www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Senior Accountant

Senior Accountant

Senior Accountant - Θεσσαλονίκη

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση και επίβλεψη όλων των λειτουργιών του Λογιστηρίου και των υποκαταστημάτων και εταιριών του εξωτερικού
 • Κατάρτιση ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
 • Υποβολή δηλώσεων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, εισοδήματος και κεφαλαίου, παρακρατούμενων φόρων, ΑΠΔ κλπ)
 • Μηνιαίες και ετήσιες συμφωνίες εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών βιβλίων
 • Ανάθεση αρμοδιοτήτων, παρακολούθηση και έλεγχος των υφισταμένων του τμήματος Λογιστηρίου. Αξιολόγηση επίδοσης σε σχέση με τα καθήκοντα και τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί
 • Έλεγχος σωστής εφαρμογής φορολογικής, εργατικής, ασφαλιστικής, εταιρικής νομοθεσίας και συνεχής ενημέρωση για τις τρέχουσες αλλαγές
 • Σύνταξη, παρακολούθηση και διαχείριση του CashFlow της εταιρείας καθώς και των λοιπών εταιριών του εξωτερικού
 • Σύνταξη και υπογραφή ισολογισμού,
 • Επίβλεψη και παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας, την πορεία υλοποίησης αυτών και προτάσεις εναλλακτικών σεναρίων
 • Επίβλεψη οικονομικών αποτελεσμάτων των λοιπών εταιριών του εξωτερικού
 • Υπεύθυνος σύνταξης μηνιαίου και ετήσιου reporting προς Διοίκηση για την εταιρία και τις λοιπές εταιρίες του εξωτερικού
 • Έλεγχος προγραμμάτων χρηματοδότησης και επιδοτήσεων (επιδοτούμενα προγράμματα, ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός κλπ)
 • Συνεργασία με ελεγκτές σε θέματα Λογιστηρίου και φορολογίας

Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου θα εκτιμηθεί
 • Άδεια Λογιστή Α’ τάξης
 • Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία ως senior accountant σε Μηχανογραφημένη Λογιστική Βιβλίων Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. ιδανικά σε εταιρία παροχής υπηρεσιών με διεθνή δραστηριότητα
 • Άριστη γνώση των νέων Ελληνικών Λογιστικών προτύπων και του ΚΦΑΣ
 • Επιθυμητή γνώση ΔΛΠ
 • Άριστη γνώση Λογιστικού σχεδίου
 • Άριστη γνώση Εργατικής, Ασφαλιστικής
 • Άριστη γνώση του κώδικα Φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ
 • Άριστη γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Γνώση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και εξαγωγών
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και εμπειρία στην διοίκηση ομάδος
 • Άριστη γνώση εκπόνησης μισθοδοσίας
 • Άριστη γνώση Budgeting & Reporting
 • Άτομο δραστήριο, εύστροφο, με ικανότητα καλής επεξεργασίας και ανάλυσης αριθμητικών δεδομένων
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, MS office
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σύνταξης Οικονομικών καταστάσεων και χρηματοοικονομικών αναφορών
 • Άριστη γνώση μηχανογραφημένων προγραμμάτων Λογιστικής (Ιδανικά πρόγραμμα Soft One)
 • Συστάσεις απαραίτητες.
Ημερομηνία:30.07.2020
Πηγή:www.skywalker.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23262
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14173400