www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Postgraduate -- Notice


Π.Μ.Σ. "Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο" Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν αίτηση για ένταξή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο», που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων και Κατευθύνσεων Διεθνών Σπουδών, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεσογειακών Σπουδών, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Ιστορίας, Δημόσιας Διοίκησης, Βαλκανικών, Ανατολικών και Σλαβικών Σπουδών της ημεδαπής ή ισοτίμων αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ Τμημάτων αντιστοίχων με τα ανωτέρω Τμήματα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12 εδαφ. γ του Νόμου 2916/2001 καθώς και Αξιωματικοί των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών. Δεκτοί μπορεί να γίνουν επίσης και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων, εάν πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Επιλογής η ικανότητά τους να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα  (οπωσδήποτε την Αγγλική), οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά  το αργότερο μέχρι την 26η Ιουνίου 2009.

Περισσότερες Πληροφορίες:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

ΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών" - Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 28 Μαΐου 2010, για το ακόλουθο νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που θα αρχίσει το Σεπτέμβριο του 2010:
Οκτώ (8) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

• 4 θέσεις για Μάστερ Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
• 4 θέσεις για Διδακτορικό Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 28 Μαΐου

Περισσότερες Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

ΠΜΣ "Γεωργία και Περιβάλλον" Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε σύμπραξη με τα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου και σε συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, οργανώνει και συνεχίζει να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». Το πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον τομέα της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος (Master of Science in Agriculture and Environment). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα τα οποία αναλογούν σε 12 μήνες πλήρους φοίτησης. Το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 13 πλήρεις εκπαιδευτικές εβδομάδες. Από τα τρία (3) εξάμηνα τα δύο (2) πρώτα συνιστούν υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων (Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη) και το τρίτο περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική άσκηση (σε χώρο που θα ανακοινωθεί) και την εκπόνηση της Διπλωματικής Διατριβής.

Στο ΠΜΣ μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα πτυχιούχοι Πανεπιστημίου κατά προτεραιότητα Τμημάτων Περιβαλλοντικών - Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Σχολών και κατ’ εξαίρεση πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων κρινόμενοι κατά περίπτωση της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ. Το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 θα εισαχθούν στο ΠΜΣ έως τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων (3.500 ευρώ ετησίως). Το Α΄ εξάμηνο ξεκινά αρχές Οκτωβρίου 2010.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά (βλ. επισυναπτόμενο) έως και 18 Ιουνίου 2010 (ημερομηνία κατάθεσης ή παραλαβής από τη γραμματεία) και θα εξεταστούν σε προσωπική συνέντευξη με Επιτροπή Αξιολόγησης στις 3 Ιουλίου 2010 στη Μυτιλήνη.

Περισσότερες Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

ΠΜΣ Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.

Η Γεωπονική Σχολή του Α.Π.Θ. ανακοινώνει την προκήρυξη εβδομήντα οκτώ (78) θέσεων στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011.

Ειδίκευση
Αγροτικής Οικονομίας, θέσεις 15
Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας, θέσεις 8
Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων, θέσεις 13
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, θέσεις 10
Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, θέσεις 10
Οικολογίας και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, θέσεις 3
Επιστημών Φυτοπροστασίας, θέσεις 8
Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων, θέσεις 6
Οινολογίας - Αμπελουργίας, θέσεις 5
Οι αιτήσες υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής από 3.5.2010 έως 31.5.2010.

Περισσότερες Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Attachments:
Download this file (mps2010.pdf)mps2010.pdf[ ]205 Kb
 

ΠΜΣ: "Κοινωνικοπολιτισμική - Ενισχυτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών" Δ.Π.Θ.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ – ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-11

Το ΠΜΣ «Κοινωνικοπολιτισμική - ενισχυτική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών» υλοποιείται από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΠΗ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Το ΠΜΣ άρχισε να λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 και εισάγονται 25 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική, διαρκεί 4 εξάμηνα και οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Κοινωνικοπολιτισμική – ενισχυτική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών».
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΠΜΣ εμφανίζεται στην ιστοσελίδα: www.psed.duth.gr

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί: Α) Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Επιστημών της Εκπαίδευσης Προσχολικής Ηλικίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμημάτων Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Διοίκησης, Τμημάτων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Τμημάτων Μουσικών και Θεατρικών Σπουδών, Τμημάτων Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Καλών Τεχνών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών,  Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων) με εκπαιδευτικό προσανατολισμό ή αντίστοιχων ομοταγών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ειδικότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Β) Πτυχιούχοι συναφούς γνωστικού αντικειμένου  Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 5, παρ. 12γ του Ν. 2916/01 ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το ΠΜΣ λειτουργεί με δίδακτρα τα οποία ανέρχονται σε 1.500 € το εξάμηνο. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 6 Σεπτεμβρίου 2010 (βλ. επισυναπτόμενο αρχείο)

Περισσότερες Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Attachments:
Download this file (pms_teepi_duth_03052010.doc)pms_teepi_duth_03052010.doc[ ]53 Kb
 


Σελίδα 136 από 141

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20429
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11544765