www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Αγορά Εργασίας
Job Market

 

Εύρεση Απασχόλησης - Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η υποστήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων του Ιδρύματος στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

 

Θέσεις Εργασίας

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί το σύνδεσμο αυτό τόσο για προκηρύξεις - διαγωνισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και για ευκαιρίες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

To Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω της υπηρεσίας του, της διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας συνεργάζεται με μια σειρά από επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και που προέρχονται από ολόκληρη την Ελλάδα.

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Μηχανές αναζήτησης και χρήσιμες διευθύνσεις για την εύρεση εργασίας.

 Λογιστής

Λογιστής

Ζητείται από Λογιστικό Γραφείο στην Αθήνα για θέση πλήρους απασχόλησης Λογιστής. Απασχόληση στο Λογιστικό Γραφείο καθώς και εκτός Γραφείου σε πελάτες στην Αττική.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 έτη σε Λογιστικά Βιβλία Β' & Γ' κατηγορίας
  • Γνώση εργατικών & ασφαλιστικών
  • Εργατικός, οργανωτικός, επικοινωνιακός
  • Κάτοχος ΙΧ

Παροχές

Θέση πλήρους απασχόλησης

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:18.06.2019

Πηγή:www.jobfind.gr

 

Πτυχιούχος τμήματος Πληροφορικής (ΑΕΙ, ΤΕΙ) ή σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Πτυχιούχος τμήματος Πληροφορικής (ΑΕΙ, ΤΕΙ) ή σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ/Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ)το πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου με τίτλο «EUROGEOSS Showcases: Applications powered by Europe (E-SHAPE)  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: System Administrator

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού System Administrator, που θα απασχοληθεί στο ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ, με κωδικό θέσης: ΠΕAS1.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου και συνολικού κόστους έως δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (14.500€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, εισφορών κλπ., σύμφωνα με τα προσόντα των επιλεγέντων υποψηφίων.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, Τ.Κ. 15236 Πεντέλη, Ελλάδα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

1. Πτυχιούχος τμήματος Πληροφορικής (ΑΕΙ, ΤΕΙ) ή σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Πολυτεχνείο).

2. Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση Windows & Linux Servers (Ubuntu, Debian, CentOS & Red Hat).

3. Δυνατότητα ανάπτυξης αυτοματοποιημένων εργασιών μέσα από UNIX bash programming ή/και Python.

4. Εμπειρία στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση virtualization τεχνολογιών (KVM, VMware κλπ).

5. Άριστη γνώση στην εγκατάσταση , παραμετροποίηση και διαχείριση Web servers.

6. Πολύ καλές γνώσεις στη διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (MySQL, PostgreSQL).

7. Πολύ καλές γνώσεις σε ζητήματα Ασφάλειας (firewall rules) και παρακολούθησης των υποδομών μέσα από κατάλληλα εργαλεία (π.χ. Splunk, NewRelic κλπ).

8. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, ώρα 10:00π.μ, στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου Δρ. Χαράλαμπο Κοντοέ ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) και στη γραμματεία κα Μαριέττα Παπακωνσταντίνου ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ). Στην αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το αντικείμενο της θέσης για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη κα Μαριέττα Παπακωνσταντίνου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:14.06.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Πτυχιούχος τμήματος Τοπογραφίας, Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής, σχολής Τοπογράφου μηχανικού, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθην

Πτυχιούχος τμήματος Τοπογραφίας, Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής, σχολής Τοπογράφου μηχανικού, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ/Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου με τίτλο ««"FIRE MONITORING SERVICE" (EFFIS)» που χρηματοδοτείται από τη Διεθνή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Υπεύθυνος διαχείρισης και λειτουργίας συστήματος EFFIS-EAA (System Administrator)

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού System Administrator με ειδίκευση στη διαχείριση, των υπολογιστικών συστημάτων και υποδομών λήψης δορυφορικών δεδομένων και επεξεργασίας των δεδομένων των για τις επιχειρησιακές ανάγκες προγραμμάτων παρατήρησης και παρακολούθησης δυναμικών φαινομένων (EFFIS, EMS, FIREHUB), κλπ, που θα απασχοληθεί στο ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ, με κωδικό θέσης: ΠΕAS3.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου και συνολικού κόστους έως δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (14.500€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, εισφορών κλπ., σύμφωνα με τα προσόντα των επιλεγέντων υποψηφίων.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, Τ.Κ. 15236 Πεντέλη, Ελλάδα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

1. Πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) τμήματος Τοπογραφίας, Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής, σχολής Τοπογράφου μηχανικού, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ή παρεμφερούς σχολής και πτυχίου.

2. Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση Windows & Linux Servers (Ubuntu, Debian, CentOS & Red Hat).

3. Πολύ καλή γνώση σε θέματα Τηλεπισκόπησης, επεξεργασίας δεδομένων εικόνας από διαφορετικούς αισθητήρες και πλατφόρμες (εναέριες/δορυφορικές ), και αξιοποίησης των δεδομένων σε εφαρμογές με έμφαση στο περιβάλλον (επίγειο, θαλάσσιο, φυσικά οικοσυστήματα, φυσικές καταστροφές, κλπ),

4. Γνώσεις και εμπειρία στον προγραμματισμό και ανάπτυξη προϊόντων γεωπληροφορικής, ή/και στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών διάχυσης προϊόντων τηλεπισκόπησης και γεωχωρικών πληροφοριών (Web GIS Systems), και γενικότερα σε θέματα Remote Sensing και GIS.

5. Καλή γνώση και εργασιακή εμπειρία στην σχεδίαση, στον προγραμματισμό και ανάπτυξη αλγορίθμων και εφαρμογών επιπέδου back-end που χρησιμοποιούν τα δεδομένα πολλαπλών πηγών και αισθητήρων (π.χ. από δορυφόρους, μη επανδρωμένες πλατφόρμες, επίγεια δίκτυα) σε συνδυασμό με γεωχωρικά δεδομένα και χρήση κατάλληλων μοντέλων και μεθόδων/εργαλείων επεξεργασίας..

6. Καλή γνώση στην σχεδίαση, χρήση, και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, καθώς και στη διασύνδεση αυτών με εφαρμογές που θα συμβάλουν στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσα από την περαιτέρω αξιοποίησή τους.

7. Πολύ καλή γνώση σε μια ή περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού, όπως για παράδειγμα: C, C++, Python, Java, SQL., καθώς και σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, όπως για παράδειγμα PHP, JavaScript, Ruby, C#, Objective-C, κ.α., θα αξιολογηθεί κατάλληλα και σίγουρα θετικά.

8. Xρήση βιβλιοθηκών, frameworks και εργαλείων διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων ανοιχτού κώδικα (π.χ. PostGIS DBMS, GDAL, Quantum GIS, OpenLayers) ή αντίστοιχων εμπορικών πακέτων (ArcGIS, ERDAS Imagine, ENVI) για την ανάπτυξη προϊόντων γεωπληροφορικής.

9. Καλή γνώση στην χρήση και τον προγραμματισμό μέσω κάποιου συστήματος διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, όπως για παράδειγμα: PostgreSQL, MongoDB, κ.α.

10. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου, ώρα 10:00π.μ, στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου Δρ. Χαράλαμπο Κοντοέ ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) και στη γραμματεία κα Μαριέττα Παπακωνσταντίνου ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ). Στην αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το αντικείμενο της θέσης για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον. Αντικατάσταση της υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη κα Μαριέττα Παπακωνσταντίνου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:14.06.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Θέσης Εργασίας Στελέχους Μόνιμης Απασχόλησης

Θέσης Εργασίας Στελέχους Μόνιμης Απασχόλησης

Η EL-Translations, εταιρεία παροχής υπηρεσιών Μετάφρασης και Διερμηνείας πιστοποιημένη με ISO 17100:2015 και έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει εσωτερικό στέλεχος για πλήρη και μόνιμη απασχόληση.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει πτυχίο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ή μεταπτυχιακό του Ιονίου Πανεπιστημίου ή ανάλογο τίτλο σπουδών ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.el-translations.com και στα τηλ. 215. 52.51.910 - 210.68.01.333

Ημερομηνία:12.06.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Internship in Customer Service or Software Development (INTERN-19b)

Internship in Customer Service or Software Development (INTERN-19b)

Location: Kato Scholari, Thessaloniki, Greece

BETA CAE Systems is a rapidly growing engineering software and services company, and it is continuously seeking for motivated new talent. We are seeking for enthusiastic, bright and hardworking students and recent graduates to join our Internship scheme.

The timeframe

Applications Start Date: ........................ 12/06/2019

Applications End Date: .......................... 14/07/2019

• Screening-Interviewing End Date: ........ approx. by 10/09/2019

• Results Announcement: ........................ approx. by 15/09/2019

• Internship Start Date: ........................ 01/10/2019

• Internship End Date: .............................. 31/03/2019

The internship (in Customer Service or Software Development teams)

During that period:

• get training in our suite of products

• get experience with FEA/CFD solvers

• explore engineering applications in the CAE domain

• undertake a short-term project

• get experience in writing code and documenting

• have/receive peer code-reviews

• interact and share opinion with experienced professionals.

The duration of the internship is 6 consecutive months, as it is essential for anyone that joins us to receive proper training on our programs, to have time to digest the knowledge gained and to take part in some projects in order to apply it, to mingle with our employees and experience what working in BETA is like!

The applicants

Undergraduate (AEI or TEI) and Postgraduate students in relevant fields (Mechanical Engineering, Civil Engineering, Aeronautics, Marine Engineering, Electrical Engineering, Computer Science, Informatics, etc.)

• towards the end of their studies (i.e. recommended to have completed at least the 6 th semester), or

• graduates that have recently completed their degree (within the last 6 months at most).

Fulfilled military obligations for male applicants are not a prerequisite.

References

References are optional but valued. They shall be send directly by your Referees via

• email to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , or

• mail to BETA CAE Systems S.A., Kato Scholari, 57500, Thessaloniki, addressed to the HR Department.

Sponsorship

The 6-months internships are paid.

• For students in Universities based in Greece, the period of the internship will be combined, when possible, with the standard Traineeship (2-3 months of “Πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ”) of their studies. Applicants that are not eligible for an internship via “ΕΣΠΑ” can also apply.

• Transfer by company bus to/from the company’s premises will be provided.

• Free lunch is also complimentary.

We will be glad to receive your application at: https://careers.beta-cae.com/.

Ημερομηνία:12.06.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ η ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΛΗΡ. ΤΗΛ 6972-886177

Ημερομηνία:07.06.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Αρχιτέκτων Μηχανικός για πρακτική άσκηση

Αρχιτέκτων Μηχανικός για πρακτική άσκηση

Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός, απόφοιτος ή τελειόφοιτος, για πρακτική άσκηση 2 μηνών από αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό γραφείο. Απαραίτητη η εμπειρία σε τρισδιάστατο σχεδιασμό, γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων ACAD, 3d max. Αποστολή βιογραφικού και ενδεικτικό Portfolio Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ημερομηνία:05.06.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Zητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός, απόφοιτος  για συνεργασία με αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό γραφείο. Απαραίτητη εμπειρία σε τρισδιάστατο σχεδιασμό, γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων ACAD και REVIT. Αποστολή βιογραφικού και ενδεικτικό Portfolio mailto: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ημερομηνία:05.06.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Java Software Engineer (JV_06_19)

Java Software Engineer (JV_06_19)

Kenotom develops safety critical embedded systems with focus on the automotive electronics industry. The main activities lie in the area of Basic Software (drivers) for Electronic Control Units (ECUs), Function and Diagnostics Software for ECUs, Testing and Test Automation of ECUs. Our young and agile team has grown from 2 people in 2014 to almost 70 people today, while we are constantly looking for more people to enforce our partnerships with some of the largest automotive electronics suppliers.

Kenotom provides a dynamic working environment in the frontend of the automotive technology.

For our current needs we are looking immediately to employ 2 highly motivated Java Engineers.

Overview

Electronic Control Units (ECUs) are placed into vehicles performing numerous automation and safety procedures. The Software running on these devices has to be enforced (flashed) in a secure, organized and automated process. The information systems that enable this functionality have to be rigorously tested, with a high sense of responsibility and with great attention to detail.

The primary responsibilities of this position are:

1. Test platform development in Java

2. Test concept generation and test management

3. Test description with Gherkin, test automation with Cucumber

4. Develop mocks

5. Tests execution

6. Import testcases and test results into HP ALM/JIRA

The candidate will be responsible for working as part of a development team with other engineers to ensure that program goals are met, schedules are maintained and problems encountered during the development process are resolved. The position is based in Thessaloniki, GR and occasional travel to the customer’s premise may occur. An introductory workshop in Germany on the customer premise is planned for a duration of 2-3 weeks.

The project language is German, so command of the language is necessary.

Studies / Experience

Bachelor’s Degree / Diploma in Informatics/Electrical Engineering or similar is required

2 years in proven Java development is a minimum, 5+ is a significant plus

Experience with LabCar is a plus

iSTQB certification is a plus

Skills

Strong understanding & command of Swing, JNI and RMI

Significant understanding & command of C/C++, XPATH

Significant understanding & command of unix scripting (Bash, gawk)

Ability to learn quickly and grasp a complex multi-tier solution

Experience in source control, change management and issue tracking (JIRA)

Knowledge of German is a must

Understanding of Agile software development

Attention to detail and thoroughness

Documentation Skills - Ability to write fluently to describe system design & test results

Ability to effectively communicate with peers, supervisors and customers

Ability to work independently with minimal supervision

Application

Please send your CVs referring to the job description at Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. along with a motivational letter, reflecting the candidate’s personality and capability to perform the duties required.

Ημερομηνία:05.06.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Χημικός Μηχανικός ή Χημικός

Θέση μεταδιδάκτορα Χημικού Μηχανικού ή Χημικού στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΖΗΤΕΙ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ή ΧΗΜΙΚΟ (PhD)

α) Περιγραφή θέσης: Μετα-διδάκτορας Χημικός Μηχανικός ή Χημικός με ερευνητική εμπειρία σε πλαστικά.

β) Αντικείμενο εργασίας: Σχεδιασμός και επεξεργασία (processing) πλαστικών και χαρακτηρισμός πλαστικών προϊόντων (π.χ. φύλλων, συσκευασιών, διχτυών)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1. Ερευνητική εμπειρία σε θέματα πολυμερών και πλαστικών (εμπειρία σε θέματα βιο-γενών βιοδιασπόμενων πλαστικών θα αξιολογηθεί σαν πρόσθετο προσόν) 2. Ερευνητική εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης πλαστικών μετά την χρήση (ανακύκλωση, ανάκτηση υλικών, κομποστοποίηση κτλ.) θα αξιολογηθεί σαν πρόσθετο προσόν. 3. Σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. 4. Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο proficiency). 5. Βασικές γνώσεις τεχνικών ανάλυσης πλαστικών (π.χ. FTIR, DSC, GC, SEM, μικροσκοπίας)

Χρονική διάρκεια: Έξη μήνες αρχικά με δυνατότητα ανανέωσης έως 36 μήνες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Μυστριώτης Αντώνης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , 2105294022 Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2019.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:03.06.2019

Πηγή:www.diorismos.gr

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ με άριστη γνώση Αγγλικών - Proficiency, ζητείται για εργασία σε κέντρα ξένων γλωσσών στην Ηλιούπολη και Υμηττό, βιογραφικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ημερομηνία:03.06.2019
Πηγή:www.xe.gr
 


Σελίδα 2 από 878

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20437
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11588223