www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- 12 θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο ΕΜΠ

12 θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο ΕΜΠ

12 θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο ΕΜΠ

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών προκηρύσσει δώδεκα (12) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (απόφαση Γ.Σ. 22-10-2019) στα γνωστικά αντικείμενα των τριών Τομέων της (Γεωλογικών Επιστημών, Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών), όπως παρακάτω:

 • Τομέας Γεωλογικών Επιστημών (9 θέσεις)
 • Ποσοτική εκτίμηση με μεθόδους γεωπληροφορικής της συμβολής των αφανών ρηγμάτων στην παραμόρφωση (επέκταση/συμπίεση) της λιθόσφαιρας (1 θέση)
 • Μοντελοποίηση της δυναμικής του πρόσφατου γεωλογικού παρελθόντος μέσω ανάλυσης στρωματογραφικών δεδομένων με γεωμαθηματικές μεθόδους (1 θέση)
 • Ανάλυση της θερμικής ιστορίας τεκτονικών δομών της λιθόσφαιρας με χρήση γεωθερμομέτρων και γεωχρονομέτρων στερεάς κατάστασης (1 θέση)
 • Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία (1 θέση)
 • Περιβαλλοντική Γεωχημεία (1 θέση)
 • Συμμετοχική προσομοίωση παράκτιων υδροσυστημάτων και διαχείριση εμπλουτισμού υδροφορέων (1 θέση)
 • Ανάπτυξη εργαλείων υδροπληροφορικής για την προσομοίωση υδρολογικών διεργασιών στην ακόρεστη και κορεσμένη ζώνη (1 θέση)
 • Συμβολή της αξιολόγησης σταθερών ισοτόπων στην ανάλυση βίο-υδρογεωλογικών συστημάτων (1 θέση)
 • Κοιτασματολογία (1 θέση)
 • Τομέας Μεταλλευτικής (1 θέση)
 • Μεταλλευτική Μηχανική Πετρωμάτων
 • Tομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών (2 θέσεις)
 • Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων (1 θέση)
 • Επεξεργασία υγρών και στερεών βιομηχανικών αποβλήτων (1 θέση)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και οι Διπλωματούχοι του Ε.Μ.Π. και των Πολυτεχνικών Σχολών (5ετούς φοίτησης με διπλωματική εργασία), των οποίων το δίπλωμα είναι μεταπτυχιακού επιπέδου (master). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα, αν ο υποψήφιος έχει εξαιρετικής ποιότητας δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία), μπορεί να γίνει δεκτός ως Υποψήφιος Διδάκτορας απόφοιτος ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης και μη κάτοχος ΜΔΕ ή Master.Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ,ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής, η οποία εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν από τις 29 Οκτωβρίου 2019 μέχρι 12 Νοεμβρίου 2019 στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα) τα εξής δικαιολογητικά:

1)   Αίτηση σε ειδικό έντυπο (χορηγείται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα της Σχολής www.metal.ntua.gr).

2)   Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

3)   Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Μεταπτυχιακού.

4) Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).

5)   Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου.

6)   Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

7)   Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

8)   Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.

9)   Δύο συστατικές επιστολές.

10) Προσχέδιο για το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.

11) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής (κ. Γαλάνη Μαρία τηλ.: 2107722062).

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:31.10.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22818
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13764933