www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών

ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών

ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για διάστημα τριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως το τέλος του έργου ενώ, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό χρονικό διάστημα της απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τους οχτώ (8) μήνες.

  • ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στη συντήρηση – αποκατάσταση μνημείων

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στη συντήρηση - αποκατάσταση μνημείων

- Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

- Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) autocad (ειδικά για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού του autocad, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την οικεία σχολή περί παρακολούθησης συναφών με το autocad μαθημάτων, ή βεβαίωση εργοδότη περί απασχόλησης σε εργασίες που απαιτούσαν τη χρήση autocad, ή πιστοποιητικά ιδιωτικών φορέων (π.χ. ECDL CAD) ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει απασχοληθεί σε εργασίες που απαιτούσαν τη χρήση autocad για χρονικό διάστημα 6 μηνών τουλάχιστον, αναφέροντας και την επωνυμία του εργοδότη).

- Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, στη συντήρηση - αποκατάσταση μνημείων (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:01.07.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

Attachments:
Download this file (2020 ΑΝΑΚ 915 ΧΟΥΝΚΙΑΡ.pdf)2020 ΑΝΑΚ 915 ΧΟΥΝΚΙΑΡ.pdf[ ]1194 Kb
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22818
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13765096