www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Δασοπόνος

Δασοπόνος

Δασοπόνος

Η εταιρία Meccanica Group Α.Ε. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά: Δασοπόνο για τη στελέχωση Ομάδας Έργου, το αντικείμενο εργασιών της οποίας θα συνίσταται στην Επιθεώρηση και τον Ποιοτικό Έλεγχο Υλικών.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης σχολής Δασοπονίας (ΑΤΕΙ)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα μελέτης, ερμηνείας και εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών
 • Ικανότητες επικοινωνίας και διαχείρισης συνεργατών και τρίτων φορέων
 • Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ
 • Δυνατότητα ταξιδιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
 • Ευχέρεια στη χρήση των εργαλείων του MS-Office καθώς και του Διαδικτύου
 • Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας στα πλαίσια ομάδας
 • Εχεμύθεια
 • Προσανατολισμός στο στόχο και το αποτέλεσμα
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών (multi- tasking)
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου

Επιθυμητά προσόντα:

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα ένα ή/και περισσότερα από τα κάτωθι περιγραφόμενα προσόντα:

 • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε: προετοιμασία προγράμματος ITP (Inspection Test Program), στη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου - επιθεωρήσεων βάσει προδιαγραφών (audit), στη διενέργεια τεχνικών αξιολογήσεων εργοστασίων, στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, πρωτοκόλλων επιθεώρησης μέσα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα
 • Πιστοποίηση σε θέματα ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων ποιότητας (certified auditor ή certified quality inspector)
 • Εξοικείωση στη χρήση διεθνών προτύπων IEC και ANSI
 • Εμπειρία στη διαχείριση υλικών, εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Γνώση χρήσης SAP/ERP
 • Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας πέραν της αγγλικής
Ημερομηνία:30.09.2019
Πηγή:www.skywalker.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23322
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14725040