www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Postgraduate -- Notice -- Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ στις κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Α: Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών, με αντικείμενα τους φυσικούς, τεχνολογικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις ερμηνείες τους, τις φυσικές διεργασίες που συνδέονται με τις καταστροφές, τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των καταστροφών, την έννοια και τις εκτιμήσεις τρωτότητας, προσαρμοστικότητας και πρόσληψης κινδύνου, τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη διαχείριση καταστροφών, τις πολιτικές πρόληψης και ετοιμότητας και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, αποκατάστασης και ανασυγκρότησης. Αριθμός εισακτέων 20.

Κατεύθυνση Β: Χωρικές Πολιτικές και Ανάπτυξη στην Ευρώπη, με αντικείμενα τις διαδικασίες ενοποίησης του Ευρωπαϊκού χώρου, το χωρικό σχεδιασμό σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, τις θεωρίες και πρακτικές του περιφερειακού προγραμματισμού, την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών περιφερειών των πόλεων και της υπαίθρου, τη μελέτη του κοινωνικού αποκλεισμού και της μετανάστευσης. Επίσης προσφέρονται εξειδικευμένα μαθήματα μεθόδων επιστημονικής γεωγραφικής έρευνας και ποσοτικής ανάλυσης. Αριθμός εισακτέων 20.

Κατεύθυνση Γ: Γεωπληροφορική, με αντικείμενα τις τεχνολογίες γεωπληροφορικής και τις ειδικές εφαρμογές τους στην ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων, τις χωρικές βάσεις δεδομένων, τις εξελιγμένες τεχνικές αξιοποίησης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και τηλεπισκόπησης, την προσομοίωση – μοντελοποίηση γεωγραφικών δεδομένων καθώς και τις τεχνικές χωρικής ανάλυσης. Αριθμός εισακτέων 20.

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα τόσο για σπουδές πλήρους φοίτησης (διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας), όσο και για σπουδές μερικής φοίτησης (συνολικής χρονικής διάρκειας 6 εξαμήνων).

Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών, εκτός από την υποχρεωτική εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ), περιλαμβάνει την παρακολούθηση Σεμιναρίου καθώς και την προαιρετική εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης σε επιλεγμένους φορείς. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης μέρους ή ολόκληρου του Γ’ εξαμήνου σπουδών σ' ένα από τα Ευρωπαϊκά ΑΕΙ με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα Γεωγραφίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με σκοπό την από κοινού εκπόνηση της ΜΔΕ.

Σημειώνεται ότι αποτελεί πάγιο στόχο του ΠΜΣ η πρόσκληση και συμμετοχή με διαλέξεις στα μαθήματα καταξιωμένων ακαδημαϊκών και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και η διεξαγωγή εκπαιδευτικής εκδρομής (εσωτερικού  ή εξωτερικού).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ΠΜΣ έχουν οι πτυχιούχοι Σχολών και Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων, καθώς και αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής και Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι., σε επιστημονικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο των κατευθύνσεων του προκηρυσσόμενου προγράμματος (σύμφωνα με το αρθρ. 34 παρ. 1 του Ν. 4485/2017 ΦΕΚ 114 τ.Α΄). Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ).

Δυνατότητα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι αναμένεται να αποφοιτήσουν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες (ΜΦ) καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στον διαδικτυακό τόπο https://application.hua.gr/ από 14 Μαΐου έως 24 Ιουνίου 2019 επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.

2. Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου ή των πτυχίων που υποβάλλονται (Τρέχουσα αναλυτική βαθμολογία για τους τελειόφοιτους).

3. Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά των αναφερομένων σε αυτό, καθώς και από οποιοδήποτε υποστηρικτικό στοιχείο της υποψηφιότητας.

4. Βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει).

5. Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (Β2), με ιδιαίτερη έμφαση στην αγγλική.

6. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

Η επιλογή των ΜΦ γίνεται από επιτροπή, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και βασίζεται στην αξιολόγηση των τυπικών προσόντων (βάσει δικαιολογητικών) και στην προφορική συνέντευξη, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ.

Στο ΠΜΣ προβλέπονται δίδακτρα συνολικού ύψους 2.400 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε έξι (6)  ισόποσες δόσεις και αποπληρώνονται εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης.

Έως το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών απαλλάσσεται από την καταβολή τέλους φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 4485/2017. Επιπλέον, προβλέπονται έξι (6) υποτροφίες αριστείας για τους ΜΦ, μία ανά κατεύθυνση για τα δυο εξάμηνα των μαθημάτων.

Οι προφορικές συνεντεύξεις των υποψηφίων και η ανακοίνωση του πίνακα επιτυχόντων  προγραμματίζονται εντός του μήνα Ιουλίου. Στη συνέχεια οι εγγραφές προγραμματίζονται κατά τον μήνα Σεπτέμβριο και ακολουθεί η έναρξη των μαθημάτων.

Πληροφορίες: κ. Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας, τηλ. 210 95 49 325, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωγραφίας: http://www.geo.hua.gr/.

Ημερομηνία:16.05.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20757
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11928934