www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά

Θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά

Θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά μετά από απόφαση της Συνέλευσης προκηρύσσει τα κατωτέρω θέματα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

  • “Ανάπτυξη Μηχανής Προσθετικής Κατασκευής/3-D Εκτυπωτή με Δυνατότητα Κατασκευής Καμπύλων Στρώσεων”
  • "Development of a novel methodological framework for the evaluation of decarbonization actions in the building sector"

Σύμφωνα με την απόφαση 20181137/ΦΕΚ 769/τΒ/5-3-2018 τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι:

1. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής

2. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

4. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής

5. Ανάλυση ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων.

6. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής (Lower με βαθμό τουλάχιστον B, TOEFL με βαθμό άνω του 550, IELTS ή ισοδύναμο)

7. Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από µέλη ∆ΕΠ ΑΕΙ, σε φάκελο κλειστό από το συστήνοντα.

8. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Τυπικά Προσόντα Υποψηφίων στα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Κατηγορία Α:

 Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

 Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής

Η πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέτει:

α) την ικανοποίηση του κριτηρίου της σειράς κατάταξης στο ανώτερο 20% της σειράς αποφοίτησης στην ίδια εξεταστική για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ). ή

β) την ικανοποίηση του κριτηρίου της σειράς κατάταξης στο ανώτερο 30% της σειράς αποφοίτησης στην ίδια εξεταστική περίοδο στο ΔΜΣ που έχουν ολοκληρώσει για κατόχους ΔΜΣ, ή

γ) να έχουν ερευνητική εμπειρία που να τεκμηριώνεται από μία τουλάχιστον δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με δείκτη απήχησης ή δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές, ή

Κατηγορία Β:

Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

Σε ειδικές περιπτώσεις, γίνονται αιτιολογημένα δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με απαιτούμενο χρόνο λήψης βασικού πτυχίου τουλάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων (300 ECTS) και σειράς κατάταξης στο ανώτερο 30% της σειράς αποφοίτησης στην ίδια εξεταστική ή έχουν τουλάχιστον μία δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με δείκτη απήχησης ή δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων ορίζεται η 20 Δεκεμβρίου 2019.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:5.12.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

Attachments:
Download this file (themata-didaktorikwn.pdf)themata-didaktorikwn.pdf[ ]597 Kb
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23322
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14726583