www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Σύμβουλος Ανάπτυξης Συστημάτων

Σύμβουλος Ανάπτυξης Συστημάτων

Σύμβουλος Ανάπτυξης Συστημάτων

Η εταιρία Κύκλος Ποιότητας – QLCon παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες οργάνωσης, επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για περισσότερο από 15 χρόνια. Στο πλαίσιο ενίσχυσης του τμήματος ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης της εταιρίας μας αναζητούμε σύμβουλο για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών.

Ο επιτυχόντας θα αποτελέσει μέρος μίας δυναμικής ομάδας συμβούλων, η οποία καλύπτει πληθώρα αναγκών που αφορούν την ποιότητα, περιβαλλοντική διαχείριση, υγεία και ασφάλεια εργαζομένων, διαπίστευση, διαχείριση ασφαλείας τροφίμων, επιχειρησιακή συνέχεια, καταπολέμηση δωροδοκίας κ.λπ.

Με έδρα την Πάτρα, ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, εγκατάστασης, βελτίωσης και επαλήθευσης συστημάτων διαχείρισης που θα αφορούν κυρίως την ποιότητα, περιβαλλοντική διαχείριση ή/και ασφάλεια εργαζομένων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ημερήσιες μετακινήσεις σε ποσοστό 30-40% με περιστασιακές διανυκτερεύσεις ανάλογα με τις ανάγκες των έργων αναμένεται να απαιτηθούν.

Οι τυπικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη, εγκατάσταση και επικαιροποίηση μεμονωμένων ή / και ενιαίων συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 17025 ή/και OHSAS18001
 • Σύνταξη διαδικασιών, εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για την αποτελεσματική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων στην εφαρμογή και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης
 • Διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων, σύνταξη σχετικών αναφορών, συντονισμό ανασκοπήσεων και απαιτούμενων ενεργειών για τη διευθέτηση τυχόν αποκλίσεων και τη βελτίωση της επίδοσής τους
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων και προτάσεων προς βελτίωση σε κρίσιμα θέματα που αφορούν την καταλληλόλητα της υλικοτεχνικής υποδομής, τις περιβαλλοντικές πολιτικές και πρακτικές, την ασφάλεια των εργαζομένων, των μέτρων προστασίας και τους ποιοτικούς ελέγχους
 • Διασφάλιση πως οι εσωτερικές διαδικασίες της εταιρίας μας τηρούνται, επαναξιολογούνται και ενημερώνονται
 • Τακτική παρουσίαση στην ομάδα συμβούλων της εταιρίας μας αναφορών προόδου των υλοποιούμενων έργων, προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, τυχόν προτάσεων προς βελτίωση και υποστήριξη στην αναζήτηση νέων ευκαιριών για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Ο υποψήφιος θα πρέπει:

 • Να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή/και μεταπτυχιακό σε σχετικό αντικείμενο με τη διαχείριση συστημάτων ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων.
 • Να έχει ολοκληρώσει κατά προτίμηση αναγνωρισμένο (π.χ. IRCA/IEMA) σεμινάριο επικεφαλή επιθεωρητή σε ένα ή περισσότερα από τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 ή/και OHSAS18001.
 • Να διαθέτει κατά προτίμηση εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπαιδεύσεων ή/και ελέγχων συστημάτων διαχείρισης ή να κατέχει στο παρελθόν θέση εργασίας με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη, εφαρμογή και τήρηση συστημάτων διαχείρισης.
 • Να είναι εξοικειωμένος με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις για την ποιότητα, περιβαλλοντική διαχείριση, ασφάλεια και υγεία εργαζομένων τουλάχιστον σε έναν τομέα βιομηχανικής δραστηριότητας.
 • Να έχει αποδεδειγμένες γνώσεις σε ένα ή περισσότερα από τα διεθνή πρότυπα όπως ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001.
 • Να διαθέτει καλές δεξιότητες διαχείρισης πελατών και την ικανότητα και θέληση να διαχειρίζεται αποτελεσματικά διαπροσωπικές σχέσεις με άτομα διαφόρων εργασιακών βαθμίδων και γνώσεων.
 • Να μπορεί να διαχειρίζεται ταυτόχρονα έργα ποικίλου αντικειμένου τηρώντας τις προθεσμίες.
 • Να έχει θέληση και ικανότητα να λαμβάνει πρωτοβουλίες και να μπορεί να επηρεάζει άλλους για τη λήψη των κατάλληλων ενεργειών.
 • Να είναι οργανωτικός και να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα άλλα και ως μέλος ομάδας και πρόθυμος να μεταφέρει γνώσεις και εμπειρίες.
 • Να έχει άριστες δεξιότητες γραφής στην ελληνική γλώσσα.
 • Να μπορεί να κατανοεί και να γράφει επαρκώς στην αγγλική γλώσσα.
 • Να διαχειρίζεται επαρκώς τα εργαλεία του Microsoft Office.
 • Να διαθέτει άδεια οδήγησης.
Ημερομηνία:30.07.2020
Πηγή:www.skywalker.gr

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23322
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14724986