www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices
JobMarket Notices

Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Γεωπόνος με έμφαση στην Τεχνολογία Τροφίμων

Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Γεωπόνος με έμφαση στην Τεχνολογία Τροφίμων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με ακρωνύμιο ΥΠΕΡΤΥΡΙ και τίτλο «Παραγωγή λευκών τυριών άλμης Ηπείρου με εφαρμογή τεχνολογίας Υπερυψηλής πίεσης: βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας, επέκταση του χρόνου ζωής και μείωση αναγκαίου χρόνου ωρίμανσης», ΟΠΣ 5033148, στo πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 44/2017 (Α/Α 2267) Πρόσκλησης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» (ΕΠ Ηπείρου 2014-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 9 Μαϊου 2019 και ώρα 13:00.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:24.04.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

Attachments:
Download this file (Ψ1ΠΓΟΞ3Μ-ΑΑΨ.pdf)Ψ1ΠΓΟΞ3Μ-ΑΑΨ.pdf[ ]354 Kb
 

Δικηγόρος στον ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών με ένα (1) Δικηγόρο-Νομικό ή Δικηγορική Εταιρεία, για την παροχή νομικής συνδρομής στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» (κωδικός 52019(00-0000-00)).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ /ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών και για τις ανάγκες του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» (κωδικός 52019 (00-0000-00)) και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Γκρίτζαλη, ένα (1) Δικηγόρο-Νομικό ή μια Δικηγορική Εταιρεία, για την παροχή νομικής συνδρομής, σύμφωνα με την από 17/04/2019 απόφαση της  13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 (ΑΔΑ: 65ΧΩ469Β4Μ-Λ75). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το εξής:

Η εν γένει νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και η παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων σε θέματα που αναθέτει ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, η Προϊσταμένη της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:24.04.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Πτυχιούχος Οικονομικών, Διοικητικών, ή Πολιτικών Σπουδών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης  έργου στο πλαίσιο του έργου «ENHANCEMENT OF HIGHER EDUCATION AND CORPORATE SECTORS INTEGRATION IN ACCORDANCE WITH NEW SOCIAL ENVIRONMENT - ENINEDU» (κωδικός θέσης  2792-PR3)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENHANCEMENT OF HIGHER EDUCATION AND CORPORATE SECTORS INTEGRATION IN ACCORDANCE WITH NEW SOCIAL ENVIRONMENT - ENINEDU», με κωδικό 11279201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Ιωάννη Μούρτο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 17/04/2019 απόφαση της 13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 971Μ469Β4Μ-ΡΕΡ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών  (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και διαχείριση των διοικητικών θεμάτων του έργου στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 4, 5, 6, 7»

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:24.04.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Βοηθός Λογιστή

Βοηθός Λογιστή

Εταιρεία με έδρα στη δυτική Θεσ/νίκη, αναζητά για τη στελέχωση της οικονομικής διεύθυνσης Βοηθό Λογιστή με καθήκοντα: πιστωτικό έλεγχο υπολοίπων πελατών, παρακολούθηση τραπεζικών εργασιών, εκτέλεση εξωτερικών εργασιών, λογιστικές εγγραφές και συμφωνίες.

Απαραίτητα Προσόντα

 • πτυχίο AEI/TEI οικονομικής κατεύθυνσης,
 • πολύ καλή γνώση λογιστικής (ΕΓΛΣ και ΕΛΠ),
 • άριστη γνώση Αγγλικών,
 • ικανότητες επικοινωνίας συνεργασίας και διαπραγμάτευσης,
 • άνεση στο χειρισμό προγραμμάτων ERP, CRM και εφαρμογών MS Office,
 • προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο,
 • ηλικία έως 35 ετών.
Ημερομηνία:23.04.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Λογιστής

Λογιστής

Η Marmaras Navigation επιθυμεί να προσλάβει Λογιστή

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση λογιστικής εταιρειών Ν89/67 ποντοπόρων πλοίων
 • Πενταετής προϋπηρεσία ως υπεύθυνος σε λογιστήριο ανωτέρω εταιρειών με εμπειρία σε όλο το φάσμα εργασιών
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού MS Office
Ημερομηνία:23.04.2019
Πηγή:www.careernet.gr

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Χημικός και Οικονομολόγος

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Χημικός και Οικονομολόγος

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ χημικός και οικονομολόγος ζητούνται από φροντιστήριο στα βόρεια προάστια, αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:23.04.2019

Πηγή:www.xe.gr

 

Assistant Key Account Manager for International Markets

Assistant Key Account Manager for International Markets

Position Responsibilities:

 • Monitoring the day to day loading, order procedures & sales order processing
 • Managing daily e-mail correspondence with customers & external agencies
 • Receiving & processing all invoices
 • Preparing price offers and maintaining the relevant spreadsheets
 • Carrying out analysis and commercial performance reports of each account
 • Provide detailed information and reports to the director of the company as and when required
 • Managing a range of customer projects
 • Ensure that customers receive excellent service and suppliers provide consistent services
 • Daily liaison with other members of the team in order to achieve targets required by the company
 • You will act as the key interface between the customer and all relevant divisions.

Qualification / Experience Requirements:

 • Excellent communication skills and interpersonal skills.
 • Ability to work under pressure and strict deadlines.
 • Fluent use of English language. Any other languages will count positively.
 • The candidate would preferably have a diploma/degree in Business/Marketing studies.

The new colleague will join the team based at the main office facilities of Tatoiou Avenue in Acharne.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:23.04.2019

Πηγή:www.skywalker.gr

 

Java Web Developer

Java Web Developer

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, υλοποίηση και συντήρηση των εφαρμογών του ομίλου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αναλυτική σκέψη, γνώση των τελευταίων τεχνολογιών και ικανότητα ομαδικής εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή άλλης θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης
 • 3ετής αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σε Java
 • Άριστη γνώση JSP και Servlets
 • Γνώση Web services SOAP και REST
 • Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων (Oracle, mongodb)
 • Γνώση σε building tools (Ant, Maven) και version control tools (Git)
 • Ικανότητα ανάλυσης και συντονισμού για την επίλυση προβλημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία σε Python web frameworks (flask, falcon, django)
 • Εμπειρία σε Oracle Commerce (ATG)
 • Εμπειρία σε Unit Testing
 • Καλή γνώση των σύγχρονων Javascript Frontend & Backend Frameworks (jQuery, Angular.js, Backbone.js, Node.js)
 • Δυναμισμός, ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:23.04.2019

Πηγή:www.careernet.gr

 

Tax Assistant

Tax Assistant (ref: TA019)

Where you’ll work: The Tax Assistant has full responsibility over the tax declarations’ preparation according to the provisions of Greek Tax Legislation.

The role is based in Halkidiki and/or Thessaloniki.

Reporting to the Tax Manager some of the goals that this incumbent will be having are:

 • Preparation of the files of the payroll, self-employed professionals, other third parties', and constractor's withholding tax declarations
 • Preparation of the files of stamp duty, accommodation fees’ and municipality charges’ declarations.
 • Preparation of the Royalties withholding tax declarations
 • Monitoring of all rental contracts and relevant tax procedures. Accounting entries and preparation of the payments orders on a yearly basis.
 • Preparation of the contracts 3months' lists
 • Preparation of the files of Interest withholding tax declarations
 • Calculation of accrued interest at the end of each month and preparation/update of the amortization tables of cost of issuance of bond loans. Entries in the ERP System.

To succeed in this role, you will need to have:

 • A University degree in Accounting or Finance is required. A professional qualification (ACCA or IESOEL) will be considered a strong asset.
 • Up to 5 years of relevant work experience, ideally in accounting office.
 • Excellent knowledge of taxation (VAT issues, Income tax and withholding taxes)
 • Excellent knowledge and hands-on experience in IFRS and in Foreign Invoices accounting treatment and documentation.
 • Very good knowledge of Entersoft ERP will be considered as an asset.
 • Excellent knowledge of MS Office, particularly Excel
 • Excellent knowledge of the English language (verbal and written)
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Business, results orientation, integrity and trust

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:23.04.2019

Πηγή:www.careernet.gr

 

Java Android Developer for POS terminals

Java Android Developer for POS terminals

Mellon Technologies seeks to hire a Java Android Developer for POS terminals (ref: MT_JA_19)

Job Description

We are seeking for a Software Developer focusing on Android development, who will be responsible for the development and maintenance of payment-related applications, services, and framework functionality.

The ideal candidate will

 • Design and Build advanced applications for the Android Platform using Java
 • Maintenance existing production app using Java.
 • Ensure the performance, quality, and responsiveness of applications
 • Identify and root cause bottlenecks and fix bugs improving application performance

Requirements

 • Interest in POS application development
 • 1-2 years of Android/iOS experience
 • Working experience with Android in API level 16 and up
 • Strong understanding of the Android ecosystem and its design patterns
 • Knowledge on designing UIs for Android
 • Good understanding on REST
 • Knowledge on design patterns, object oriented principles and object oriented design

What we offer

 • Opportunities to evolve into an international working environment
 • Leading-edge technology
 • Continuous trainings

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:23.04.2019

Πηγή:www.careernet.gr

 

Mηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Mηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Βιομηχανία που κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της διέλασης αλουμινίου ζητά για άμεση πρόσληψη Mηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Ο ενδιαφερόμενος θα στελεχώσει την τεχνική διεύθυνση του εργοστασίου.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ΑΕΙ
 • Ικανότητα λύσης προβλημάτων και διαχείρισης projects
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, οργάνωση, μεθοδικότητα
 • 3ετής τουλάχιστον εμπειρία σε τεχνική διεύθυνση βιομηχανίας
 • Καλή γνώση της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας
 • Ηλικίας έως 38 ετών

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Μεταφορικό μέσο

Ημερομηνία:23.04.2019
Πηγή:www.skywalker.gr
 


Σελίδα 10 από 1675

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20429
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11544650