www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Θέση ΠΕ Πληροφορικής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος ιδρύματος στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Θέση ΠΕ Πληροφορικής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος ιδρύματος στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Θέση ΠΕ Πληροφορικής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος ιδρύματος στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), έχοντας υπόψη: την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης. την ανάληψη υποχρέωσης με ΑΔΑ 9ΒΓ4469Β7Γ-Ε7Ρ την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση με αρ. (θέμα A2.19) στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3906 και τίτλο Τεχνική υποστήριξη Φοιτητολογίου, ΜΟΔΙΠ, εκπαιδευτικών εργαστηρίων και διοικητικών υπηρεσιών (εφεξής πρόγραμμα), το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία της Αν. Καθηγήτριας Αικατερίνης Δαλακούρα, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης (ποσοστό απασχόλησης 100%), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος ιδρύµατος της αλλοδαπής, αναγνωρισµένος από τον ∆ΟΑΤΑΠ

• Αποδεδειγµένη εµπειρία έως έξι (6) έτη στη διαχείριση Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων

• Αποδεδειγµένη εµπειρία έως έξι (6) έτη στην υποστήριξη χρηστών

• Αποδεδειγµένη εµπειρία έως έξι (6) έτη στη διαχείριση συστηµάτων Βάσεων ∆εδοµένων σε σύνθετο περιβάλλον παραγωγής

• Αποδεδειγµένη εµπειρία έως έξι (6) έτη στη διαχείριση Windows Server και Unixbased λειτουργικών συστηµάτων

• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται από το Παράρτηµα Γλωσσοµάθειας που είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής δηλώσεων-αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων: Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕΠΚ, Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ.: 28310 77948, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά µε το αντικείµενο και τους όρους της πρόσκλησης: ∆έσποινα Κανακάκη, τηλ.: 28310 77856, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:4.12.2019

Πηγή:www.diorismos.gr

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23322
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14726672