www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Μηχανικός Χωροταξίας/Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γεωγράφος, Δημόσιας Διοίκησης στον ΕΛΚΕ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Μηχανικός Χωροταξίας/Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γεωγράφος, Δημόσιας Διοίκησης στον ΕΛΚΕ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Μηχανικός Χωροταξίας/Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γεωγράφος, Δημόσιας Διοίκησης στον ΕΛΚΕ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση επτά (7) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities - INNOMED-UP (Κ.Α. 68150900) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities - INNOMED-UP με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68150900, που χρηματοδοτείται από το ΕU - ENI CBC MED Programme , ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται επτά (7) θέσεις έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως την εγκεκριμένη λήξη του έργου (ήτοι 31/8/2022).

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου. Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, Πατησίων 42, Τ.Κ. 10682 Αθήνα.

-Θέση: Ένα άτομο Πτυχιούχο Δημόσιας Διοίκησης, Υποψήφιο Διδάκτορα ή και με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών

-Θέση: Ένα άτομο Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, Υποψήφιο Διδάκτορα ή και με Μεταπτυχιακό ΤίτλοΣπουδών

-Θέση: Ένα άτομο Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό με ειδίκευση στην Πολεοδομία, Υποψήφιο Διδάκτορα ή και με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών

-Θέση: Ένα άτομο Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Υποψήφιο Διδάκτορα ή και με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών

-Θέση: Ένα άτομο Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό με ειδίκευση στην Πολεοδομία, Υποψήφιο Διδάκτορα ή και με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών

-Θέση: Ένα άτομο Διπλωματούχο Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Υποψήφιο Διδάκτορα ή και με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών

-Θέση: Ένα άτομο Γεωγράφο, Υποψήφιο Διδάκτορα ή και με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 05-11-2019.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η υποβολή των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 05/11/2019 στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται: 1. Η ένδειξη για το Έργο: Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities - INNOMED-UP, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Σοφία Αυγερινού Κολώνια. 2. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 59707/22-10-2019 και ο κωδικός της θέσης. 3. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον/στην κ. Κατερίνα Λαμπρινού τηλ. +30-210-7721584, ώρες 10:00 -14:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και στη διεύθυνση: https://www.ntua.gr/media/k2/attachments/Aygerinou.pdf

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:23.10.2019

Πηγή:www.diorismos.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22818
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13765134