www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices
JobMarket Notices

Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος

Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος

Προφίλ Ιδανικού Υποψηφίου

 • Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης / λογιστικής
 • Πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε οργανωμένη οικονομική διεύθυνση ως Controller ή auditor, τουλάχιστον 2 σε θέση προϊσταμένου
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, γνώση περιβάλλοντος ERP Softone, πολύ καλή γνώση προγραμμάτων MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης, πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ
 • Καλή γνώση εμπορικού δικαίου, εργατικού δικαίου, δικαίου ανωνύμων εταιρειών
 • Πολύ καλή γνώση θεωρημένης αποθήκης
 • Αυξημένες διοικητικές ικανότητες, οργανωτικότητα και υπευθυνότητα, διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, έφεση στην ανάληψη πρωτοβουλιών, διάθεση για εξέλιξη

Βασικά Καθήκοντα:

 • Οργάνωση και συντονισμός της εύρυθμης λειτουργίας όλων των ενεργειών του οικονομικού τμήματος και του λογιστηρίου.
 • Εφαρμογή πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας, παρακολούθηση των διακανονισμών με τους πελάτες της Εταιρείας
 • Κατάρτιση μηνιαίων αναφορών παρακολούθησης εισπρακτέων λογαριασμών πελατών
 • Εποπτεία και συντονισμός της ομάδας του λογιστηρίου
 • Παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας και σύνταξη αναφορών στη Διοίκηση
 • Υποβολή και παρακολούθηση ετησίου προϋπολογισμού
 • Αναλυτική Λογιστική

Χαρακτηριστικά Θέσης Εργασίας

 • Μικτός Μηνιαίος Μισθός: Εξαιρετικά ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
 • Αναφορά σε : Οικονομικό Διευθυντή

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:30.07.2019

Πηγή:www.kariera.gr

 

Διευθυντής Παραγωγής

Διευθυντής Παραγωγής

Η εταιρία Μιντίκκης, με έδρα την Λευκωσία- Κύπρο ζητεί να προσλάβει 1 άτομο επικεφαλής στο τμήμα παραγωγής προ ψημένων και άλλων έτοιμων προϊόντων κοτόπουλου.

Διευθυντή Παραγωγής

Θα έχει την γενική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος παραγωγής των προϊόντων κρέατος και κοτόπουλο (προ ψημένων και μη), την διαχείριση των παραγγελιών των α΄ υλών, την οργάνωση της ημερήσιας παραγωγής, την διαχείριση του προσωπικού του τμήματος και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Θα πρέπει να έχει ευχάριστη προσωπικότητα και να μπορεί να ηγηθεί ομάδας. Η προϋπηρεσία σε παρόμοιο πόστο σε βιομηχανική μονάδα είναι απαραίτητη. Κατά προτίμηση τεχνολόγος τροφίμων ή κάτοχος αντίστοιχος ακαδημαϊκής και τεχνικής κατάρτισης.

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών και άλλων ωφελημάτων, ανάλογα με το βαθμό ετοιμότητας και γνώσεων για ανάληψη αμέσων καθηκόντων.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:30.07.2019

Πηγή:www.kariera.gr

 

Χημικός ή Χημικός Μηχανικός

Χημικός ή Χημικός Μηχανικός

Η WABI BEAUTY, εταιρεία καλλυντικών που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Κύπρο ζητά Κοσμετολόγο (χημικό ή φαρμακοποιό) για την παρασκευή σειράς καλλυντικών προϊόντων.

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για:

 • Σχεδιασμό νέων συνθέσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας.
 • Σύνταξη οδηγιών εργασίας & μεθόδων παραγωγής.
 • Συνεργασία με τα τμημάτα παραγωγής, πωλήσεων και marketing.
 • Έλεγχο της ποιότητας των καλλυντικών προϊόντων κατά την παραγωγή τους.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας & χρήσης Η/Υ.
 • Απαραίτητη η εργασιακή εμπειρία σε παρασκευή προϊόντων μακιγιάζ ή περιποίησης προσώπου & σωματος.
 • Συνέπεια, δημιουργικότητα και ικανότητα σύνθεσης και συνδυασμού υλικών.
 • Ενδιαφέρον για τη συνεχή ενημέρωση των εξελίξεων της κοσμετολογίας.
Ημερομηνία:30.07.2019
Πηγή:www.kariera.gr

 

Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ ζητεί Μηχανολόγο Μηχανικό για το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης.

 • Προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη.
 • Πτυχίο ΑΕΙ.
 • Απαραίτητη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 τουλάχιστον.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για του άρρενες υποψήφιους.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, εφόσον υπάρχει, θα εκτιμηθεί αναλόγως με το αντικείμενο του διπλώματος ειδίκευσης.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

 • Γνώσεις σχετικές με την μετάδοσή θερμότητας.
 • Εμπειρία σε FEA & CFD.
 • Γνώσεις σε κώδικες & οδηγίες σχετικές με δοχεία υπό πίεση.
 • Εργατικότητα, συνέπεια και αξιοπιστία.
 • Αναλυτική και συνδυαστική σκέψη.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Ημερομηνία:30.07.2019
Πηγή:www.kariera.gr
 

Product Test Engineer

Product Test Engineer

Duties & Responsibilities

 • Run the Environmental Testing Laboratory.
 • Develop test programs and write test plans to validate product performance.
 • Perform product testing and log test results.
 • Analyze and track defects identified in testing.
 • Work with R&D to develop and execute test plans for new products.
 • Monitor and track the status of test defects until closed.
 • Assist in the investigation and root cause analysis of functional and performance failures  that are discovered during hardware, software, and integration testing
 • Prepare Failure Analysis report and provide corrective actions.
 • Recommend product design revisions based on test data to meet expected performance.
 • Develop manual and automated tools to increase test effectiveness.
 • Maintain accurate documentation for executed test programs.
 • Investigate test problems and implement solutions.

Skills & Knowledge Required:

 • BS or MS degree in Mechanical Engineering required. Work experience may substitute for  degree.
 • Minimum three years’ experience in an Engineer capacity in a testing environment.
 • Experience in test fixture/system fabrication and the ability to visualize test needs.
 • Knowledge of various test equipment and understanding of data acquisition.
 • Ability to conduct testing according to internal and external standards (ISO, ANSI, etc)
 • Must be self‐motivated.
Ημερομηνία:30.07.2019
Πηγή:www.kariera.gr

 

 

Automation Test Engineer (QA)

Automation Test Engineer (QA)

Novibet is an established gaming and betting company that operates in several countries across Europe through its offices in UK and Athens. We develop our own software platform with our state-of-the-art web and design technologies, through a first-class equipment.

YOUR ROLE

 • Develop and apply testing processes for new and existing products to meet our needs
 • Develop & execute exploratory and automated tests to ensure product quality
 • Design and implement tests, debugging and defining corrective actions
 • Be involved with the design & development of our testing framework
 • Willingness to do some manual testing as well, for edge cases
 • Report and track bugs

Απαραίτητα Προσόντα

 • University and/or Postgraduate Degree in a relevant field
 • Strong knowledge of software QA methodologies, tools and processes such us Selenium, Jmeter & SoapUI (WCF testing)
 • Hands-on experience with automated testing tools
 • Experience in an Agile/Scrum development process
 • Excellent time management skills
 • Ability to work independently and with a group
 • English language (both verbal and written)

DESIRED TECHNICAL SKILLS

 • Minimum 2 years of work experience in software quality assurance and software development with at least one major programming language, ideally C# or Java
 • Solid understanding of SQL, XML, HTTP/HTTPS, HTML, API,CSS and Xpath
 • Ability to define STLC
 • Integrate automation testing with Jenkins for CI
Ημερομηνία:30.07.2019
Πηγή:www.kariera.gr

 

 

Βοηθός Μικροβιολογικού Εργαστηρίου / Παρασκευάστρια

Βοηθός Μικροβιολογικού Εργαστηρίου / Παρασκευάστρια

Ζητείται Βοηθός Μικροβιολογικού Εργαστηρίου / Παρασκευάστρια για πλήρη 8ωρη απασχόληση.

Πενθήμερη εργασία από Δευτέρα έως και Παρασκευή στην περιοχή του Νέου Φαλήρου στον Πειραιά.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:26.07.2019

Πηγή:www.skywalker.gr

 

Στέλεχος Εμπορικής Διαχείρισης

Στέλεχος Εμπορικής Διαχείρισης

Αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των διεργασιών εμπορικής διαχείρισης της εταιρίας (παραγγελίες, τιμολόγηση, καρτέλες πελατών, παρακολούθηση αποθήκης, παραλαβές εμπορευμάτων, αποστολές εμπορευμάτων, καταχωρίσεις παραστατικών, πληρωμές)
 • Επίβλεψη όλων των συναλλαγών και των παραστατικών φόρτωσης / εκφόρτωσης με μεταφορικές εταιρίες, couriers κ.λπ.
 • Παρακολούθηση των παραγγελιών και των παραλαβών εξωτερικού
 • Συνεχής επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές

Γνώσεις και εμπειρία:

 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή κολεγίου (Χρηματοοικονομικών, οικονομικής κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Marketing) επιθυμητό
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3-4 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, MS Office
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων ERP εμπορικής διαχείρισης
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της εμπορικής ορολογίας απαραίτητη
 • Εξοικείωση και καλή χρήση των νέων τεχνολογιών
 • Εξοικείωση με social media και σύγχρονες τεχνικές marketing επιθυμητή

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και πελατοκεντρικός προσανατολισμός
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και επίλυσης σύνθετων θεμάτων
 • Προγραμματισμός, οργάνωση, μεθοδικότητα, συνέπεια, ακρίβεια
 • Επαγγελματική συμπεριφορά, ομαδικό πνεύμα και ευγένεια
Ημερομηνία:26.07.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

Στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών - Αθήνα

Η ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. ζητεί να προσλάβει για τα γραφεία της στην Αθήνα: Στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι υποψήφιοι, πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο και μεταπτυχιακές σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης
 • Εξειδίκευση στη λογιστική και χρηματοοικονομική θα κριθεί επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

Επιθυμητά προσόντα:

 • Επαγγελματική πιστοποίηση σε εξέλιξη ή ολοκληρωμένη (π.χ. ACCA, CFA, CIA, DipIFR)
 • Εξοικείωση με το SAP
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Προϋπηρεσία έως 2 έτη

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Αποτελεσματικότητα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
Ημερομηνία:26.07.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

Στέλεχος Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Στέλεχος Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Η ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. ζητεί να προσλάβει για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη: Στέλεχος Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Οι υποψήφιοι, πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο και μεταπτυχιακές σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης
 • Εξειδίκευση στη λογιστική και χρηματοοικονομική θα κριθεί επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

Επιθυμητά προσόντα:

 • Επαγγελματική πιστοποίηση σε εξέλιξη ή ολοκληρωμένη (π.χ. ACCA, CFA, CIA, DipIFR)
 • Εξοικείωση με το SAP
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Προϋπηρεσία έως 2 έτη

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Αποτελεσματικότητα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
Ημερομηνία:26.07.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

 

QC Analyst (Πτυχίο ΑΕΙ Χημικών / Χημικών Μηχανικών / Φαρμακοποιών)

QC Analyst (Πτυχίο ΑΕΙ Χημικών / Χημικών Μηχανικών / Φαρμακοποιών)

Η ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε., πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη με ηγετική θέση στον χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για τα εργοστάσιά της στoν νομό Αττικής (Άλιμος, Ανθούσα και Αυλώνας) QC Analyst Κωδικός: QCA_2019

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον QC manager του εργοστασίου.

Θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων α' υλών και τελικών προϊόντων
 • Εκτέλεση ενόργανων αναλύσεων (HPLC, GC, IR, TOC)
 • Παρακολούθηση προγράμματος βαθμονόμησης και συντήρησης αναλυτικών οργάνων του εργαστηρίου
 • Διερεύνηση προβλημάτων που εμφανίζονται κατά τις χημικές αναλύσεις και επίλυση αυτών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ χημικών / χημικών μηχανικών / φαρμακοποιών
 • Απαραίτητη αναλυτική εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση βιομηχανικού περιβάλλοντος
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Ημερομηνία:26.07.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 


Σελίδα 7 από 1700

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20753
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11916026