www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices
JobMarket Notices

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας πτυχιούχου Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πρόσληψη ενός (1)  ατόμου ειδικότητας πτυχιούχου Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 10624/06-05-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΗ0469Β6Ν-4Η7) για την υποβολή προτάσεων για την πρόσληψη ενός (1)  ατόμου ειδικότητας πτυχιούχου Διοίκησης Επιχειρήσεων ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ  της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic – Ionian Area -INNOVAGRO-ADRION 613», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81745, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Γρηγορούδη Ευάγγελο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται η Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00μμ.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Πληροφορίες: Μπόνια Αρετή, τηλ.28210-37073

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:07.05.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

Attachments:
Download this file (7ΖΗ0469Β6Ν-4Η7.pdf)7ΖΗ0469Β6Ν-4Η7.pdf[ ]400 Kb
 

PhD position, Medical sociology

PhD position, Medical sociology - 2019BAPFSWEF131

Posted by: University of Antwerp

Posted date: 2019-May-06

Location: Belgium

The Faculty of Social Sciences is seeking to fill a 4-year full-time (100%) vacancy in the Centre for Population, Family & Health for a predoctoral researcher in the area ofmedical sociology.

Doctoral grant, the impact of PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis or prevention through anti-HIV medications) on the HIV-epidemic and the sexual culture among men who have sex with men.

PROMISE is a large, 4-year interdisciplinary research project which aims to optimize the impact of PrEP (pre-exposure prophylaxis) on the HIV epidemic in Belgium. The project is a collaboration between the International HIV/AIDS Policy Unit of the Institute of Tropical Medicine (ITM) and the Centre for Population, Family & Health of the University of Antwerp.

Pre-exposure prophylaxis, or PrEP, is a novel HIV prevention approach for people who do not have HIV but who are at substantial risk of getting it to prevent HIV infection by taking a pill. The potential impact of this approach on (1) the HIV-epidemic and (2) the sexual culture among high risk groups is massive. As a response, the Centre for Population, Family & Health started – in close collaboration with ITM – a research project on the impact of PrEP. The CPFH focus is on men who have sex with men – a group which has a higher-than-average risk of contracting HIV and are thus often eligible for PrEP.

PROMISE is an FWO-SBO project. The funding as Strategic Basic Research requires besides academic output also strong societal impact. The research team thus needs to continuously interact with the stakeholders in the field during this research project as we aim to have maximal impact on the public health aspect under study.

Job description

You will execute the research activities of work package 1 (PrEP and men-who-have-sex-with-men (MSM)): (1) analyzing the large-scale survey data, (2) executing and analyzing focus group discussions, (3) the translation of these results into scientific publications and policy recommendations, (4) consultations with stakeholders (Sensoa, çavaria, etc.), and (5) the valorization of the study results.

You prepare a doctoral thesis on the impact of PrEP on the MSM population (HIV prevalence, sexual behavior, perceptions of safe sex, etc.).

You publish scientific articles related to the research project of the assignment.

You contribute to teaching and research in the Centre for Population, Family & Health.

Profile and requirements

 • You hold a Master degree in Social Sciences, Psychology, Medical Sciences or a related relevant discipline.
 • You have affinity with medical sociology or public health.
 • You are able to liaise with stakeholders at different levels easily, such as community organizations, health providers in primary care and in hospitals, and policy makers at local and national level.
 • You are a team player, quality-oriented, conscientious and creative.
 • You are familiar with qualitative and quantitative research methods and are willing to invest in improving those.
 • You are fluent in Dutch, French and English speaking and writing.
 • Students in the final year of their degree can also apply.
 • You can submit outstanding academic results.
 • Your academic qualities comply with the requirements stipulated in the university’s policy.

We offer

 • a doctoral scholarship for a period of two years, with the possibility of renewal for a further two-year period after positive evaluation;
 • the start date of scholarship will August / September 1st 2019;
 • a gross monthly grant ranging from € 2.373,36 tot € 2.516,73;
 • a dynamic and stimulating work environment

How to apply?

 • Applications may only be submitted online until the closing date June 3rd 2019 and should include a copy of your CV and a cover letter.
 • A pre-selection will be made from amongst the submitted applications.
 • The remainder of the selection procedure is specific to the position and will be determined by the selection panel.
 • The interviews of the candidates, preselected by a selection panel, will take place from 11-14 June 2019.

More information about the application form can be obtained from vacatures(at)uantwerpen.be.

For questions about the profile and the description of duties, please contact Dr. Caroline Masquillier (caroline.masquillier(at)antwerpen.be), Dr. Veerle Buffel (veerle.buffel(at)uantwerpen.be) or Prof Edwin Wouters (edwin.wouters(at)uantwerpen.be).

The University of Antwerp is a family friendly organization, with a focus on equal opportunities and diversity. Our HR-policy for researchers was awarded by the European Commission with the quality label HR Excellence in research.

We support the Science4Refugees initiative and encourage asylum-seeking, refugee scientists and researchers to apply for a job at the University of Antwerp.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:07.05.2019

Πηγή:www.careeredu.eu

 

 

Πτυχιούχος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στην Τεχνολογία Τροφίμων

Operations & HACCP Coordinator

Προφίλ εταιρίας:

Τα αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα, πρωτοπόροι στον χώρο της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, έχει διαπιστευτεί με το πρότυπο ISO 22000: 2005 και έχει βραβευτεί ως εργοδότης ισότητας. Θα θέλαμε να προσλάβουμε για τη θέση του/της Operations & HACCP Coordinator για τους χώρους παραγωγής μας στη Λευκωσία, για μόνιμη και πλήρη απασχόληση (6ήμερη).

Καθήκοντα:

 • Καθημερινοί έλεγχοι στους χώρους παραγωγής όσον αφορά τη συμμόρφωση των διαδικασιών, την επίλυση των ζητημάτων συμμόρφωσης και αναφορά στη διοίκηση
 • Επίλυση προβλημάτων σχετικά με καθημερινές λειτουργίες στους χώρους παραγωγής
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών υγείας και ασφάλειας
 • Συντονισμός και έλεγχος των εξωτερικών υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων
 • Να παρευρίσκεται σε όλες τις συναντήσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του/της
 • Διατήρηση των σχεδίων HACCP και ενίσχυση των διεργασιών ποιότητας στην παραγωγή
 • Διατήρηση και έλεγχος της ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής
 • Εφαρμογή όλων των σχετικών διαδικασιών του συστήματος ποιότητας
 • Διατήρηση και ενημέρωση του αρχείου συστήματος διαχείρισης ποιότητας
 • Υιοθετεί προληπτικά μέτρα όσον αφορά την εφαρμογή άψογων προδιαγραφών ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων
 • Συντονίζει και λαμβάνει μέρος στις εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις
 • Εποπτεύει και συντονίζει την υλοποίηση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
 • Έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και δημιουργεί κουλτούρα τήρησης διαδικασιών
 • Έχει την ευθύνη για τη μελέτη, ανάπτυξη και τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας ISO 22000: 2005 και τη συνεχή βελτίωσή του
 • Άλλα σχετικά καθήκοντα οποιασδήποτε φύσεως που του/της ανατίθενται σε σχέση με εργασίες που αφορούν τη διαχείριση της εταιρίας

Δεξιότητες/προσόντα:

Ψάχνουμε για ένα άτομο που είναι/έχει:

 • Ομαδικός παίκτης.
 • Ισχυρές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου.
 • Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
 • Ισχυρή ηγετική ικανότητα και ανθρώπινες δεξιότητες και να είναι δυναμικό και ευέλικτο ανάλογα με τις καταστάσεις.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση και τήρηση αυστηρών προθεσμιών.
 • Βασικές γνώσεις υπολογιστών για πακέτα του Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).

Τα άτομα που ψάχνουμε πρέπει να έχουν:

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τεχνολογία Τροφίμων ή οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο δίπλωμα.
 • Ευφράδεια στα ελληνικά και αγγλικά.
Ημερομηνία:07.05.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

 

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας Λογισμικού (SWQA Engineer)

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας Λογισμικού (SWQA Engineer)

Πολυεθνική εταιρία επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προσκαλέσει ικανούς υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης του μηχανικού διασφάλισης ποιότητας λογισμικού.

Περιγραφή θέσης:

Ο ιδανικός υποψήφιος θα συμμετέχει στην ομάδα QA της εταιρίας και θα εξασφαλίζει την ποιότητα των εκδόσεων και την εξαιρετική εμπειρία των πελατών με τα προϊόντα. Θα συνεργάζεται συνεχώς με όλα τα μέρη σε ένα έργο που θα εξασφαλίζει την αριστεία στην εκτέλεση, την ανάπτυξη και την παράδοση και θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των πελατών.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια σχετικής εμπειρίας σε QA/testing λογισμικού
 • Γνώση των μεθοδολογιών WA
 • Ανάλυση των επιχειρηματικών απαιτήσεων, δημιουργία σεναρίων για δοκιμές και συνθηκών δοκιμής
 • Στενή συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης για ανάλυση και επίλυση ελαττωμάτων
 • Επικυρώσεις ανάπτυξης μετά την παραγωγή
 • Εφαρμογή αυτόματων σεναρίων δοκιμών
 • Εμπειρία με Java, Selenium, Cucumber, Eclipse IDE, Maven είναι απαραίτητη
 • Χρήση του JIRA για ανίχνευση ελαττωμάτων
 • Συμμετοχή σε agile ceremonies
 • Βασική χρήση του Linux
 • Δεξιότητες δικτύωσης
 • Εμπειρία γραφής και εκτέλεσης σχεδίων δοκιμών
 • Η εμπειρία στη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. Python) είναι ένα πλεονέκτημα
 • Εξαιρετική γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Εξαιρετικές προφορικές και λεκτικές δεξιότητες στα αγγλικά
Ημερομηνία:07.05.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

Νοσηλευτής / Νοσηλεύτρια

Νοσηλευτής / Νοσηλεύτρια

Ζητείται Νοσηλευτής / Νοσηλεύτρια κατ' οίκον από την Κεντρική Κλινική Αθηνών.

Καθήκοντα θέσης:

 • Να έχει καλές γνώσεις φλεβοκεντήσεων, αιμοληψιών και τοποθέτησης ουροκαθετήρων
 • Να γνωρίζει UV χορήγηση φαρμάκων
 • Να περιποιείται κατακλίσεις και να κάνει αλλαγές τραυμάτων
 • Να ελέγχει τη μηχανολογική κατάσταση των μέσων μεταφοράς του τμήματος

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Τίτλος σπουδών Νοσηλευτικής (Τ.Ε.Ι. ή 2ετούς) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Δίπλωμα οδήγησης μηχανής ( >125 cc)

Δεξιότητες υποψηφίου:

 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνέπεια στην εργασία, πνεύμα συνεργασίας
 • Επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά εντός και εκτός κλινικής
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Εμπειρία στους δρόμους της Αθήνας
Ημερομηνία:07.05.2019
Πηγή:www.career.uth.gr

 

Περιβαλλοντολόγος

Περιβαλλοντολόγος (Environmental Scientist)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ στον κλάδο Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντικών Επιστημών ή συναφούς ειδικότητας
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Εμπειρία ή εξειδίκευση σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και Οικολογικές Αξιολογήσεις
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας – δυνατότητα εργασίας στα αγγλικά
 • Θα εκτιμηθεί θετικά η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών (γαλλικά, κ.ά.)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel κ.α.) Επιθυμητή σχετική πιστοποίηση ECDL κ.ά.
 • Άριστη χρήση του γραπτού λόγου σε ελληνικά και αγγλικά και δυνατότητα συγγραφής εκθέσεων, αναφορών, μελετών και άλλων γραπτών κειμένων
 • Η θέση αφορά την στελέχωση του Τμήματος Μελετών, με δυνατότητα short-term ταξιδιών

Προσφέρονται:

 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανέλιξης
Ημερομηνία:07.05.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

Καθηγητές για διδασκαλία αγγλικής γλώσσας

Καθηγητές για διδασκαλία αγγλικής γλώσσας

Το Mediterranean College στο πλαίσιο στελέχωσης του κέντρου ξένων γλωσσών ζητά να προσλάβει Καθηγητές για διδασκαλία αγγλικής γλώσσας για μερική απασχόληση. (κωδικός θέσης: ENGL18)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σε συναφές αντικείμενο
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην εκπαίδευση ενηλίκων ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Άριστος χειρισμός (near-native fluency) της αγγλικής γλώσσας, σε προφορικό και γραπτό επίπεδο

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εξοικείωση με νέες, διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας
 • Εξοικείωση με τη διεκπεραίωση γραπτών και προφορικών εξετάσεων όλων των επιπέδων
 • Εξοικείωση με τη διδασκαλία English for Specific Purposes σε γνωστικά αντικείμενα όπως: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ψυχολογία, Μηχανολογία, Εκπαίδευση, Επισιτισμός, Πληροφορική, Λογοθεραπεία
 • Ευχέρεια στη δημιουργία και λειτουργία extra-curricular activities, όπως student conferences, student journals, etc.
 • Εξοικείωση με το βρετανικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης (σε επίπεδο σπουδών ή διδακτικής/ ερευνητικής εμπειρίας)

Το Mediterranean College προσφέρει:

 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του διδακτικού του προσωπικού
 • Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολλαπλά επίπεδα
Ημερομηνία:07.05.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

 

Βοηθός Λογιστή

Βοηθός Λογιστή - Θεσσαλονίκη

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, με ηγετικό ρόλο στον κλάδο της, αναζητά βοηθό λογιστή για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Αρμοδιότητες της θέσης:

 • Καταχώρηση οικονομικών πράξεων στα λογιστικά βιβλία
 • Τιμολόγηση με το πρόγραμμα Softone
 • Καταχωρήσεις παραστατικών
 • Έκδοση δελτίων αποστολής
 • Παραγγελειοληψία
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
 • Απαραίτητη γνώση του προγράμματος Softone
 • Μετ/κος τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Επιθυμητή γνώση μισθοδοσίας
 • Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες, ταχύτητα και ευελιξία
 • Άριστη γνώση ΕΓΛΣ και φορολογικής νομοθεσίας
 • Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Επιθυμητή γνώση γερμανικών
 • Άριστη γνώση MS Office
Ημερομηνία:07.05.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

Υπάλληλος Γραφείου / Λογιστηρίου πλήρους απασχόλησης

Υπάλληλος Γραφείου / Λογιστηρίου πλήρους απασχόλησης.

Κύρια καθήκοντα:

 • Τιμολόγηση – έκδοση παραστατικών
 • Οργάνωση παράδοσης παραγγελιών
 • Ενημέρωση και συμφωνία καρτελών πιστωτών / προμηθευτών εσωτερικού
 • Υποστήριξη σε λοιπές εργασίες του λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τουλάχιστον 5 ετών προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΙΕΚ οικονομικής κατεύθυνσης
 • Εξοικείωση με ERP προγράμματα
 • Πολύ καλή γνώση και χειρισμός MS Windows και MS Office (Word, Excel)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Πολύ καλή χρήση γραπτού και προφορικού λόγου

Προσφέρονται:

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Σταθερές μηνιαίες αποδοχές με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Ημερομηνία:07.05.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

Accountant Assistant

Accountant Assistant

Η POP – AIR, για τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, αναζητεί Accountant Assistant.

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Χειρισμός προγράμματος SOFT1
 • Γνώση προγράμματος μισθοδοσίας Epsilon
 • Ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη
Ημερομηνία:07.05.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

Βοηθός Λογιστή / Λογίστριας

Βοηθός Λογιστή / Λογίστριας

Zητείται Βοηθός Λογιστή / Λογίστριας για πλήρη απασχόληση σε λογιστικό γραφείο Μοσχάτου.

Εμπειρία σε βιβλία Γ' κατηγορίας, γνωστής αγγλικών και προγραμμάτων Epsilon Net.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:07.05.2019

Πηγή:www.skywalker.gr

 


Σελίδα 8 από 1675

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20429
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11544832