www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Αγορά Εργασίας
Job Market

 

Εύρεση Απασχόλησης - Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η υποστήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων του Ιδρύματος στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

 

Θέσεις Εργασίας

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί το σύνδεσμο αυτό τόσο για προκηρύξεις - διαγωνισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και για ευκαιρίες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

To Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω της υπηρεσίας του, της διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας συνεργάζεται με μια σειρά από επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και που προέρχονται από ολόκληρη την Ελλάδα.

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Μηχανές αναζήτησης και χρήσιμες διευθύνσεις για την εύρεση εργασίας.

 Πτυχιούχος Πληροφορικής

Πτυχιούχος Πληροφορικής

Η ΥΔΡΟΠΛΑΝ Α.Ε αποτελεί το εμπορικό κομμάτι του ομίλου εταιρειών ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η προμήθεια υλικών υψηλής τεχνολογίας για δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, σηπτικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων καθώς και συστήματα στήριξης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για κάθε εφαρμογή.

Αναζητά Web Developer για την ανάπτυξη και συντήρηση Web εφαρμογών.

Περιοχή: Πεύκη.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο πληροφορικής
 • Γνώση SQL Server, php asp, Dreamweaven
 • Γνώση προγραμματισμού σε .NET/Win forms JavaScript
 • Γνώση CRM Dynamics και SoftOne
 • Αρίστη γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία σε διαχείριση διαμόρφωση Website
 • Αναλυτική σκέψη με ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης δεδομένων

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Αίτηση - Αποστολή Βιογραφικού
Ημερομηνία:11.04.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

ΙΤ - Προγραμματιστής

ΙΤ - Προγραμματιστής

Μελετητική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά ΙΤ - Προγραμματιστή για τη στελέχωση του αντίστοιχου τμήματος της εταιρείας.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο σχετικής ειδικότητας ΑΕΙ
 • Επιθυμητή προηγούμενη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
Ημερομηνία:11.04.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Τεχνολόγος Τροφίμων

Τεχνολόγος Τροφίμων

Η εταιρία Τερκενλής Α.Ε. Με έδρα την Νέα Ραιδεστό επιθυμεί να προσλάβει υποψήφιο για την θέση του Τεχνολόγου Τροφίμων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Ηλικία έως 35 ετών.
 • Πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης (Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων).
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 (δύο) ετών στο κλάδο των τροφίμων / της εστίασης.
 • 'Άρρεν (Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις) .
 • Γνώση Αγγλικών.
 • Γνώση Η/Υ ( Office).
 • Κάτοχος Ι.Χ.

Παροχές

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλισης.
 • Πλήρης απασχόληση.
 • Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση.
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας.
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.
Ημερομηνία:11.04.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος

Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ζητείται Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος για την κάλυψη θέσης Μηχανικού Παραγωγής σε εργοστάσιο παραγωγής Βιοαερίου στην περιοχή της Τρίγλιας Χαλκιδικής.

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Συμμετοχή στην κατασκευή και θέση σε λειτουργία του σταθμού παραγωγής
 • Εφαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας και εξασφάλιση της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας του εργοστασίου.
 • Αξιολόγηση και τροφοδοσία Ά υλών
 • Λειτουργία και συντήρηση του κύριου & βοηθητικού εξοπλισμού
 • Ποιοτικός έλεγχος τελικών προϊόντων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίου Χημικού Μηχανικού
 • Δυνατότητα εργασίας σε περιβάλλον που απαιτείται σχολαστική τήρηση διαδικασιών και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
 • Υπεύθυνος, Οργανωτικός, Εργατικός, Μεθοδικός και προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας & χρήσης Η/Υ
 • Σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί
Ημερομηνία:11.04.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ, για απασχόληση μέσω εταιρείας σε Τομέα Δομικών Έργων του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Αντικείμενα

 • •Σύνταξη στατικών μελετών
 • •Σύνταξη τοπογραφικού (κατόπιν αυτοψίας και αποτύπωσης)
 • •Σύνταξη τευχών που συνοδεύουν την άδεια δόμησης (ΣΑΥ ΦΑΥ, αμοιβές, φορολογικά, κ.λπ.)
 • • Έκδοση Έγκρισης και Άδειας Δόμησης για νέα έργα σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ
 • • Πράξεις Τακτοποίησης - Νομιμοποίησης Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ
 • • Έλεγχος φέροντος οργανισμού υφιστάμενων  κτιρίων Υ/Σ
 • • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ΕΠΜ για τη διακήρυξη έργων Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ
 • • Αναθεώρηση τεχνικών περιγραφών ΕΠΜ
 • • Τεχνική αξιολόγηση προσφορών υποψηφίων Αναδόχων έργων Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ
 • • Εγκρίσεις μελετών και κατασκευαστικών σχεδίων ΕΠΜ, για έργα που εκτελούνται από Αναδόχους
 • • Επίβλεψη εκτός έδρας για ΕΠΜ
 • • Λοιπές εργασίες, αρμοδιότητας του Τομέα Δομικών Έργων, που θα του ανατίθενται

Καθεστώς

 • •Σύμβαση Έργου

Διάρκεια

 • •12 μήνες

Απαραίτητα Προσόντα

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (ΑΕΙ)
 • •Εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ
 • •Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2
 • •Άριστη γνώση Microsoft Office
 • • Πολύ καλή γνώση προγράμματος στατικών (π.χ. FESPA, SCADA, 4M)
 • • Καλή γνώση AUTOCAD
 • • Πολύ καλή γνώση προγράμματος έκδοσης αδειών (τεύχη, φορολογικά, αμοιβές)
 • • Έκδοση πολεοδομικών αδειών (3ετής εμπειρία)
 • • Επίβλεψη κατασκευής φέροντος οργανισμού κτιρίων (τουλάχιστον 3 έτη)
Ημερομηνία:11.04.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Χημικός – Τεχνολόγος Τροφίμων

Χημικός – Τεχνολόγος Τροφίμων

Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων στην περιοχή της Χαλκιδικής αναζητά Χημικό – Τεχνολόγο Τροφίμων, για εργασία πλήρους απασχόλησης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • • Διαχείριση συστημάτων ποιότητας (ISO22000:HACCP, BRC, IFS, ISO9000, HALAL, AGROCERT κ.α.), υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών
 • • Έλεγχος ποιότητας πρώτων υλών, δεύτερων υλών, υλικών συσκευασίας, ετοίμων προϊόντων συμπεριλαμβανομένης της ετικετοποίησης
 • • Έλεγχος τήρησης προδιαγραφών στην παραγωγή και συσκευασία και διενέργεια ποιοτικών δοκιμών
 • • Παρασκευή δειγμάτων και τήρηση αντιδειγμάτων
 • • Διαχείριση παραπόνων πελατών σχετικών με την ποιότητα
 • • Τήρηση υπαρχόντων και ανάπτυξη νέων τεχνικών προδιαγραφών και αναφορών ανάλυσης προϊόντων
 • • Μετρήσεις κρίσιμων παραμέτρων στις διεργασίες επεξεργασίας εκτός κι εντός εργαστηρίου
 • • Διορθωτικές ενέργειες στην περίπτωση που εντοπιστούν αποκλίσεις από τα επιθυμητά αποτελέσματα ή τις προδιαγραφές
 • • Σύνταξη αναφορών ποιότητας
 • • Ενημέρωση πληροφορικών συστημάτων για τις ποιοτικές παραμέτρους των προϊόντων
 • • Διαρκής επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων της Εταιρίας

Απαραίτητα Προσόντα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 • • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης εργασίας
 • • 5ετής τουλάχιστο εμπειρία σε βιομηχανία τροφίμων, σε θέση χημικού / τεχνολόγου τροφίμων / υπευθύνου ποιότητας.
 • • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ. Επιθυμητή η γνώση συστημάτων ERP (προδιαγραφές παραγωγής)
 • • Άριστη γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • • Ειδίκευση στην επεξεργασία ελιάς
 • • Υπευθυνότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός
 • • Επαγωγική σκέψη και ενέργειες
 • • Προληπτική αντίληψη, σχεδιασμός και δράση
 • • Προσήλωση στην ποιότητα και στους σχετικούς στόχους
 • • Προσοχή στις λεπτομέρειες και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • • Διαχείριση κρίσεων με ταχύτητα και τεκμηρίωση
 • • Επαρκής επιστημονική κατάρτιση

Παροχές

 • • Θέση καριέρας και προοπτικής
 • • Σταθερές αποδοχές
 • • Μεταφορά εργαζομένου (από Θεσσαλονίκη) στην έδρα της εταιρίας (45’)

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:11.04.2019

Πηγή:www.jobfind.gr

 

Τεχνικός Πεδίου – NDT Inspector

Τεχνικός Πεδίου – NDT Inspector

Η εταιρία Spectrum NDT, ζητά νέο υπάλληλο, απόφοιτο ΤΕΙ Ναυπηγικής ή Μηχανολογίας για εργασίες στο πεδίο σε εφαρμογές Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων (NDT – Non Destructive Testing).

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ Ναυπηγικής ή Μηχανολογίας
 • Άριστη γνώση Η/Υ, Office και AutoCAD
 • Επιθυμητή εμπειρία στο αντικείμενο των μη-καταστρεπτικών ελέγχων, τυχόν πιστοποιήσεις θα αξιολογηθούν θετικά
 • Άριστη γνώση αγγλικών, γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα Ι.Χ.
Ημερομηνία:11.04.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός

Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός σε τεχνική & εμπορική εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ σχετικής ειδικότητας
 • Άριστη γνώση χρήσης AUTOCAD
 • Σχετική εμπειρία σε ΑΕ Επεξεργασίας αποβλήτων
Ημερομηνία:11.04.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Ζητείται Αρχιτέκτονας για εξωτερική συνεργασία από αρχιτεκτονικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Δυνατότητα ΠΕΑ κ γνώσεις σχεδίου
Ημερομηνία:10.04.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Βιομηχανικός Σχεδιαστής / Σχεδιάστρια

Βιομηχανικός Σχεδιαστής / Σχεδιάστρια

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής επαγγελματικών ψυγείων, αναζητά για το εργοστάσιό της στη Νέα Σάντα Κιλκίς ανθρώπινο δυναμικό για την ακόλουθη θέση: Βιομηχανικός Σχεδιαστής / Σχεδιάστρια

Περιγραφή θέσης:

 • Δημιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των προϊόντων της εταιρείας και αποστολή σε μηχανήματα για την λειτουργία τους
 • Δημιουργία και οργάνωση τεχνικών φακέλων
 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ αντίστοιχου αντικειμένου
 • Απαραίτητα γνώση του software SOLIDWORKS, Metalix, AutoCAD
 • Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία
 • Επαγγελματική συνέπεια, οργάνωση και μεθοδικότητα
 • Απαραίτητη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Ημερομηνία:10.04.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ζητείται Αρχιτέκτων ή Σχεδιαστής ή Μηχανικός για τη θέση του Υπαλλήλου Γραφείου από εταιρεία συμβούλων ακίνητης περιουσίας στην Αθήνα.

Απαραίτητα Προσόντα

Αρχιτέκτων ή Σχεδιαστής ή Μηχανικός Τ.Ε.

Άριστη γνώση Η/Υ (Office, Photoshop, PowerPoint, AUTOCAD, κτλ)

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Ηλικία έως 40 ετών

Θα εκτιμηθούν :

Προϋπηρεσία στην αγορά των ακινήτων

Ικανότητες επικοινωνίας

Γνώση προγραμμάτων αρχειοθέτησης / διαχείρισης ακινήτων.

Περισσότερες Πληροφορίες.

Ημερομηνία:10.04.2019

Πηγή:www.jobfind.gr

 


Σελίδα 7 από 878

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20437
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11588215