www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Πτυχιούχος Περιβάλλοντος ΠΕ στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Πτυχιούχος Περιβάλλοντος ΠΕ στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Πτυχιούχος Περιβάλλοντος ΠΕ στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ),προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (κωδ. Θέσης 3234), ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη Πτυχιούχου Περιβάλλοντος ΠΕ, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου “Η Σεισμολογία στο Σχολείο: Πιλοτική εφαρμογή σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου” στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με αντικείμενο την ανάπτυξη μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών σύνδεσης της Σεισμολογίας με το πρόγραμμα των σχολικών μαθημάτων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την υλοποίηση του έργου «Η Σεισμολογία στο Σχολείο» με πιλοτική εφαρμογή σχολεία του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης μέσω ενσωμάτωσης εκλαϊκευμένων γνώσεων Σεισμολογίας και των μέτρων προστασίας στο σχολικό πρόγραμμα και τη σύνδεσή τους με τις σχολικές γνώσεις ανάλογα με το γνωσιακό επίπεδο. Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο EAA και στο επιλεγέν προσωπικό.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας δύο (2) μηνών, κατανεμημένων εντός της διάρκειας του έργου από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 12/8/2020 (λήξη σύμβασης μεταξύ ΕΑΑ και Δήμου Ηρακλείου) και συνολικού κόστους Τριών Χιλιάδων Ευρώ (3.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, εισφορών, ΦΠΑ (σε περίπτωση που ο επιλεγείς υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ), κλπ.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης καθορίζεται κυρίως η πόλη του Ηρακλείου Κρήτης και περιστασιακά οι εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στο Θησείο, λόγω της φύσης του αντικειμένου του ανατιθέμενου έργου και ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες του Έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ON/OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

1. Πτυχίο Περιβάλλοντος της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής Πανεπιστημιακού τομέα.

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος της αλλοδαπής.

3. Διδακτορικός Τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος της αλλοδαπής Πανεπιστημιακού τομέα.

4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά ή μέσω ταχυμεταφορέα ή αυτοπροσώπως, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ (www.noa.gr), δηλαδή το αργότερο μέχρι 25/10/2019 στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Λόφος Νυμφών, 11851 Θησείο Αθήνα (Ταχυδρομική Διεύθυνση Τ.Θ. 20048, 11810 Αθήνα), υπόψη κας Ελευθερόας Οικονομοπούλου (210-3490182) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρα Ιωάννη Καλογερά, τηλ. 210-3490172, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:17.10.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22275
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13407936