www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Scholarships -- Notice -- ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Κληροδοτήματος «Ν. ή Ε. Μικρουλάκη»

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Κληροδοτήματος «Ν. ή Ε. Μικρουλάκη»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»ενεργώντας ως Διαχειριστής του Κληροδοτήματος της αείμνηστης «Ν. ή Ε. Μικρουλάκη», απεφάσισε κατά την υπ. αριθ. 2370/09-05-2019 (θέμα 11ο ) συνεδρία του, τη χορήγηση διετούς υποτροφίας σε δύο φοιτητές του Ε΄ (πέμπτου) έτους των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Κρήτης, Θράκης και Ιωαννίνων ή σε φοιτητές του Γ΄ (τρίτου) έτους της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ως και τις 30/11/2019 σχετική αίτηση.

Ειδικότερα:

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι θα φοιτήσουν στο Ε΄ (πέμπτο) έτος των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Κρήτης, Θράκης και Ιωαννίνων, ή στο Γ΄ (τρίτο) έτος της Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 και η οικογένειά τους δεν κατοικεί στην Αττική, Κρήτη, Θράκη ή Νομαρχία Ιωαννίνων αντίστοιχα.

2. Σύμφωνα με Υπουργικές αποφάσεις, που στηρίζονται στον Ν.4154/61, το ποσό της υποτροφίας θα είναι διακόσια εβδομήντα Ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (270,83 €) το μήνα.

3. Η υποτροφία θα χορηγείται επί δύο έτη (24 μήνες) και συγκεκριμένα για τα ακαδημαϊκά έτη 2019 - 2020 και 2020 - 2021.

Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ» με κριτήρια την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων και των οικογενειών τους και την επίδοσή τους (βαθμολογία τους κατά τα προηγούμενα έτη σπουδών).

Την αίτηση θα συνοδεύουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.

2. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Δήμου - Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη διαμονή της οικογένειας του αιτούντος και του ιδίου.

3. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και φωτοαντίγραφο της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου της οικογένειας του αιτούντος για τα δύο τελευταία φορολογικά έτη (2017 & 2018).

4. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και φωτοαντίγραφο της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του αιτούντος, σε περίπτωση που κάνει ο ίδιος φορολογική δήλωση για τα δύο τελευταία φορολογικά έτη (2017 & 2018).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, πρέπει να υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από Κ.Ε.Π.

5. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων για όλα τα προηγούμενα σπουδαστικά έτη.

Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει την αλήθεια των δηλουμένων στοιχείων ή να ζητήσει, εάν το κρίνει αναγκαίο, συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα Γραφεία του Νοσοκομείου, στη διεύθυνση: Ιερά Οδός 343, Τ.Κ.12461 Χαϊδάρι.

Για πληροφορίες θα απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2132046183 (κα Πασχάλη Αικατερίνη ή κο Λασκαρίδη Παναγιώτη).

Ημερομηνία:15.11.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22275
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13407918