www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices
JobMarket Notices

Technical Studentships - Mechanical Engineering

Technical Studentships - Mechanical Engineering

Geneva, Switzerland

Full-time

Company Description

At CERN, the European Organization for Nuclear Research, physicists and engineers are probing the fundamental structure of the universe. Using the world's largest and most complex scientific instruments, they study the basic constituents of matter - fundamental particles that are made to collide together at close to the speed of light. The process gives physicists clues about how particles interact, and provides insights into the fundamental laws of nature. Find out more on http://home.cern.

Diversity has been an integral part of CERN's mission since its foundation and is an established value of the Organization.

Job Description

 • One of CERN’s key missions is education. Our professionals very much enjoy sharing their knowledge and expertise with students who are committed and passionate about their chosen field.
 • Imagine getting involved in work that is changing the world and imagine doing it before you’ve left university.
 • Imagine working in an international environment and having a great quality of life.
 • Put all these ingredients together to make this imagination a reality.
 • There’s no better way to learn than on-the-job. When that job happens to be in a world-famous organisation and centre of scientific excellence, even better.

Qualifications

In order to qualify for a place on the programme you will need to meet the following requirements:

 • You are a national of a CERN Member or Associate Member State (home.cern/about/member-states).
 • You have completed at least 18 months of your undergraduate studies (Bachelor or Master’s) at the time of the next student selection taking place in December 2019.
 • You can stay for at least 4 and at most 12 months remaining registered as a full-time student.
 • We advise you to opt for the longest period possible to make the most of it and increase your chances of being selected!
 • You have a good knowledge of English OR French.
Your application along with all supporting documents should reach us no later than 21 October 2019.
Please note that your application may also be shared during the process with a panel of national experts for evaluation purposes.
Ultimately, it will be reviewed by a panel of CERN experts who will meet in December 2019.
Ημερομηνία:28.08.2019
Πηγή:www.career.uth.gr

 

 

Research Analyst - German/French Speaker

Research Analyst - German/French Speaker

Athens, Attica, Greece

DESCRIPTION

Ideal Candidate

At Dialectica we don’t believe in “one size fits all” approach. We are looking for curious, smart and entrepreneurial people who enjoy creating innovative ways to reach ambitious goals.If you are ready to get out of your comfort zone, unlearn and relearn, wish for a job that keeps you intellectually engaged, then we will be looking forward to receiving your application. During your employment we will provide you with intense training and professional development opportunities to help you excel in your role, among other things!

Responsibilities

 • Understand client business knowledge gaps and needs and report back with a high-quality expert profile briefing
 • Work on multiple diverse projects at the same time
 • Perform critical research into markets and companies around the globe using networking, social media and internal tools
 • Reach out personally by phone to experts and utilize commercial acumen to validate experts knowledge and relevance
 • Maintain high quality work and delivery standards aligned to organizational requirements

REQUIREMENTS

 • 0-3 years' work experience
 • Bachelor's degree or higher
 • Fluency in English and German or French
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Commercial acumen and ability to understand diverse value chains
 • Ability to work interdependently
 • Proficient use of MS Office and Google suite
 • Drive to deliver high quality results on a daily basis
Ημερομηνία:27.08.2019
Πηγή:www.career.uth.gr

 

Research Analyst

Research Analyst

Athens, Attica, Greece

DESCRIPTION

Research Analyst - Client Service Team - Athens Office

Ideal Candidate

At Dialectica we don’t believe in “one size fits all” approach. We are looking for curious, smart and entrepreneurial people who enjoy creating innovative ways to reach ambitious goals.If you are ready to get out of your comfort zone, unlearn and relearn, wish for a job that keeps you intellectually engaged, then we will be looking forward to receiving your application. During your employment we will provide you with intense training and professional development opportunities to help you excel in your role, among other things!

About the role

As a Research Analyst you will be a knowledge broker connecting our clients to experts with deep industry knowledge. You will be responsible to evaluate clients’ needs, conduct desktop research on companies and markets, and engage C-suite level subject matter experts. You will also learn how to manage a client base of private equity firms, hedge fund, strategy consultancies and /or corporates. One day you could be connecting a private equity firm with experts to better understand the sub-Saharan African telecommunications market, while the next day assisting a strategy consultancy looking into the growth outlook for solar energy in the Middle East - no two days are alike at Dialectica.

This is a fast paced, client facing, and communication heavy role with a focus on effectiveness and value generation. Analysts develop skills in commercial awareness, project management, client management, professional communications, negotiation, and training.

Responsibilities

 • Understand client business knowledge gaps and needs and report back with a high-quality expert profile briefing
 • Work on multiple diverse projects at the same time
 • Perform critical research into markets and companies around the globe using networking, social media and internal tools
 • Reach out personally by phone to experts and utilize commercial acumen to validate experts knowledge and relevance
 • Maintain high quality work and delivery standards aligned to organizational requirements

REQUIREMENTS

 • 0-3 years' work experience
 • Bachelor's degree or higher
 • Fluency in English (a second language is a plus)
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Commercial acumen and ability to understand diverse value chains
 • Ability to work interdependently
 • Proficient use of MS Office and Google suite
 • Drive to deliver high quality results on a daily basis

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:27.08.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

English teacher for bridge and bilingual program

English teacher for bridge and bilingual program

Anatolia College invites expression of interest for the position of English Teacher for Bridge/Bilingual Program. It is a part time English teaching position from September 2019 to June 2020.

Qualifications

Educational Background

Degree in English (literature or ESOL)

Teaching experience in EFL at the primary level

Teaching license/certification to teach in Greece or, for foreign teachers, ability to be certified

Skills, Knowledge and Abilities

Excellent written and verbal communication skills in English and Greek Experience using search engines (internet) for research Proficiency with Microsoft Word and Excel, Google calendars, Google docs/forms; general Web proficiency Ability to work in a diverse multinational work environment Excellent organizational and time management skills Able to multi-task, get tasks done quickly and accurately Adaptable/Flexible : Able to adapt to change, is open to new ideas, takes on new responsibilities, handles pressure, and adjusts plans to meet changing needs. Teamwork: Able to work as part of a team, meet team deadlines and responsibilities and assist team leader in meeting goals

Experience

A minimum of 3 years of experience in a relevant position is required Experience in working in a school is considered an asset Preference will be given to International experience in teaching English Native speaker of English An EFL/ESOL qualification Experience and/or training in communicative, interactive teaching Experience in directing extra-curricular school activities Application A complete application package must include:

(1) Letter of interest outlining qualifications for the position,

(2) Complete Curriculum Vitae,

(3) List of at least two professional references, including name, address, title, telephone number, and e-mail. Interested applicants are encouraged to submit their application package, in English, to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. titled English Teacher for Bridge & Bilingual Program until August 15th, 2019.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:07.08.2019

Πηγή:www.diorismos.gr

 

Ειδικός συνεργάτης σε θέματα Αγροδιατροφής, γεωργίας ακριβείας, έξυπνων πόλεων, οργάνωσης και λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας

Ειδικός συνεργάτης σε θέματα Αγροδιατροφής, γεωργίας ακριβείας, έξυπνων πόλεων, οργάνωσης και λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω, για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχολείται στο Δήμο για την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα και ειδικότερα:

Μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα Αγροδιατροφής, γεωργίας ακριβείας, έξυπνων πόλεων, οργάνωσης και λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας του Δήμου και συγκεκριμένα για την υποστήριξη του Δημάρχου σε θέματα :

● Εποπτείας, αξιολόγησης και καλής λειτουργίας των υποδομών του “Smart City”.

○ Ειδικότερα των καινοτόμων εφαρμογών που προωθεί ο Δήμος Τρικκαίων, όπως του “έξυπνου φωτισμού”, “αισθητήρων στάθμευσης”, “απομακρυσμένης εποπτείας μετρητών ύδρευσης”, γνώσης λειτουργίας του ενοποιημένου συστήματος εποπτείας “έξυπνης πόλης” Cisco Kinetic.

● Κατάρτισης στρατηγικού σχεδίου που άπτεται του τομέα της αγροδιατροφής, με προώθηση λύσεων στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, με στόχο την ανάδειξη της υπεραξίας των τοπικά παραγόμενων αγροκτηνοτροφικών προϊόντων, με λύσεις “from farm to fork”.

● Γεωργίας Ακριβείας (Smart Farming) και γενικότερα στην εισαγωγή της τεχνολογίας στην αγροτική παραγωγή, με απώτερο στόχο τη βιωσιμότητα αυτής καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της βελτιστοποίησης χρήσης πόρων.

● Προώθηση και υλοποίηση του εγχειρήματος του δήμου, για τη διεθνή κατάταξη και πιστοποίηση των Φαρμακευτικών και Αρωματικών φυτών της περιοχής

● Προώθησης και υποστήριξης εθελοντικών δράσεων

● Λειτουργίας και οργάνωσης του νέου κόμβου καινοτομίας GiSeMi που υλοποιήθηκε στα Τρίκαλα.

● Ανακύκλωσης οργανικής ύλης και γενικότερα θέματα που άπτονται με την προστασία του περιβάλλοντος

● Συνεργασίας ερευνητικών φορέων και πανεπιστημίων με το Δήμο

● Συστημάτων εποπτείας και ελέγχου στάθμευσης εντός του αστικού ιστού, στα πλαίσια του νέου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

με τα παρακάτω πρόσθετα προσόντα :

α. Να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής.

β. Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, γνώση και ενασχόληση σε θέματα:

• Αγροδιατροφής, γεωργίας ακριβείας,,

• Αναπτυξιακών πρακτικών,

• Έρευνας, καινοτομίας και ευρεσιτεχνίας.

• Δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων με χρήση της τεχνολογίας.

• Τη χρήση ευφυών μεθόδων και τεχνολογιών.

γ οποία αποδεικνύεται µε αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις ή πιστοποιήσεις και σημαντική εμπειρία στους ανωτέρω τομείς.

δ. Επιθυμητή είναι η άριστη γνώση μιας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλή γνώση επίσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ε. Γνώση χειρισμού όλων των τελευταίων προγραμμάτων της τρέχουσας τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα εκτιμηθεί.

στ. Η κατοχή τίτλου σπουδών επιστημονικού πεδίου παρεμφερούς με το αντικείμενο απασχόλησης, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, καθώς και διπλώματος ευρεσιτεχνίας θα συνεκτιμηθούν.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου (Ασκληπιού 18, τηλ. 2431351297,-2431351182) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών, και συγκεκριμένα από την 3/8/2019 έως και την 8/8/2019, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τρικκαίων (Ασκληπιού 18 – Τρίκαλα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνος: Απόστολος Καλούσιος, τηλ. 2431351297).

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:05.08.2019

Πηγή:www.trikalacity.gr

 

Μηχανολόγος Μηχανικός ή Φυσικός

Μηχανολόγος Μηχανικός ή Φυσικός - Αττική

Οργανισμός με πολυετή εμπειρία στον τομέα της οδικής ασφάλειας σε Ελλάδα και εξωτερικό ζητεί Μηχανολόγο Μηχανικό ή Φυσικό για εργασία που αφορά στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενήλικες στην Αττική.

Απαραίτητες δεξιότητες:

 • Μεταδοτικότητα
 • Ικανότητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευόμενους
 • Ευγένεια
 • Σωματική αντοχή και δραστηριότητα
 • Μεθοδικότητα και οργάνωση
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων και ενσωμάτωσης στην ομάδα εργασίας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ Μηχανολογίας ή φυσικών επιστημών ή άλλο συναφές με τη Μηχανολογία πτυχίο
 • Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β' (τουλάχιστον για 5 χρόνια) / επιπλέον κατοχή διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Α' ή/και ΒΕ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδιών για τις εκπαιδευτικές δράσεις του οργανισμού στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό
 • Η ενασχόληση με την τεχνολογία του αυτοκινήτου σε επαγγελματικό ή/και επίπεδο χόμπι θα θεωρηθεί προσόν, όπως και η συμμετοχή στον μηχανοκίνητο αθλητισμό
 • Καλή γνώση αγγλικών ή/και Η/Υ θα συνεκτιμηθούν θετικά

Καθήκοντα:

 • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (εισηγητής) σε γυμνάσια, λύκεια, εταιρίες
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις με τη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού βιωματικής εκπαίδευσης
 • Σύνταξη αναφοράς για τις εκπαιδευτικές δράσεις
Hμερομηνία: 01.08.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

 

Υπεύθυνος Παραγωγής Ζωικού Πληθυσμού

Υπεύθυνος Παραγωγής Ζωικού Πληθυσμού - Καπανδρίτι, Αττική

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης ελληνικής παραγωγικής εταιρίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: Υπεύθυνος Παραγωγής Ζωικού Πληθυσμού – Καπανδρίτι, Αττική

Περιγραφή θέσης:

 • Επίβλεψη των σταδίων παραγωγής και οργάνωση του προσωπικού της μονάδας
 • Παρακολούθηση του κύκλου ζωής του ζωικού πληθυσμού και διασφάλιση της ύπαρξης των σωστών συνθήκων για τη βιωσιμότητά του
 • Συντονισμός και υλοποίηση της παραγωγής

Προφίλ υποψηφίου:

 • Απόφοιτος τμήματος Ζωικής Παραγωγής
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
 • Καλή αντίληψη των ζωικών αναγκών και της παραγωγικής διαδικασίας
 • Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
 • Διάθεση και κίνητρο για εργασία
Ημερομηνία:01.08.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες

Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες - Ισπανία

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.

H Adecco για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου ομίλου εταιριών που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας, αναζητά πέντε (5) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων: Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες για εργασία σε πόλεις της Ισπανίας.

Περιγραφή θέσης:

 • Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών / φροντίδα για την τήρηση της θεραπευτικής και της φαρμακευτικής αγωγής
 • Παροχή βοήθειας στους γιατρούς κατά την επίσκεψη στους θαλάμους
 • Φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής, την προμήθεια των φαρμάκων και των συσκευών

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή μέσης τεχνικής επαγγελματικής νοσηλευτικής σχολής δημόσιου νοσοκομείου ή ΤΕΕ βοηθών νοσηλευτών
 • Προϋπηρεσία στον κλάδο επιθυμητή, ιδανικά τουλάχιστον ενός (1) έτους
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
 • Άριστη διαπραγματευτική ικανότητα
Ημερομηνία:01.08.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

Ιατρός Μικροβιολόγος

Ιατρός Μικροβιολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Εργαστηρίου - Σαντορίνη

Η Κεντρική Κλινική Αθηνών αναζητά Ιατρό Μικροβιολόγο, Επιστημονικά Υπεύθυνο Εργαστηρίου για ιδιωτικό πολυϊατρείο – μονάδα ημερήσιας νοσηλείας (ΜΗΝ), μέλος του ομίλου της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών σε νησί των Κυκλάδων (Σαντορίνη).

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ιατρικής αναγνωρισμένο ή από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης γλώσσας
 • Επαγγελματική συμπεριφορά
Ημερομηνία:01.08.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

Στέλεχος Ποιοτικού Ελέγχου

Στέλεχος Ποιοτικού Ελέγχου - Μαρκόπουλο

Εμείς, η ομάδα της Market in, μοιραζόμαστε το ίδιο εργασιακό πάθος και ένα κοινό όραμα ως 100% ελληνική αλυσίδα super markets, συνοικιακών καταστημάτων που διακρίνονται για την ποιότητα των προϊόντων τους στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Είμαστε υπερήφανοι για την ανοδική πορεία μας, καθώς διακρινόμαστε για την εξυπηρέτηση που μόνο εμείς χρόνια τώρα γνωρίζουμε και μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας!

Η Market in, η πλέον αναγνωρισμένη και αγαπημένη αλυσίδα καταστημάτων super market στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει για πλήρη απασχόληση

Στέλεχος Ποιοτικού Ελέγχου με έδρα εργασίας το Μαρκόπουλο Ν. Αττικής.

Απαραίτητες γνώσεις / δεξιότητες:

 • Πτυχίο γεωπόνου, τεχνολόγου τροφίμων, υγιεινολόγου ή άλλης σχετικής σχολής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία σε τμήμα ποιοτικού ελέγχου ή/και τρόφιμα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και ακρίβεια
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες
 • Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής με δυνατότητα αυτόνομης μετακίνησης στην έδρα της εταιρίας
 • Καλή γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Γνώση εφαρμογών MS Office

Η εταιρία παρέχει:

 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον σε μια συνεχώς αναπτυσσομένη ελληνική εταιρία
 • Πλήρες πακέτο αποδοχών
Ημερομηνία:01.08.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

POSTDOCTORAL RESEARCHER in the field of ASTROPARTICLE PHYSICS

POSTDOCTORAL RESEARCHER in the field of ASTROPARTICLE PHYSICS

University of Nova Gorica announces an open position POSTDOCTORAL RESEARCHER in the field of ASTROPARTICLE PHYSICS

Candidates are expected to:

 • have a PhD degree in the relevant field of Physics or Astrophysics,
 • have research experience in numerical modeling and data analysis,
 • be independent, have team spirit for international collaborative work,
 • have a good command of the English language.

Researchers familiar with numerical and analytical studies of non-thermal processes in astroparticle physics are in particular encouraged to apply. Good knowledge of cosmic ray propagation study tools such as CPRropa or SimProp would be a welcome asset.

The successful candidate will be directly involved in the research activities of the Center for Astrophysics and Cosmology of the University of Nova Gorica, and will work on the research project N1-0111 Identification of cosmic ray sources amongst jetted active galaxies, which is jointly funded by Slovenian Research Agency (ARRS) and FWF Der Wissenschaftsfonds, Austria.

The purpose of the research project is to determine to which extent ultra-high energy (UHE, ≥ 10 EeV) cosmic rays (CRs) originate from jetted active galactic nuclei using the Pierre Auger Observatory data. Slovenian part of the project task includes simulations of the propagation and interactions of UHECRs, as well as estimation of accompanying secondary photon emission. Characteristic UHECR features stemming from jets of active galaxies, and verifiable by the near-future Cherenkov Telescope Array (CTA), will be also predicted.

The main duties of the candidate will be:

 • analysis of the properties of the ultra-high energy cosmic ray events using the Pierre Auger Observatory data,
 • simulations of the propagation and interactions of ultra-high energy cosmic rays using CRPropa tool,
 • optimization of the CTA observation strategies for the UHECR science case.

The position will be available as soon as the selection is completed with the appointment for three years.

Please submit:

 • Curriculum vitae,
 • A cover letter describing your research experience and interests,
 • List of publications,
 • Names and contact data of two experts that can referee for the candidate.

Evaluations of applications will start on 21 August 2019. Applications received after this date will be taken into account until the position has been filled.

Applications should be sent by e-mail as a single file in pdf format to the University of Nova Gorica personnel office, address Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Applications and administrative information: Mrs. Stibilj Nemec,  phone +386 5 620 85 22, E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

For further research and job related questions please contact: doc. dr. Serguei Vorobiov, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:01.08.2019

Πηγή:www.researchgate.net

 


Σελίδα 3 από 1700

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20753
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11916008