www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικού στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΠΑΜΑΚ

Αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικού στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΠΑΜΑΚ

Αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικού στο Tμήμα Eφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΠΑΜΑΚ

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Σύμφωνα με το άρθρο 3, του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ο υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει κατ' αρχήν να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να είναι κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. β) να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.

Επομένως, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, που πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων α) και β), να υποβάλλει στο γραφείο 236, 2ος όροφος, κτίριο Γ΄ φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω), εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για θέση Υποψηφίου Διδάκτορα σε ένα από τα προτεινόμενα πεδία έρευνας, αφού πρώτα επικοινωνήσει με τον αντίστοιχο επιβλέποντα καθηγητή. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει διάρκεια 30 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσής της στον ιστότοπο του Ιδρύματος και λήγει στις 14/11/2019.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

[1] Αίτηση. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής (ελληνική ή αγγλική), και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική νομοθεσία.

[2] Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

[3] Αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος. Εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου του εξωτερικού, η αναγνώριση του από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να προσκομισθεί εντός εξαμήνου (ή και αργότερα με απόφαση της Συνέλευσης) από την ημερομηνία που η Συνέλευση θα κάνει δεκτό τον υποψήφιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

[4] Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.

[5] Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).

[6] Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).

[7] Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

[8] Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.

[9] Ερευνητική πρόταση/προσχέδιο, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή σκοπού και στόχων, προτεινόμενης έρευνας, μεθοδολογία, σχετική βιβλιογραφία και την επιδιωκόμενη ερευνητική συνεισφορά, στην ελληνική ή/και αγγλική, σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).

[10] Φωτοτυπία ταυτότητας. Πρότυπα των δικαιολογητικών μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Διδακτορική Έρευνα.

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Σύμφωνα με το άρθρο 3, του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ο υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει κατ' αρχήν να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να είναι κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

β) να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2. Επομένως, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, που πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων α) και β), να υποβάλλει στο γραφείο 236, 2ος όροφος, κτίριο Γ΄ φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω), εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για θέση Υποψηφίου Διδάκτορα σε ένα από τα προτεινόμενα πεδία έρευνας, αφού πρώτα επικοινωνήσει με τον αντίστοιχο επιβλέποντα καθηγητή.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει διάρκεια 30 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσής της στον ιστότοπο του Ιδρύματος και λήγει στις 14/11/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Αλκμήνη Ψαθά (κτίριο Γ΄, 2ος όροφος, Γραφείο 236, τηλ. 2310891/864, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00πμ - 13:30μμ. επισκέπτονται την ενότητα Διδακτορική Έρευνα στον ιστότοπο του Τμήματος -> Διδακτορικές Σπουδές. Η κατάθεση του φακέλου μπορεί να γίνει με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους: αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στο γραφείο 236, 2ος όροφος, κτίριο Γ΄, τηλ. 2310 891864, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 π.μ. - 13:30 μ.μ. σε κλειστό φάκελο στη θυρίδα του ΠΜΣ (θυρίδα Νο.89, ισόγειο δίπλα στα ασανσέρ του κτιρίου Γ’). μέσω ταχυδρομείου/courier (με ημερομηνία αποστολής από 14/10/2019 ως 14/11/2019) στην παρακάτω διεύθυνση: Γραφείο 236, 2ος όροφος, κτίριο Γ’ Εγνατίας 156, Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη Υπόψη κας Αλκμήνης Ψαθά.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:23.10.2019

Πηγή:www.diorismos.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22275
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13407615