www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Scholarships -- Notice -- Διδακτορικός Υπότροφος Βιολογικών Επιστημών στοΕλληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Διδακτορικός Υπότροφος Βιολογικών Επιστημών στοΕλληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας σε έναν διδακτορικό υπότροφο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος έργου ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ με τίτλο -Σύγχρονες ενοποιητικές κατευθύνσεις στη θαλάσσια βιολογία- (MOdern UNifying Trends in marine biology – MOUNT).

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ενδιαφέρεται για την χορήγηση υποτροφίας σε έναν (1) Διδακτορικό Υπότροφο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4386/2016 άρθρο 16 παρ.12β, τον Ν.4485/2017, τον κανονισμό χορήγησης υποτροφιών του ΕΛΚΕΘΕ και την απόφαση Δ7 (ΑΔΑ:Ω5ΡΤΟΡΡΘ-ΜΓ9) του Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 352η/03.06.2020.

H προκήρυξη αφορά την χορήγηση μιας (1) υποτροφίας διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος έργου ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ με τίτλο «Σύγχρονες ενοποιητικές κατευθύνσεις στη θαλάσσια βιολογία» (MOdern UNifying Trends in marine biology - MOUNT) (Κωδ. 40.31701).

Περιγραφή θέσεων και προσόντων

Ένας (1) υποψήφιος διδάκτορας, με υποτροφία διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για απασχόληση στο Υποέργο 1, Ενότητα 1, Υποενότητα 1.3: "Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για τη μελέτη του βενθικού διαχωριστικού στρώματος (benthic boundary layer)"

Ο/Η υποψήφιος/-α θα πρέπει να έχουν:

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο Βιολογικών Επιστημών ή συναφές

2. Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη Θαλάσσια Βιολογία/Οικολογία

3. Εμπειρία στη μελέτη θαλασσίων μακροασπονδύλων

4. Εργαστηριακή εμπειρία σε γενετικές μεθόδους (DNA extraction, PCR, Sanger sequencing)

5. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης

6. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά με κριτές σχετικές με το αντικείμενο της θέσης

7. Άριστη γνώση Αγγλικών

8. Να είναι ήδη εγγεγραμμένος/η σε πανεπιστήμιο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε αντικείμενο συναφές με της θέσης.

9. Συνέντευξη, όπου θα αξιολογηθούν:

α) Οι γνώσεις στα ζητούμενα της προκήρυξης

β) Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και αυτόνομης εργασίας

γ) Ικανότητα συνεργασίας με άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην έδρα στα γραφεία των εγκαταστάσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΚΡΗΤΗΣ στο ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟ στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, Νομού Ηρακλείου Κρήτης το αργότερο έως τις 26/06//2020 (πληροφορίες τηλ.2291076331).

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα αξιολογηθούν.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:16.06.2020

Πηγή:www.hcmr.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23322
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14730691