www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Postgraduate -- Notice -- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ TEXNHTH ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ TEXNHTH ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ TEXNHTH ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (MSc in Artificial Intelligence and Data Analytics)

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 1 ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Tεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων (MSc in Artificial Intelligence and Data Analytics) για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο του 2019.

Το ΠΜΣ διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομάδων, αφορούν τη διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων, ενώ τα δύο τελευταία αφορούν την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα, είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα. Δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται κατά κύριο λόγο πρωινές και μεσημεριανές ώρες.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες θα οφείλουν κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους το πολύ τέσσερα (4) μαθήματα συν την πτυχιακή/διπλωματική τους εργασία για τη λήψη του πτυχίου τους (απαιτείται σχετική βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματος τους). Η ενδεχόμενη αποδοχή τους θα γίνει υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς περάτωσης των προπτυχιακών τους σπουδών πριν από την έναρξη του Α΄ εξαμήνου, και εφόσον πληρούν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ. Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ανώτατο όριο σε δώδεκα (12) φοιτητές/τριες. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι δωρεάν για τους φοιτητές, χωρίς δίδακτρα, τέλη φοίτησης, παράβολα, κλπ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

1. Έντυπη αίτηση (μπορείτε να την κατεβάσετε από το site του ΠΜΣ).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών. Σ

5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.

6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας.

7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του βασικού πτυχίου (εάν υπάρχουν).

8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς προς το πεδίο ειδίκευσης (εάν υπάρχουν), με την προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης ενσήμων.

9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού λειτουργίας του (ΦΕΚ Β6156/31.12.2018), όπου περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://aida.uom.gr .

Η περίοδος υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας είναι από 2/5/2019 έως 5/7/2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636, Θεσσαλονίκη

Ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής του φακέλου υποψηφιότητας θα αποσταλεί με email στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αναφέρεται στην αίτηση του υποψηφίου, εντός 3 ημερών από την παραλαβή του φακέλου.

Για οποιαδήποτε απορία αποστείλετε email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Περισσότερες Πληροφορίες.

Ημερομηνία:28.03.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22349
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13447454