www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices
JobMarket Notices

Scientist Bioprocess Development

Scientist Bioprocess Development

These are the tasks we trust in you:

 • Develop and optimize bioprocesses for probiotics and recombinant protein production
 • Design, perform and supervise lab-scale bioreactor processes (upstream and downstream processing)
 • Support process scale-up and transfer to production
 • Evaluate data and document experiments according to GDP
 • Compile data overviews, presentations and reports
 • Review current literature and implement new methods and techniques

To leave real 'foodprints' with us you need the following skills:

 • PhD degree with experience in bioprocessing of bacteria and yeasts, experience with fungi would be a plus
 • Experience with upstream (microbial fermentation for biomass or  recombinant protein production) or downstream processing (separation,  filtration, polishing steps)
 • Expertise in bioreactor cultivation and in-process control, experience with bioprocess modelling would be a plus
 • Experience with lab-scale fermentation is a must, large-scale fermentation know-how would be a plus
 • Organized, open-minded, team player
 • Good command of English is a pre-requisite
Ημερομηνία:01.08.2019
Πηγή:www.researchgate.net

 

Postdoctoral Researcher in the Department of Climatology and Atmosphere Protection, University of Wroclaw

Postdoctoral Researcher in the Department of Climatology and Atmosphere Protection, University of Wroclaw

Background:

Poland belongs to the most polluted regions in Europe with high concentrations of atmospheric pollutants and exceedances of PM10 and PM2.5 limit concentrations observed every year during the winter time as well as exceedances of ozone limit concentrations during the summer. Previous work undertaken in the Department has led to the development of an air quality forecasting system that works operationally for the area of Lower Silesia (SW Poland; https://powietrze.uni.wroc.pl/), where it supports the local authorities in air quality management. The system forecasts the air concentrations of various atmospheric pollutants (e.g. PM2.5, PM10 and ozone). Within the aim of the new project is to apply the multi-model ensemble for assessment of temporal and spatial variability of PM10, PM2.5 and O3 concentrations in Poland.

The successful candidate will be employed within a project funded by the Polish National Science Centre -  “Improving air quality modeling with ensemble approach”. He/she is expected to contribute to the development of a multimodel forecasting system that uses the WRF-Chem and EMEP models. The researcher will be expected to co-operate effectively with the project manager and project team and also to be able to work independently on developing and applying the model code to simulate air quality.

Requirements:

1.  PhD in Earth or Atmospheric sciences.

2.  Experience in working with air quality models and in a Linux environment.

3.  Experience in programming (preferably with R or Fortran).

4.  Experience in using GIS systems.

5.  Experience in writing scientific publications in English.

Start and duration:

- Duration: 12 months. Extension possible within another project.

- Start:  October 2019.

Desired skills and experience

Requirements:

1.  PhD in Earth or Atmospheric sciences.

2.  Experience in working with air quality models and in a Linux environment.

3.  Experience in programming (preferably with R or Fortran).

4.  Experience in using GIS systems.

5.  Experience in writing scientific publications in English.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:01.08.2019

Πηγή:www.reasearchgate.net

 

Senior Scientist in Applied Mechanics

Senior Scientist in Applied Mechanics

The Department of Mechanical and Process Engineering (D-MAVT) seeks a Senior Scientist in Applied Mechanics. The position has 50% responsibility in teaching and 50% on research. The host institutes are the Institute for Mechanical Systems and the Institute of Virtual Manufacturing.

Job description

Responsibilities of the position include co-teaching and organization of the exercises in Dimensioning and Mechanics, co-teaching of the other IMES or IVP lectures, and supervision of BSc-, MSc and PhD-Students. The level of independence in teaching will depend on the qualification of the candidate. He/she will develop his/her own research program in the field of “Applied Mechanics” ideally focusing on advances in experimental mechanics, ideally related to characterizing the response of materials under extreme loading conditions.

Your profile

You have a doctoral degree in mechanical engineering or in related fields with a profound understanding of modern experimental techniques and broad knowledge of solid mechanics. The three most important scientific publications should also be included in the application.

The Senior Scientist position is possible as a tenure-track or permanent position, depending on your experience and qualification, it even opens up the possibility towards a titular professorship. You will be invited to contribute to the research fields of both institutes, IMES and IVP. For the teaching of BSc courses, proficiency in German is an advantage. The starting date is flexible.

ETH Zurich is one of the world’s leading universities specialising in science and technology. We are renowned for our excellent education, cutting-edge fundamental research and direct transfer of new knowledge into society. Over 30,000 people from more than 120 countries find our university to be a place that promotes independent thinking and an environment that inspires excellence. Located in the heart of Europe, yet forging connections all over the world, we work together to develop solutions for the global challenges of today and tomorrow.

Interested?

We look forward to receiving your online application including a CV, list of publications, the 3 most important scientific publications and contact details of 2 referees. Please note that we exclusively accept applications submitted through our online application portal. Applications via email or postal services will not be considered.

For further information, please visit our websites www.imes.ethz.ch and www.ivp.ethz.ch. Questions (no applications) regarding the position should be directed to Prof. Dr. Dirk Mohr by email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:01.08.2019

Πηγή:www.researchgate.net

 

Post-Doctoral Research Associate Automated Tissue Engineering

Post-Doctoral Research Associate Automated Tissue Engineering

CUTISS AG is a Swiss Start-up company run by a team of 18 experienced professionals. Our mission is to provide personalized tissue therapy to patients suffering from severe skin defects globally. Current treatment methods of patients with skin defects (e.g. burns) suffer from donor shortage and result in disfiguring debilitating scars. To increase the quality of life of these patients, we have developed denovoSkin™. Briefly, autologous single cells are isolated from small skin biopsy of a patient, amplified in culture, and used to bioengineer skin grafts, to finally be grafted on the same patient. denovoSkin™ solves donor shortage and minimizes scarring after transplantation.

CUTISS AG is a start-up project currently incubated at Wyss Zurich. As a next step, CUTISS AG aims at designing an Automated Platform to standardize and accelerate denovoSkin™ manufacturing. We are in search of a Post-Doctoral Research Associate Automated Tissue Engineering (100%) to join our Research and Development Team in the development of nextgeneration skin grafts.

The candidate is tasked with the delivery of a viable prototype that can automatically produce bioengineered skin. He/she will develop and integrate three separate modules for cell isolation, cell expansion, and tissue (graft) formation into a fully closed and disposable system. The Reserach Associate is expected to closely collaborate with an automation company and the rest of the R&D and GMP teams. He/she will formulate functional requirements for the automation partner and provide handson feedback from on-site testing. He/she will ensure that the design of the production modules complies with the complex requirements of tissue expansion.

Work Environment: CUTISS AG is committed to creating a diverse work environment and applicants are considered without regard to ethnicity, religion, gender, sexual orientation, or age. Female researchers are encouraged to apply. Laboratory and office hours are flexible and may require working evenings and weekends. Work may involve long periods of standing and handling chemicals and/or hazardous biological material.

You hold a PhD degree in cell biology, bioprocess engineering or a related field. You have a strong knowledge of medical devices, mechatronics, mechanical engineering and industrial design. Practical experience conducting research independently in an academic or industrial setting is a must. Being highly proficient in spoken and written English, as well as possessing strong internal and external communication skills are required for this position. Ideally you bring along knowledge of QA/regulatory affairs (e.g. Good Manufacturing Practice, biocompatibility testing). Moreover, your interest in translational research, tissue engineering, skin biology and regenerative medicine will help you handle your tasks easily.

This position is available thanks to the  award of the H2020 SME Innovation Associate Grant. The Mobility Rule is applicable to this grant, meaning that at the time of recruitment, the applicant must not have resided or carried out his/her main activity (work, studies, etc.) in Switzerland for more than a total of 12 months over the last three years. Please note that applicants not fullfilling these requirements cannot be considered for this position.

CUTISS AG as a high-pace Start-up company offers flexible working hours in agreement with the supervisor. We offer 5 weeks holidays and a sharing of relocation costs.

We look forward to receiving your online application including a letter of motivation, CV, diplomas and certificates of employment via the following link: https://emea2.softfactors.com/job-opening/rgum-9zjPhdBcN6257kiqAA#/?lang=en. Please address your application to Jackie Vuistiner, Management Assistant, CUTISS AG, 8092 Zurich. Please note that we exclusively accept applications submitted through our online application portal. Applications via email or postal services will not be considered.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:01.08.2019

Πηγή:www.researchgate.net

 

Θέση ΠΕ Οινολογίας ή Τεχνολογίας τροφίμων ή Βιολογίας ή Χημείας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων

Θέση ΠΕ Οινολογίας ή Τεχνολογίας τροφίμων ή Βιολογίας ή Χημείας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων

Έχοντας υπόψη την αριθμ 141/2.7.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμ. Θέματος 30, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου Oenovation με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04747 (MIS 5031228) (ΕΥΔΕ- ΕΤΑΚ 2592/18/7/2018, ΑΔΑ: 6Θ0Θ4653ΠΣ-Ν6Ι) και με τίτλο Αξιοποίηση νέας φυσικής Ελληνικής μικροβιακής χλωρίδας προς παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο τον μοριακό χαρακτηρισμό ζυμών, τον προσδιορισμό οινολογικών (τεχνολογικών) χαρακτηριστικών των στελεχών ζυμών, την επεξεργασία των αποτελεσμάτων (επεξεργασία βιολογικών δεδομένων) και τη συγγραφή εκθέσεων/παραδοτέων του έργου (Παραδοτέο 2).

Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Οινολογίας ή Τεχνολογίας Τροφίμων ή Βιολογίας ή Χημείας ή άλλης συναφούς ειδικότητας της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

- Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Οινολογία, Μικροβιολογία Οίνου ή Τροφίμων.

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. - Επιστημονικές δημοσιεύσεις στο αντικείμενο του Έργου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

- Εργασιακή Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα σχετικά με το αντικείμενο. - Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 05.8.2019 και ώρα 13:00 σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη Για την αριθμ. 2372/36563/7/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ.. Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 1, 14123, Λυκόβρυση, Αττικής. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-2845940.

Ημερομηνία:01.08.2019
Πηγή:www.diorismos.gr
 

Γεωπόνος

Γεωπόνος

Ζητείται Γεωπόνος από εταιρεία συμβούλων στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Θέση εργασίας μερικής απασχόλησης.

Αρμοδιότητες:

 • Καταχώρηση δηλώσεων ΟΣΔΕ -  επιδοτούμενα προγράμματα - ΚΤΕΟ ψεκαστικών
 • Αρχειοθέτηση και αποστολή φακέλων
 • Απαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο Γεωπονίας ΑΕΙ - ΤΕΙ
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός
Ημερομηνία:31.07.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Γεωπόνοι

Γεωπόνοι

Η i-CON.SHARE, εταιρία υπηρεσιών γεωργικών επιχειρήσεων, η οποία κυριαρχεί στην αγορά αγρονομικών υπηρεσιών στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενδιαφέρεται να προσλάβει τρεις (3) γεωπόνους με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

1) Γεωπόνο - Ειδικό στην Υδροπονία και στις Υδροπονικές καλλιέργειες

2) Γεωπόνο - Ειδικό στη Θρέψη Φυτών και τα Λιπάσματα

3) Γεωπόνο - Πωλητή Ειδικών Προϊόντων Θρέψης

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Γεωπόνου

1) Ειδίκευση στην υδροπονία και στις υδροπονικές καλλιέργειες

2) Ειδίκευση στη θρέψη φυτών και στα λιπάσματα

3) Άριστη γνώση θρέψης φυτών & λιπασμάτων

 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office κλπ.)
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και παρουσιάσεων
 • Επαγγελματικό προφίλ
 • Ηλικία έως 40 ετών

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο:

1) Υδροπονικές μονάδες

2) Θρέψη & λιπάσματα

3) Πωλήσεις προϊόντων θρέψης

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Γνώση βαλκανικής γλώσσας (σερβικά, βουλγαρικά, ρουμανικά, ουγγρικά κλπ.)
 • Γνώσεις φωτογραφίας & βίντεο (λήψη & editing)
 • Δεξιότητες στην οργάνωση
 • Μεθοδικότητα και ευελιξία
Ημερομηνία:31.07.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Java Developers

Java Developers

Περιγραφή θέσης εργασίας

Our client is focused on developing embedded systems for the automotive sector. The key clients are based mainly in German-Speaking countries. Since 2014 there has been a spectacular growth and from 2 people in the early days, our client employs now almost 70 software engineers. Currently, there are looking for 2 high qualified Java Developers.

Job Description:

 • Test platform development in Java
 • Test concept generation and test management
 • Test description with Gherkin, test automation with Cucumber
 • Develop mocks
 • Tests execution
 • Import test cases and test results into HP ALM/JIRA
 • The working language is German, so, fluency of the language is necessary

Απαιτούμενες γνώσεις

Candidate Profile:

 • Bachelor’s Degree / Diploma in Informatics/Electrical Engineering or similar is required
 • 3+ years in proven Java development is a minimum, 5+ is a significant plus
 • Experience with LabCar is a plus
 • ISTQB certification is a plus
Ημερομηνία:31.07.2019
Πηγή:www.computerades.gr

 

CAD/BIM Engineers – HVAC Systems

CAD/BIM Engineers – HVAC Systems

Our client is a leading provider of high-end consulting and engineering services for projects worldwide. They are opening a new technical office in Thessaloniki and are currently looking for several CAD Engineers – HVAC Systems.

Job Description

 • Performing mechanical building design and possess the ability to perform that design in REVIT MEP and Microstation Tricad software.
 • Designing layout of MEP systems and other various systems as needed.
 • Preparing engineering drawings from general engineering and design information using BIM/CAD platforms.

Candidate Profile

 • Bachelor’s degree in mechanical engineering or related field is required.
 • Excellent English language skills + Good German skills are a big advantage
 • Engineering background and understanding of HVAC systems application in buildings and facilities.
 • Experience must include using CAD (such as Microstation Tricad and / or Revit MEP) to perform complex calculations, proficiency in Building and Mechanical Codes and Standards, client facing/client relationship/client management skills and effective written and verbal communication skills.
 • Proficient working knowledge in BIM Codes and Standards.

If you are interested, please send your CV to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:31.07.2019

Πηγή:www.grecruitment.com

 

Μηχανικός Αυτοματισμού (PLC)

Μηχανικός Αυτοματισμού (PLC)

Καθήκοντα του/της υποψηφίου/ας:

 • Σχεδιασμός & ανάπτυξη συστημάτων αυτόματου ελέγχου βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 • Αναβάθμιση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη υφιστάμενων συστημάτων αυτόματου ελέγχου βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 • Επίβλεψη ηλεκτρολογικών εργασιών έργου.
 • Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση έργου.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου/ας:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Αυτοματισμού (ΑΕΙ/ΤΕΙ).
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε έργα αυτοματισμών βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων.
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία 5 ετών σε προγραμματισμό PLC SIEMENS (S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500) σε βιομηχανικά έργα.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 • Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows και εφαρμογών MS Office.
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Δυνατότητα μετακινήσεων & ταξιδίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (περίπου 30% του χρόνου εργασίας).
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

Ο εργοδότης προσφέρει:

 • Σταθερές αποδοχές αναλόγως των προσόντων.
 • Ομαδική ασφάλεια ζωής & υγείας.
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο & αυτοκίνητο.
 • Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας.
 • Διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση & ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σε ηλεκτρονική μορφή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:31.07.2019

Πηγή:www.grecruitment.com

 

Java Software Engineer

Java Software Engineer

Our client is focused on developing embedded systems for the automotive sector. The key clients are based mainly in German-Speaking countries. Since 2014 there has been a spectacular growth and from 2 people in the early days, our client employs now almost 70 software engineers. Currently, there are looking for 2 high qualified Java Developers.

Job Description:

 • Test platform development in Java
 • Test concept generation and test management
 • Test description with Gherkin, test automation with Cucumber
 • Develop mocks
 • Tests execution
 • Import test cases and test results into HP ALM/JIRA
 • The working language is German, so, fluency of the language is necessary.

Candidate Profile:

 • Bachelor’s Degree / Diploma in Informatics/Electrical Engineering or similar is required
 • 3+ years in proven Java development is a minimum, 5+ is a significant plus
 • Experience with LabCar is a plus
 • ISTQB certification is a plus

Required Skills:

 • Significant understanding & command of C/C++, XPATH
 • Required knowledge of German
 • Strong understanding & command of Swing, JNI and RMI
 • Significant understanding & command of Unix scripting (Bash, gawk)
 • Experience in source control, change management and issue tracking (JIRA)
 • Understanding of Agile software development
 • Documentation Skills – Ability to write fluently to describe system design & test results
 • Ability to work independently

If you are interested, please send your CV to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ημερομηνία:31.07.2019

Πηγή:www.grecruitment.com

 


Σελίδα 4 από 1700

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20753
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11916132