www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices
JobMarket Notices

ΕΑΙΤΥ - 5 Θέσεις Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και 1 θέση πτυχιούχου Οικονομικής Κατεύθυνσης ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
του Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (TEG) του ΕΑΙΤΥ


Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων - για απασχόληση με σύμβαση μισθώσεως έργου - και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
1. Μιας (1) θέσης Μηχανικού Έρευνας και Ανάπτυξης
Απαιτούμενα προσόντα:
•Κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής,
•Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (M.Sc.) στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής,
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών στην ανάπτυξη λογισμικού,
•Αποδεδειγμένη εμπειρία ΜS SQL server, τουλάχιστον μιας πλατφόρμας ανάπτυξης δικτυακών πυλών  κι ενός  RDBMS ανοικτού κώδικα, 
•Τεχνογνωσία στις πλατφόρμες .net, asp.net και apache,
•Γνώση και εμπειρία C/C++/C#/Java/Javascipt/PHP/XML/ΑJAX/Web services
•Εμπειρία από συμμετοχική δουλειά και ομαδικό πνεύμα. Ικανότητες καθοδήγησης προσωπικού,
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι άρρενες υποψήφιοι),
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

2. Δύο (2) θέσεων Μηχανικού Ανάπτυξης Λογισμικού

Απαιτούμενα προσόντα:
•Κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής,
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην ανάπτυξη λογισμικού,
•Καλή γνώση σχεδιασμού βάσεων δεδομένων,τεχνολογιών διαδικτύου και ασφάλειας συστημάτων.
•Αποδεδειγμένη εμπειρία ΜS SQL server,
•Τεχνογνωσία στις πλατφόρμες .net, Asp.net και Apache,
•Γνώση και εμπειρία C/C++/Java/Javascipt/PHP/XML,
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι άρρενες υποψήφιοι),
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

3. Δύο (2) θέσεων Μηχανικού Ανάπτυξης
Απαιτούμενα προσόντα:
• Κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής,
• Καλή γνώση σχεδιασμού βάσεων δεδομένων,  τεχνολογιών διαδικτύου και ασφάλειας συστημάτων,
• Τεχνογνωσία σε πλατφόρμες, βάσεις δεδομένων και συνοδευτικά εργαλεία ανάπτυξης ανοικτού κώδικα (Unix/Linux, Apache, PostGre/MySQL, κλπ.), 
• Kαλή γνώση C/Java/Javascipt/PHP/XML,
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

4. Μίας (1) θέσης Προσωπικού Υποστήριξης
Απαιτούμενα προσόντα:
• Κάτοχος πτυχίου Οικονομικής Κατεύθυνσης ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση σε Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης,
• Εμπειρία στη χρήση Η/Υ και ιδιαίτερα σε εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου,
• Ικανότητα για προφορική και γραπτή επικοινωνία με συνεργάτες και προϊστάμενους,
• Ικανότητα για αποδοτική εργασία  ανταποκρινόμενη σε χρονικούς περιορισμούς και σε προδιαγραφές ποιότητας, κάνοντας χρήση υπαρχόντων εργαλείων, μεθόδων και/ή εξοπλισμού,
• Πολύ καλή επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα στον γραπτό και προφορικό λόγο.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι άρρενες υποψήφιοι),

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν μέχρι τις 24/06/2010 με συστημένη επιστολή τα δικαιολογητικά (βλ. επισυναπτόμενο αρχείο)

Πηγή και Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.cti.gr/

Ημ/νία τελευταίας ενημέρωσης: 11/06/2010

Attachments:
Download this file (Prokiriksi_18_2010_TEG.doc)Prokiriksi_18_2010_TEG.doc[ ]321 Kb
 

Εργαστηριακοί Συνεργάτες - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2010-11

Θέση: Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Εργοδότης: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Προσόντα: Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία (3) έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.
Λήξη: 28-6-2020
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
1. Παράρτημα Θεσσαλονίκης (Αλεξ. Παπαναστασίου 13, Κτίριο πρώην Σχολών  «Ευκλείδης», Τ.Κ.   54639, τηλ. 2310.889205 και 2310.833708), όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09:00 έως 13:00.
2. Παράρτημα Πατρών (Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, περιοχή Ζαβλανίου, Τ.Κ.26441, τηλ. 2610.433664), όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09:00 έως 13:00.
3. Παράρτημα Ιωαννίνων (Αμάλθειας12 Παλλάδιο),Τ.Θ. 1148 Καρδαμίτσια, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500,τηλ. 26510.68284) όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09:00 έως 13:00. 
4. Παράρτημα Βόλου (Δεληγιώργη και Γαλλίας, Τ.Κ. 38222, τηλ.24210.38161) όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09:00 έως 13:00.
5. Παράρτημα Ηρακλείου Κρήτης (Παλαιό  Δημοτικό Σχολείο Αρχανών, Τ.Κ. 70100 Αρχάνες-Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810.752800) όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09:00 έως 13:00.
6. Παράρτημα Σαπών Ροδόπης (Γ. Γεννηματά 1, Σάπες Τ.Κ. 69300 τηλ. 25320-23230) όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 9.00 έως 13.00.
Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

Πηγή: http://www.aspete.gr/

Ημ/νία τελευταίας ενημέρωσης: 11/06/2010

Attachments:
Download this file (01 Prokiriksi.doc)01 Prokiriksi.doc[ ]405 Kb
 

Επιστημονικοί Συνεργάτες - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2010-11

Θέση: Επιστημονικοί Συνεργάτες
Εργοδότης: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Προσόντα: Τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της  θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο (2) έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις (3) τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους εφόσον έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση στα σχετικά περιοδικά, ενώ οι απαιτούμενες πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες λαμβάνονται υπόψη εφόσον βρίσκονται στο στάδιο της εκτύπωσης. 
Λήξη: 28-6-2020
Τηλ.επικοιν.:
1. Παράρτημα Θεσσαλονίκης (Αλεξ. Παπαναστασίου 13, Κτίριο πρώην Σχολών  «Ευκλείδης», Τ.Κ.   54639, τηλ. 2310.889205 και 2310.833708), όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09:00 έως 13:00.
2. Παράρτημα Πατρών (Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, περιοχή Ζαβλανίου, Τ.Κ.26441, τηλ. 2610.433664), όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09:00 έως 13:00.
3. Παράρτημα Ιωαννίνων (Αμάλθειας12 Παλλάδιο),Τ.Θ. 1148 Καρδαμίτσια, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500,τηλ. 26510.68284) όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09:00 έως 13:00. 
4. Παράρτημα Βόλου (Δεληγιώργη και Γαλλίας, Τ.Κ. 38222, τηλ.24210.38161) όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09:00 έως 13:00.
5. Παράρτημα Ηρακλείου Κρήτης (Παλαιό  Δημοτικό Σχολείο Αρχανών, Τ.Κ. 70100 Αρχάνες-Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810.752800) όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09:00 έως 13:00.
6. Παράρτημα Σαπών Ροδόπης (Γ. Γεννηματά 1, Σάπες Τ.Κ. 69300 τηλ. 25320-23230) όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 9.00 έως 13.00.
Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

Πηγή: http://www.aspete.gr

Ημ/νία τελευταίας ενημέρωσης: 11/06/2010

Attachments:
Download this file (01 Prokiriksi.doc)01 Prokiriksi.doc[ ]405 Kb
 

Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ - Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση

Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Π.Η.Υ.) του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ λαμβάνοντας υπόψη τους Νόμους 1256/82, 1943/91 και 2026/92 καθώς και την Π.Δ. 3-16/2009/ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ προκηρύσσει θέσεις διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για τη κάλυψη αναγκών διδασκαλίας για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2010 μέχρι Ιούλιο 2011 (δύο (2) εξάμηνα). Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Δικαιολογητικών (βλ. επισυναπτόμενο αρχείο): 20 Ιουνίου 2010

Επισυνάπτεται η προκήρυξη και η αίτηση.
Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.army.gr/

Ημ/νία τελευταίας ενημέρωσης: 10/06/2010

Attachments:
Download this file (army prokiriksi.pdf)army prokiriksi.pdf[ ]114 Kb
Download this file (etisi.pdf)etisi.pdf[ ]73 Kb
 

Σχεδιάστρια Autocad

Η εταιρεία ΧΩΡΟΣ ΣΜ ΑΕ ζητά για άμεση πρόσληψη σχεδιάστρια για σχεδίαση και γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητη γνώση autocad. Επιθυμητό απόφοιτος ΤΕΙ με εμπειρία. Σταθερό πακέτο αποδοχών.

Πηγή & Περισσότερες Πληροφορίες:
https://portal.tee.gr/tptee/jobs/pages/app/SearchInput.jspx
(AA Αγγελίας: 74992 Ημ. Ενημέρωσης: 10/06/2010 ΤΕΥΧΟΣ 28/6)

 

Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Αθήνα

Εταιρεία θέρμανσης & κλιματισμού στην Αθήνα ζητεί Μηχανολόγο/Ηλεκτρολόγο για τον τομέα των πωλήσεων. Προσόντα: Πτυχίο, Αγγλικά, Τριετής προϋπηρεσία, Δίπλωμα Αυτοκινήτου, Έως 35 ετών, Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής. Παρέχονται: Μισθός & Ποσοστά, Ασφάλιση, Αυτοκίνητο.

Πηγή & Περισσότερες Πληροφορίες:
https://portal.tee.gr/tptee/jobs/pages/app/SearchInput.jspx
(AA Αγγελίας: 83746 Ημ. Ενημέρωσης: 10/06/2010 ΤΕΥΧΟΣ 28/6)

 

Έμπειροι εργοταξιάρχες Α.Ε.Ι. Πολιτικοί Μηχανικοί

Από ανώνυμη τεχνική εταιρεία ζητούνται έμπειροι εργοταξιάρχες Α.Ε.Ι. Πολιτικοί Μηχανικοί για εργοτάξια Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων εντός και εκτός Αθηνών, με εμπειρία και στις εργασίες γραφείου (κοστολόγηση έργων, σύνταξη λογαριασμών, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ., επαφές με υπηρεσίες κ.λ.π.)

Πηγή & Περισσότερες Πληροφορίες: https://portal.tee.gr/

(ΤΕΥΧΟΣ 28/6, AA Αγγελίας: 80164, Ημ. Ενημέρωσης:10/06/2010)

 

Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων

Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων νέος ζητείται με άδεια, χωρίς μεγάλη εμπειρία με γνώσεις Η/Υ, σχεδίου πρόγραμμα Autocad από βιοτεχνία προκατ σπιτιών.
Προσωπική συνέντευξη με βιογραφικό.

Πηγή: www.apo.gr
Περισσότερες Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ημ/νία τελευταίας ενημέρωσης: 10/06/2010

 

Οικονομολόγος, φυσικός & μαθηματικός

Οικονομολόγος, φυσικός και μαθηματικός με πείρα ζητούνται από φροντηστήριο μέσης εκπαίδευσης στην Α. Θεσσαλονίκη για μαθητές β' και γ'Λυκείου.

Πηγή: www.apo.gr
Περισσότερες Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ημ/νία τελευταίας ενημέρωσης: 10/06/2010

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Από μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητούνται ηλεκτρολόγοι μηχανικοί πτυχιούχοι ΑΕΙ για τα εργοτάξιά της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πηγή: www.apo.gr
Περισσότερες Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ημ/νία τελευταίας ενημέρωσης: 10/06/2010

 

Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανικός ΤΕΙ

Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανικός ΤΕΙ έως 35 ετών με εργοταξιακή εμπειρία 3 ετών και γνώση Η/Υ ζητείται για επίβλεψη και διαχείριση έργων από εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων στα νότια προάστεια.

Πηγή: www.apo.gr
Περισσότερες Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ημ/νία τελευταίας ενημέρωσης: 10/06/2010

 


Σελίδα 1669 από 1675

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20429
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11544647