www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Αγορά Εργασίας
Job Market

 

Εύρεση Απασχόλησης - Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η υποστήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων του Ιδρύματος στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

 

Θέσεις Εργασίας

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί το σύνδεσμο αυτό τόσο για προκηρύξεις - διαγωνισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και για ευκαιρίες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

To Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω της υπηρεσίας του, της διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας συνεργάζεται με μια σειρά από επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και που προέρχονται από ολόκληρη την Ελλάδα.

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Μηχανές αναζήτησης και χρήσιμες διευθύνσεις για την εύρεση εργασίας.

 Digital Marketing Specialist

Digital Marketing Specialist

Job description:

PoP-Air, is a Greek is a fashion company, that aims to dress dynamic adolescents and young in spirit people, who favour fresh and modern fashion and are connected to each other all around Greece.

PoP-Air seeks a Digital Marketing Specialist to work within our in-house eCommerce team. The role reports to the eCommerce Manager, who will be on hand to support and train you, while you are given the opportunity to lead and grow your skills.

This is an excellent opportunity for a self-driven, well organized person who is creative and who wants to make a real impact to a fast-growing company.

Responsibilities:

 • Brief, support, and monitor activity on Affiliate Networks including campaign planning, creative delivery process, promotional campaigns & all analysis / backend processes necessary to maintain & optimise all the activities
 • Experience managing or assisting in management of large budgets and delivering against multiple KPIs, with recommendations for improvements.
 • Able to generate traffic to the company’s website.
 • Support the planning and implementing of marketing campaigns in other channels such as CRM, PPC, display advertising, social media, SEO
 • Develop and write digital content and assist in maintaining the content publishing calendar
 • Monitor competition and provide ideas to stand out
 • Creating promotions and providing measurable results on their effectiveness, as well as continuously fine-tuning the effectiveness of these retail promotions.
 • Help support the team when needed

Key Skills/Experience:

 • 1-2 years of work experience in a digital marketing, online marketing, email marketing or other marketing roles
 • Clear understanding of KPIs and targets
 • Demonstrable experience in implementing successful digital marketing campaigns
 • Demonstrable hands on experience in managing and optimising Affiliate campaigns, Google Ads, Bing Ads, Facebook Ads campaigns
 • Understanding of how digital marketing channels function
 • Good knowledge of online marketing tools and best practices
 • Demonstrable experience in SEO/SEM, Google Analytics and CRM software would be a plus
 • Strong written and verbal skills
 • Great understanding of analytics tools
 • Good analysis and reporting skills
 • Strong communication skills
 • An ability to work under tight deadlines
 • Ability to work independently and as a dedicated team member
 • High attention to detail

The Candidate:

 • Self-motivated, adaptable with a positive attitude
 • Enthusiastic and respectful of others
 • Must have a ‘Can do approach’
Ημερομηνία:22.07.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

Απόφοιτος Tμήματος Marketing

Απόφοιτος Tμήματος Marketing - Αθήνα

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Eurotraining Α.Ε. δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: www.eurotraining.gr.Για τη στελέχωση της κεντρικής δομής του στην Αθήνα ζητά: Απόφοιτο Tμήματος Marketing ή σχετικής ειδικότητας με 5ετή προϋπηρεσία.

Αντικείμενο της απασχόλησης:

 • Στρατηγική Marketing
 • Digital Marketing (Facebook, Instagram, social media etc.)
 • Αναζήτηση υλικού και συγγραφή άρθρων καθημερινά
 • Έρευνα σε διάφορα θέματα εκπαίδευσης
 • Τεχνικές SEO
 • Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων/εκδηλώσεων

Απαραίτητα χαρακτηριστικά:

 • Digital Marketing 5ετής εμπειρία
 • Marketing Strategy 5ετής εμπειρία
 • Εμπειρία σε συγγραφή κειμένων
 • Δεξιότητα στην έρευνα
 • Καλή γνώση υπολογιστών
 • Communication skills

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

 • Συνέπεια
 • Οργάνωση
 • Υπευθυνότητα
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης στην έδρα της εταιρίας, Βερανζέρου 1, Πλατεία Κάνιγγος, στο κέντρο της Αθήνας.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:22.07.2019

Πηγή:www.skywalker.gr

 

140 ΠΕ Γεωπόνοι και 10 ΠΕ Κτηνίατροι

140 ΠΕ Γεωπόνοι και 10 ΠΕ Κτηνίατροι στον ΕΛΓΑ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόμων {140 ΠΕ Γεωπόνων και 10 ΠΕ Κτηνιάτρων}για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α., που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

Το αντικείμενο απασχόλησης των προσλαμβανομένων συνίσταται για τον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων στη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών των ζημιών από φυσικά αίτια (παγετός, χαλάζι, ανεμοθύελλα, πλημμύρες, κλπ) στη φυτική παραγωγή και για τον κλάδο ΠΕ Κτηνιάτρων στη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών των ζημιών του Ζωϊκού Κεφαλαίου από φυσικά αίτια και ασθένειες-παθήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.Γ.Α. - Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, T.Θ. 14103 - Τ.Κ. 115 10 - ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Ν. Χασιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 7490476, 576, 497).

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:19.07.0219

Πηγή:www.career.uth.gr


Attachments:
Download this file (ΩΠΝΚ46ΨΧΞ5-Β3Λ.pdf)ΩΠΝΚ46ΨΧΞ5-Β3Λ.pdf[ ]384 Kb
 

Χημικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων

Χημικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, με ηγετικό ρόλο στον κλάδο της,  αναζητά τεχνολόγο τροφίμων για βιομηχανική μονάδα παραγωγής τροφίμων στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή εργασίας

Τήρηση των ποιοτικών κριτηρίων των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και των κανόνων υγιεινής, ασφάλειας, καθαριότητας των προϊόντων που έχουν τεθεί, φροντίζοντας παράλληλα για τη σωστή συντήρηση του χώρου

Διασφάλιση της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών που έχουν ορισθεί από την εταιρία

Εποπτεία, κατά το διάστηµα της βάρδιας της εύρυθµης λειτουργίας των γραμμών παραγωγής, αντιµετώπιση των καθηµερινών δυσλειτουργιών και άµεση επικοινωνία µε τους Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεως ή Τµηµάτων

Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας

Έλεγχος συσκευασίας και επισήμανσης Τροφίμων

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ –ΤΕΙ Χημικού Μηχανικού ή Τεχνολόγου Τροφίμων

Μεταπτυχιακός Τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Προϋπηρεσία κατά προτίμηση σε τρόφιμα θα εκτιμηθεί

Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων

Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και ακεραιότητα

Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης

Παροχές

Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας

Αορίστου χρόνου σύμβαση

Πλήρης ασφάλιση, επιδόματα, άδειες, κ.λπ.

Άριστο εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:18.07.2019

Πηγή:www.jobfind.gr

 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ με εμπειρία και επαρκείς γνώσεις στα γεωργικά εφόδια ζητείται για να αναλάβει υπεύθυνος πωλήσεων σε εταιρία στην Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον κλάδο και που ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων με ηγετική θέση στον πρωτογενή τομέα.

Απαραίτητα Προσόντα

- Απαραίτητη προϋπηρεσία και εμπειρία στην διαχείριση και εμπορία γεωργικών εφοδίων

- Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία

- Απόφοιτος γεωπονικής σχολής Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι

- Ηλικία 30-45 ετών

- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

- Άριστη γνώση Η/Υ

Παροχές

Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο παροχών και πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:18.07.2019

Πηγή:www.jobfind.gr

 

Επιμελητής Ελληνικών Κειμένων

Επιμελητής Ελληνικών Κειμένων

Ζητείται Επιμελητής Ελληνικών Κειμένων από το Athens Institute for Education and Research να εργαστεί με σύμβαση έργου.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Διάθεση για εργασία
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός
Ημερομηνία:18.07.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Ψυχολόγος

Ψυχολόγος

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής πιστοποιημένο Κέντρο δια Βίου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας με κωδικό αδείας 17817, προσφέρει προγράμματα εξειδικευμένης επαγγελματικής μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, την Κλινική Ύπνωση – Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία και τη Συστημική Συμβουλευτική. Αναζητά εισηγητές ψυχολόγους είτε με εξειδίκευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, είτε στη Συμβουλευτική για την κάλυψη των αναγκών των νέων τμημάτων διδασκαλίας στην Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα οι παρεχόμενες θέσεις εργασίας είναι οι εξής:

Ψυχολόγος για Διδασκαλία Ενηλίκων στο τμήμα Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας στην Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή θέσης: Διδασκαλία Ενηλίκων στο πρόγραμμα Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας για Παιδιά και Εφήβους.

Τύπος απασχόλησης: Μερική Απασχόληση (ωρομίσθιος)

Τίτλος θέσης: Εισηγητής/τρια μαθημάτων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος στην Ψυχολογία
 • Πιστοποιημένη εκπαίδευση στην Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, με επιπλέον εξειδίκευση στη ΓΣΨ παιδιών και εφήβων
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου
 • Κλινική εμπειρία καθώς και εμπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων
 • Γνώσεις Η/Υ, internet & αγγλικής γλώσσας.
Ημερομηνία:18.07.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Ψυχολόγος

Ψυχολόγος

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής πιστοποιημένο Κέντρο δια Βίου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας με κωδικό αδείας 17817, προσφέρει προγράμματα εξειδικευμένης επαγγελματικής μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, την Κλινική Ύπνωση – Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία και τη Συστημική Συμβουλευτική. Αναζητά εισηγητές ψυχολόγους είτε με εξειδίκευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, είτε στη Συμβουλευτική για την κάλυψη των αναγκών των νέων τμημάτων διδασκαλίας στην Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα οι παρεχόμενες θέσεις εργασίας είναι οι εξής:

Ψυχολόγος για Διδασκαλία Ενηλίκων στο τμήμα Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας στην Θεσσαλονίκη.

Τύπος απασχόλησης: Μερική Απασχόληση (ωρομίσθιος)

Τίτλος θέσης: Εισηγητής/τρια μαθημάτων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος στην Ψυχολογία
 • Πιστοποιημένη εκπαίδευση στην Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου
 • Κλινική εμπειρία καθώς και εμπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων
 • Γνώσεις Η/Υ, internet & αγγλικής γλώσσας
Ημερομηνία:18.07.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Ψυχολόγος

Ψυχολόγος για Διδασκαλία Ενηλίκων στα τμήματα Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας και Εφαρμοσμένης Συμβουλευτικής

Τύπος απασχόλησης: Μερική Απασχόληση (ωρομίσθιος)

Τίτλος θέσης: Εισηγητής/τρια μαθημάτων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο στην Ψυχολογία
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στην Συμβουλευτική Ψυχολογία
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου
 • Κλινική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικής, καθώς και εμπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων
 • Γνώσεις Η/Υ, internet & αγγλικής γλώσσας
Ημερομηνία:18.07.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Δάσκαλος / Δασκάλα

Δάσκαλος / Δασκάλα

Ζητείται Δάσκαλος / Δασκάλα δημοτικού με διδακτική εμπειρία σε όλες τις τάξεις για πενθήμερη, τρίωρη απασχόληση. Νότια Προάστια. Βιογραφικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:18.07.2019

Πηγή:www.jobfind.gr

 

Λογοθεραπευτής / Λογοθεραπεύτρια

Λογοθεραπευτής / Λογοθεραπεύτρια

Ζητείται Λογοθεραπευτής / Λογοθεραπεύτρια για εξωτερική συνεργασία από κέντρο ειδικής αγωγής στην Καβάλα.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση αγγλικών
 • Επιθυμητή η γνώση βουλγαρικών και τούρκικων
 • Διάθεση για εργασία
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός
Ημερομηνία:18.07.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 


Σελίδα 6 από 891

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20753
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11915985