www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων

Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων

Υπεύθυνος-η Ποιοτικού Ελέγχου - Καλαμάτα

Aρμοδιότητες:

Οι κύριες αρμοδιότητές σου ως Υπευθύνου-ης Ποιοτικού Ελέγχου θα είναι να:

 • Επιβλέπεις την τήρηση των κανόνων ορθής βιομηχανικής πρακτικής, επιλύεις προβλήματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων στην παραγωγή, στους χώρους του εργοστασίου και των αποθηκών.
 • Παρακολουθείς την  εξέλιξη των διορθωτικών ενεργειών. Διενεργείς εσωτερικές επιθεωρήσεις ορθής βιομηχανικής πρακτικής.
 • Οργανώνεις το πρόγραμμα καθαρισμού (συχνότητα, χώροι, χρόνοι εκτέλεσης, υλικά καθαρισμού) τόσο στους χώρους παραγωγής όσο και στον περιβάλλοντα χώρο σε συνεργασία με το τμήμα Παραγωγής και παρακολουθείς την εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας τροφίμων.
 • Τηρείς τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας (μέθοδοι εργαστηριακών αναλύσεων, δειγματοληψίας και μετρήσεων στην παραγωγή), συμπλήρωσης των σχετικών εντύπων και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων (μετρήσεων και αποτελεσμάτων).
 • Παρεμβαίνεις στην παραγωγική διαδικασία και προτείνεις την παύση αυτής μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διαπιστωθούν αιτίες που οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων εκτός προδιαγραφών και να γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.
 • Προγραμματίζεις, κατευθύνεις και συντονίζεις τις δραστηριότητες του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου και των Εποπτών Ποιότητας. Έχεις την τελική ευθύνη δέσμευσης / αποδέσμευσης  πρώτων υλών και τελικού προϊόντος.
 • Αξιολογείς τους προμηθευτές α' και β' υλών, καθώς και εξωτερικών εργαστηρίων. Συντάσσεις αναφορές μη συμμόρφωσης προς τους προμηθευτές σε περιπτώσεις αποκλίσεων με τις συμφωνηθέντες προδιαγραφές προϊόντων (α' ύλες και υλικά συσκευασίας) και παρακολουθείς τις διορθωτικές ενέργειες και τη συμμόρφωση αυτών.
 • Ενημερώνεις σε μηνιαία βάση τη δ/νση του εργοστασίου για τα στατιστικά στοιχεία των ελέγχων ποιότητας.

Προσόντα:

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του / της Υπευθύνου-ης Ποιοτικού Ελέγχου, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Τουλάχιστον 3-5 έτη προϋπηρεσία στον τομέα Ποιοτικού Ελέγχου / Διασφάλισης Ποιότητας σε μονάδα παραγωγής τροφίμων ή φαρμάκων
 • Πτυχίο χημικού μηχανικού ή χημικού ή τεχνολόγου τροφίμων ή άλλης σχετικής ανώτατης σχολής
 • Οργανωτικές, ηγετικές και διοικητικές ικανότητες
 • Αυτοπεποίθηση και αυτοέλεγχος
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office και αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις στα πρότυπα ποιότητας και στην ασφάλεια των τροφίμων
 • Δυνατότητα μετεγκατάστασης στην περιοχή της Καλαμάτας
Ημερομηνία:30.07.2020
Πηγή:www.skywalker.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23322
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14725055