www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Πτυχιούχος ΑΕΙ στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Πτυχιούχος ΑΕΙ στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Πτυχιούχος ΑΕΙ στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Κωδικός έργου 2020/OX/D_RIS30528 & 29 & 30 & 31

Τίτλος Συλλογή στοιχείων για δαπάνες και προσωπικό σε Έρευνα & Ανάπτυξη με έτος αναφοράς το 2019

Διάρκεια (σε μήνες) 3

Αριθμός θέσεων 4

Γνωστικός τομέας Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ)

Περιγραφή Ο/Η κάθε ένας συνεργάτης θα αναλάβει τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε φορείς με ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες -επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς- για τις ανάγκες της επίσημης στατιστικής έρευνας που διεξάγει εντός του 2020 το ΕΚΤ για την καταγραφή των δαπανών και του προσωπικού σε Έρευνα & Ανάπτυξη με έτος αναφοράς το 2019. Οι εργασίες / καθήκοντα που αναφέρονται σε κάθε μία από τις τρείς συμβάσεις/άτομα περιλαμβάνουν την υλοποίηση όλων των απαραίτητων εργασιών για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από συγκεκριμένο αριθμό φορέων που συμμετέχουν στην παραπάνω στατιστική έρευνα του ΕΚΤ. Ο αριθμός των φορέων που θα υποδειχθούν στον κάθε συνεργάτη/τρια θα καθοριστεί με ευθύνη του ΕΚΤ βάσει των αναγκών της έρευνας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι εργασίες του κάθε συνεργάτη/τριας, περιλαμβάνουν την επικοινωνία με τους εκάστοτε αρμόδιους στους φορείς σε όλα τα στάδια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, την υποστήριξή τους και την παροχή διευκρινήσεων για την ορθή συμπλήρωση, τη διενέργεια επιτόπου επισκέψεων, τον αρχικό έλεγχο ορθότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων, και εν γένει την παρακολούθηση έως και την τελική υποβολή των ερωτηματολογίων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΚΤ. Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/ια για κάθε μια σύμβαση οφείλει να επιδείξει ότι διαθέτει αυξημένο βαθμό ευθύνης και συνέπειας, ότι επιτυγχάνει αξιόπιστα αποτελέσματα εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες χωρίς συνεχή καθοδήγηση. Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό και επισημαίνεται ότι ο/η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει ευπρέπεια στην επικοινωνία καθώς ευχέρεια σε προφορικό και γραπτό λόγο.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:01.07.2020

Πηγή:www.ekt.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22818
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13764811