www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (κωδ. Θέσης 3235), ως εξής:

Περιγραφή Θέσης

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ Διδάκτορα Θετικών Επιστημών ΠΕ, με αντικείμενο «Αξιολόγηση και συμβουλευτική της αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων ανθρωπογενών πιέσεων σε περιβάλλοντα έξυπνων πόλεων» στο πλαίσιο του έργου «SMURBS/ERA-PLANET- SMart URBan Solutions for air quality, disasters and city growth».

Αντικείμενο Σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάλυση κι αξιολόγηση παρεμβάσεων βελτιστοποίησης συνθηκών διαβίωσης και παραγόντων υγείας σε αστικά περιβάλλοντα μέσω εκμετάλλευσης Λύσεων με βάση τη Φύση (Nature Based Solutions – NBS) και Γεωπαρατηρήσεων, με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίων. Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο EAA και στο επιλεγέν προσωπικό.

Διάρκεια Σύμβασης

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του έργου και η συνολική αμοιβή του έκτακτου προσωπικού θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και θα είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεγέντος υποψηφίου και της διάρκειας απασχόλησής του και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

Τόπος Απασχόλησης

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΕΑΑ - ΙΕΠΒΑ στην Πεντέλη (Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, Τ.Κ. 15236 Πεντέλη, Ελλάδα).

Απαιτούμενα Προσόντα

1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Θετικών Επιστημών Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.

2. Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής στο αντικείμενο των Επιστημών Περιβάλλοντος.

3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή αιτήσεων και διαδικασία επιλογής

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά ή μέσω ταχυμεταφορέα ή αυτοπροσώπως, εντός τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ (www.noa.gr), δηλαδή το αργότερο μέχρι 25/10/2019 στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Μεταξά και Βασ. Παύλου, ΤΚ 15236, Παλαιά Πεντέλη) υπόψη κ. Κυριάκου Ρωμηού ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Κυριάκο Ρωμηό, τηλ. 210-8109124, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:17.10.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22275
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13407912