www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Scholarships -- Notice -- programma_ipotrofion_IKY_ETE_2+2

programma_ipotrofion_IKY_ETE_2+2

Το πρόγραμμα υποτροφιών συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «GR 02 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» που χρηματοδοτείται από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 και θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το ΙΚΥ θα προκηρύξει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Χορήγηση Υποτροφιών για Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας ή τμήματος της Διδακτορικής Διατριβής στις χώρες Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν ακαδ. έτους 2014-2015». Η δαπάνη του εν λόγω προγράμματος θα ανέλθει σε ποσό ύψους 600.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τον ΧΜ-ΕΟΧ κατά 85% και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 15%.

Το ΙΚΥ ως ενδιάμεσος φορέας θα διαχειριστεί πρόγραμμα (Small Grant Schemes- SGS ΙΙ), το οποίο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της κινητικότητας υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, μέσω της επιχορήγησης μέρους των σπουδών ή ολόκληρης της μεταδιδακτορικής τους έρευνας σε AEI/ Οργανισμούς των Δοτριών Χωρών.

Ειδικότερα, οι υποτροφίες αφορούν σε Έλληνες πολίτες ή πολίτες έχοντες νόμιμη διαμονή πέντε ετών στην Ελλάδα, κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών από ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο/ ΤΕΙ) της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν αποδεδειγμένα (με βεβαιώσεις, δημοσιεύσεις και άλλα αποδεικτικά στοιχεία) ερευνητική εργασία σε ΑΕΙ ή αναγνωρισμένα επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα των δοτριών χωρών και σε γνωστικά πεδία συναφή με τον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτινων πόρων. Συγκεκριμένα τα επιλέξιμα γνωστικά πεδία είναι: «Τεχνολογία - Διαχείριση Υδατικών Πόρων», «Τεχνολογία Περιβάλλοντος», «Θαλάσσια Χωροταξία - Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών», «Διαχείριση Περιβάλλοντος», «Θαλάσσια Οικολογία / Βιολογία – Υδροβιολογία» «Επιστήμη της Προστασίας και διαχείρισης Υδάτινων Πόρων» «Υδατοκαλλιέργειες», «Θαλάσσιο Περιβάλλον», «Θαλάσσια Τεχνολογία» «Εξόρυξη Υδρογονανθράκων» «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε Θαλάσσιο Περιβάλλον – Παραγωγή Ενέργειας από Υδατοπτώσεις» «Επιστήμες Περιβάλλοντος».

Οι δικαιούχοι θα χρηματοδοτηθούν για διάστημα 18 μηνών. Η επιλογή τους θα γίνει με διαδικασία αξιολόγησης βάσει ειδικών κριτηρίων (βαθμός πτυχίου, συνάφεια βασικού πτυχίου με τα υπό προκήρυξη γνωστικά πεδία, γνώση ξένης γλώσσας προγράμματος σπουδών- έρευνας, αιτιολογική έκθεση). Κάθε υπότροφος θα λάβει επιχορήγηση ύψους έως 30.000€ που θα καλύπτει μηνιαία τροφεία, δαπάνες διδάκτρων (εφόσον απαιτούνται) και έξοδα μετάβασης- επιστροφής. Η σχετική πρόσκληση αναμένεται το προσεχές διάστημα.

Οι προϋποθέσεις υποβολής αίτησης, τα αναλυτικά κριτήρια μοριοδότησης, οι όροι λήψης της υποτροφίας, το ακριβές ύψος των επιλέξιμων δαπανών και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης θα ανακοινωθεί μέσω της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23322
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14724723