www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Αγορά Εργασίας
Job Market

 

Εύρεση Απασχόλησης - Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η υποστήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων του Ιδρύματος στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

 

Θέσεις Εργασίας

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί το σύνδεσμο αυτό τόσο για προκηρύξεις - διαγωνισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και για ευκαιρίες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

To Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω της υπηρεσίας του, της διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας συνεργάζεται με μια σειρά από επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και που προέρχονται από ολόκληρη την Ελλάδα.

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Μηχανές αναζήτησης και χρήσιμες διευθύνσεις για την εύρεση εργασίας.

 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής / Προπονητικής

Καθηγητές Φυσικής Αγωγής / Προπονητικής

Το Mediterranean College στο πλαίσιο στελέχωσης της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας ζητά να προσλάβει διδακτικό προσωπικό μερικής απασχόλησης στο πεδίο

Καθηγητές Φυσικής Αγωγής / Προπονητικής Κωδικός θέσης: SPORTS19 για διδασκαλία στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 • Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Άριστος χειρισμός της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο
 • Επαγγελματική προϋπηρεσία στο αντικείμενο

Επιθυμητά προσόντα:

 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων

Επιθυμητά χαρακτηριστικά:

 • Διδακτική αποτελεσματικότητα
 • Ανταπόκριση σε προθεσμίες
 • Καινοτόμος σκέψη
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδικό πνεύμα

Το Mediterranean College προσφέρει:

 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού του
 • Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολλαπλά επίπεδα
Ημερομηνία:11.07.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

Χημικός Αναλυτής (Quality Control Analyst)

Χημικός Αναλυτής (Quality Control Analyst)

Η φαρμακευτική βιομηχανία ΚΟΠΕΡ Α.Ε. ζητά να προσλάβει Χημικό Αναλυτή (Quality Control Analyst) Κωδικός θέσης: ΠΘΕ05-48

Προσόντα υποψηφίου:

 • Κάτοχος πτυχίου τμήματος Χημείας (ΑΕΙ)
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση χειρισμού HPLC/GC
 • Ικανότητα εκτέλεσης αναλυτικών μεθόδων
 • Εξοικείωση με φαρμακοποιίες EP, USP, BP
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός χρόνου στο αναλυτικό τμήμα ποιοτικού ελέγχου ή στο τμήμα RnD φαρμακευτικής βιομηχανίας
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες
Ημερομηνία:11.07.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

Χημικός Αναλυτής {Κάτοχος πτυχίου τμήματος Χημείας (ΑΕΙ) ή Φαρμακευτικής (ΑΕΙ)}

Χημικός Αναλυτής (RnD Analyst)

Η φαρμακευτική βιομηχανία ΚΟΠΕΡ Α.Ε. ζητά να προσλάβει  Χημικό Αναλυτή (RnD Analyst) Κωδικός θέσης: ΠΘΕ05-49

Προσόντα υποψηφίου:

 • Κάτοχος πτυχίου τμήματος Χημείας (ΑΕΙ) ή Φαρμακευτικής (ΑΕΙ)
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση χειρισμού HPLC/GC
 • Ικανότητα εκτέλεσης αναλυτικών μεθόδων
 • Εξοικείωση με φαρμακοποιίες EP, USP, BP
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο χρόνων στο τμήμα RnD φαρμακευτικής βιομηχανίας
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες
Ημερομηνία:11.07.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

Senior Category Manager

Senior Category Manager

Η SPAR Κύπρου αναζητεί δυναμικό και έμπειρο επαγγελματία  για να στελεχώσει τη θέση του Senior Category Manager

Kύρια καθήκοντα και ευθύνες:

 • Ευθύνη για την αποτελεσματική διαχείριση των προϊοντικών κατηγοριών σε σχέση με τη συλλογή προϊόντων, την τιμολογιακή πολιτική, τις προσφορές και την ορθή παρουσίαση των προϊόντων στα καταστήματα.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση προωθητικού πλάνου προϊοντικών προσφορών.
 • Υλοποίηση όλων των εμπορικών συμφωνιών με συνεργάτες / προμηθευτές.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση ορθής και ολοκληρωμένης συλλογής προϊόντων στα καταστήματα που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών.
 • Διαχείριση προϊοντικών χώρων στα καταστήματα (space management) με στόχο τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων / πωλήσεων και της κερδοφορίας.
 • Συνεχής έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού.
 • Στενή παρακολούθηση όλων των βασικών δεικτών απόδοσης των κατηγοριών που χειρίζεται (πωλήσεων, κερδοφορίας, ελλείψεων, αποθεμάτων και γενικά της απόδοσης των διαφόρων κατηγορίων), διασφαλίζοντας το αποτέλεσμα βάσει των στόχων και του προϋπολογισμού της εταιρίας.
 • Στενή συνεργασία με τη SPAR International για την αποτελεσματική εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών που ακολουθούνται στο παγκόσμιο δίκτυο, την επίτευξη των εταιρικών στόχων και τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στα Οικονομικά ή σε άλλο συναφή κλάδο.
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία της αγοράς λιανικού εμπορίου τροφίμων.
 • Απαραίτητη προηγούμενη εργασιακή πείρα τουλάχιστον πέντε χρόνων σε ανάλογη θέση ευθύνης.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα χρήσης τεχνολογικών μέσων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιδιαίτερα του Microsoft Excel.
 • Ισχυρές αριθμητικές και αναλυτικές ικανότητες.
 • Πολύ καλή διαπραγματευτική ικανότητα.
 • Αυτονομία και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.
 • Θετική ενέργεια, ομαδικότητα και συνεργασία.
Ημερομηνία:11.07.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

 

Στέλεχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Στέλεχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Profit Action Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης αναζητά  Στέλεχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Περιγραφή θέσης:

Ο κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον γενικό διευθυντή και σε συνεργασία μαζί του ως κύρια καθήκοντα θα έχει τη διεκπεραίωση για λογαριασμό πελατών της Profit Action των κάτωθι:

 • Συντονισμός και έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών
 • Σύνταξη και παρακολούθηση ετήσιου προϋπολογισμού (budgeting)
 • Ταμειακός προγραμματισμός (cash flow)
 • Μηνιαίο και ετήσιο reporting
 • Περιοδικά αποτελέσματα
 • Προσωρινές και οριστικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Ανάλυση σημαντικών οικονομικών μεγεθών
 • Σύνταξη και υποβολή φακέλων για συμμετοχή σε επιχορηγούμενα προγράμματα
 • Υποστήριξη και παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης – ολοκλήρωσης επιχορηγούμενων προγραμμάτων

Προφίλ υποψηφίου:

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 συνεχών ετών σε εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων ή στην οικονομική διεύθυνση ανώνυμης εταιρίας
 • Ενασχόληση με προγράμματα αναπτυξιακών νόμων και ΕΣΠΑ
 • Πλήρης εξοικείωση με μηχανογραφικά συστήματα ERP και συστήματα μισθοδοσίας
 • Άριστη γνώση MS Office (World, Excel, PowerPoint κ.λπ.)
 • Γνώση αγγλικών
 • Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητα και μεθοδικότητα
Ημερομηνία:11.07.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

iOS developer

iOS developer

παροχές

For this iOS developer position, you will be offered:

 • an attractive salary according to skills and experience
 • meal vouchers
 • private health and medical insurance
 • laptop & mobile connectivity plan
 • annual allowance for personal development and trainings
 • additional vacation days
 • flexible working hours & ability to work from home
 • travelling to central Europe for training purposes

αρμοδιότητες

For this iOS developer position you will...

 • work together with all teams to translate functional requirements to scalable and versatile software products
 • write well-designed and testable code in Swift
 • support continuous improvement by analyzing and identifying areas for modifying and enhancing existing applications

προσόντα

For this iOS developer position, the skills required would be:

 • bachelor degree in Computer Science or relevant field
 • around 3 years of professional experience in building iOS apps (Swift/Objective-C)
 • write efficient, reusable, maintainable and testable code in Swift
 • familiar with Git workflows and SCRUM methodology
 • analytical thinking
 • creative personality
 • fluency in English
 • self motivation along with genuine team playing
Ημερομηνία:11.07.2019
Πηγή:www.randstad.gr
 

Sysops engineer

Sysops engineer

αρμοδιότητες

As a Sysops engineer for this position, you will

 • Install and configure software and hardware
 • Manage network servers and technology tools
 • Set up accounts and workstations
 • Monitor performance and maintain systems according to requirements
 • Troubleshoot issues and outages
 • Ensure security through access controls, backups and firewalls
 • Upgrade systems with new releases and models
 • Develop expertise to train staff on new technologies
 • Build an internal wiki with technical documentation, manuals and IT policies

and you will be accountable for:

 • Corporate Network health, security, access control and performance
 • Corporate Network topology

προσόντα

What we would make your CV match this Sysops engineer position is

 • Proven experience as a System Administrator, Network Administrator or similar role
 • BSc/Ba in Information Technology, Computer Science or a related discipline; professional certifications (e.g. Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)) is a plus
 • Experience with databases, networks (LAN, WAN) and patch management
 • Knowledge of system security (e.g. intrusion detection systems) and data backup/recovery
 • Ability to create scripts in Python, Perl or other language
 • Familiarity with various operating systems and platforms
 • Resourcefulness and problem-solving attitude
 • Excellent communication skills

we would also appreciate

 • Willingness to keep up to date with developments in new technology
 • Commitment to continuing professional development
 • Understanding of information legislation, such as the Data Protection Act.
Ημερομηνία:11.07.2019
Πηγή:www.randstad.gr

 

AP Accountant

AP Accountant

παροχές

The company offers ​the following benefits for this AP Accountant position:

 • Plenty of opportunities to evolve your career within an attractive and dynamic environment
 • Very good compensation package
 • Friendly working environment

αρμοδιότητες

As an AP Accountant in this role, your responsibilities will include:

 • Be responsible for management and follow-up of suppliers involved with German market
 • Ensure booking quality according to the German times and laws
 • Ensure quality of closing processes on accounts payable
 • Provide support to other AP team members
 • Guarantee German rules are respected and applied, and perform their watch (accountancy, group rules, etc.)

προσόντα

In order for your profile to match the AP Accountant position, you need to have the following skills:

 • 3-5 years experience in accounting department
 • Fluent in English and German
 • Having worked in a SSC environment would be a key
 • Finance degree
 • AP accounting experience
 • Experience with SAP would be a plus
Ημερομηνία:11.07.2019
Πηγή:www.randstad.gr

 

GL - AR Accountant

GL - AR Accountant

παροχές

The company offers ​the following benefits for this GL - AR Accountant position:

 • Plenty of opportunities to evolve your career within an attractive and dynamic environment
 • Very good compensation package
 • Friendly working environment

αρμοδιότητες

As a GL - AR Accountant in this role, your responsibilities will include:

 • Produce executive summaries: P&L, balance of payments, operating statement, balance sheets, etc.
 • Make payments, manage cash receipts and handle payment cancellations
 • Handle fixed assets activities and ensure intercompany activities are performed in a timely and efficient manner
 • Handle intercompany activities
 • Prepare, check and update consolidation package
 • Monitor goods and inventory reconciliation

προσόντα

In order for your profile to match the GL - AR Accountant position, you need to have the following skills:

 • 3-5 years experience in accounting department
 • Fluent in English
 • Knowledge in German, French or Italian would be a plus
 • Having worked in a SSC environment would be a key
 • Finance degree
 • GL - AR accounting experience
 • Experience with SAP would be a plus
Ημερομηνία:11.07.2019
Πηγή:www.randstad.gr

 

GL Senior Accountant​

GL Senior Accountant​

παροχές

The company offers ​the following benefits for this GL Senior Accountant​ position:

 • Plenty of opportunities to evolve your career within an attractive and dynamic environment
 • Very good compensation package
 • Friendly working environment

αρμοδιότητες

As a GL Senior Accountant in this role, your responsibilities will include:

 • Ensure fiscal and accounting element integrity and documentation (account justifications, supporting documents) based on German GAAP
 • Ensure quality and consistency of accounting executive summaries produced (P&L, balance of payments, balance sheets, etc.)
 • Supervise month-end close
 • Analyze company financial state on a monthly basis, in collaboration with Controlling
 • Help define, draft, and update procedures, accounting rules and their terms for Germany, and guarantee they are respected and applied

προσόντα

In order for your profile to match the GL Senior Accountant position, you need to have the following skills:

 • 5 years experience in accounting department
 • Fluent in English and German
 • Having worked in a SSC environment would be a key
 • Finance degree
 • GL accounting experience
 • Experience with SAP would be a plus
Ημερομηνία:11.07.2019
Πηγή:www.randstad.gr

 

Υπεύθυνος Χημείου Παραγωγής ( Πτυχίο Απόφοιτου του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ή Χημικού / Χημικού Μηχανικού)

Υπεύθυνος Χημείου Παραγωγής

παροχές

Η εταιρεία παρέχει στον Υπεύθυνο Χημείου Παραγωγής:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο μισθολογικών αποδοχών
 • Σταθερό, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης

αρμοδιότητες

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης του Υπεύθυνου Χημείου Παραγωγής είναι:

 • Επίβλεψη και παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας και διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων κατά την διάρκεια αυτής
 • Διαχείριση και εκπαίδευση της ομάδας παραγωγής των εργατών και των εργατοτεχνιτών
 • Παρακολούθηση της σωστής τεχνολογικής εφαρμογής που ακολουθούν οι μηχανές της βιομηχανίας και η ενεργός συμμετοχή στην έρευνα για την εξέλιξη της τεχνολογίας αυτής
 • Διενέργεια δοκιμών εφαρμογής των υλικών  στις μηχανές παραγωγής για να επιτευχθούν τα απαιτούμενα αποτελέσματα
 • Προετοιμασία νέων συνταγών και δημιουργία της πρώτης ύλης
 • Αναφορά απευθείας στον Διευθυντή Παραγωγής με άμεση επικοινωνία με τον επικεφαλή του εργοστασίου

προσόντα

Αν είσαι ο Υπεύθυνος Χημείου Παραγωγής που αναζητούμε χρειάζεται να διαθέτεις:

 • Ιδανικά Πτυχίο Απόφοιτου του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ή Χημικού / Χημικού Μηχανικού
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε βιομηχανία βαφείων φινιριστηρίων
 • Δυνατότητα διαχείρισης της ομάδας εργατών παραγωγής
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
Ημερομηνία:11.07.2019
Πηγή:www.randstad.gr

 

 


Σελίδα 9 από 891

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20757
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11929052