχιακούς υποτρόφους :

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), μοιραζόμενο σε ισόποσες δόσεις, τόσες, όσες είναι και τα αντίστοιχα εξάμηνα φοίτησης, για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από τον τέως Δήμο Μιδέας, (που με τη μεταρρύθμιση του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 / 07-06-2010 / τ. Α’, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπάγεται πλέον στο Δήμο Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας). Σε περίπτωση που τα δίδακτρα είναι λιγότερα, το ύψος της υποτροφίας αναπροσαρμόζεται στο ποσό κάλυψης των διδάκτρων.

Γ) Για τους υποψήφιους διδάκτορες, υποτρόφους :

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), μοιραζόμενο σε ισόποσες δόσεις, τόσες, όσος είναι και ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης που ορίζεται στον οικείο κανονισμό σπουδών, για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από τον τέως Δήμο Μιδέας, (που με τη μεταρρύθμιση του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 / 07-06-2010 / τ. Α’, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπάγεται πλέον στο Δήμο Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας). . Το ποσό της συγκεκριμένης υποτροφίας δίνεται, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν δίδακτρα ή όχι.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:14.07.2020

Πηγή:www.aggelopouleio.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22818
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13765257