www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Ειδικός συνεργάτης σε θέματα Αγροδιατροφής, γεωργίας ακριβείας, έξυπνων πόλεων, οργάνωσης και λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας

Ειδικός συνεργάτης σε θέματα Αγροδιατροφής, γεωργίας ακριβείας, έξυπνων πόλεων, οργάνωσης και λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας

Ειδικός συνεργάτης σε θέματα Αγροδιατροφής, γεωργίας ακριβείας, έξυπνων πόλεων, οργάνωσης και λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω, για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχολείται στο Δήμο για την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα και ειδικότερα:

Μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα Αγροδιατροφής, γεωργίας ακριβείας, έξυπνων πόλεων, οργάνωσης και λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας του Δήμου και συγκεκριμένα για την υποστήριξη του Δημάρχου σε θέματα :

● Εποπτείας, αξιολόγησης και καλής λειτουργίας των υποδομών του “Smart City”.

○ Ειδικότερα των καινοτόμων εφαρμογών που προωθεί ο Δήμος Τρικκαίων, όπως του “έξυπνου φωτισμού”, “αισθητήρων στάθμευσης”, “απομακρυσμένης εποπτείας μετρητών ύδρευσης”, γνώσης λειτουργίας του ενοποιημένου συστήματος εποπτείας “έξυπνης πόλης” Cisco Kinetic.

● Κατάρτισης στρατηγικού σχεδίου που άπτεται του τομέα της αγροδιατροφής, με προώθηση λύσεων στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, με στόχο την ανάδειξη της υπεραξίας των τοπικά παραγόμενων αγροκτηνοτροφικών προϊόντων, με λύσεις “from farm to fork”.

● Γεωργίας Ακριβείας (Smart Farming) και γενικότερα στην εισαγωγή της τεχνολογίας στην αγροτική παραγωγή, με απώτερο στόχο τη βιωσιμότητα αυτής καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της βελτιστοποίησης χρήσης πόρων.

● Προώθηση και υλοποίηση του εγχειρήματος του δήμου, για τη διεθνή κατάταξη και πιστοποίηση των Φαρμακευτικών και Αρωματικών φυτών της περιοχής

● Προώθησης και υποστήριξης εθελοντικών δράσεων

● Λειτουργίας και οργάνωσης του νέου κόμβου καινοτομίας GiSeMi που υλοποιήθηκε στα Τρίκαλα.

● Ανακύκλωσης οργανικής ύλης και γενικότερα θέματα που άπτονται με την προστασία του περιβάλλοντος

● Συνεργασίας ερευνητικών φορέων και πανεπιστημίων με το Δήμο

● Συστημάτων εποπτείας και ελέγχου στάθμευσης εντός του αστικού ιστού, στα πλαίσια του νέου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

με τα παρακάτω πρόσθετα προσόντα :

α. Να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής.

β. Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, γνώση και ενασχόληση σε θέματα:

• Αγροδιατροφής, γεωργίας ακριβείας,,

• Αναπτυξιακών πρακτικών,

• Έρευνας, καινοτομίας και ευρεσιτεχνίας.

• Δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων με χρήση της τεχνολογίας.

• Τη χρήση ευφυών μεθόδων και τεχνολογιών.

γ οποία αποδεικνύεται µε αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις ή πιστοποιήσεις και σημαντική εμπειρία στους ανωτέρω τομείς.

δ. Επιθυμητή είναι η άριστη γνώση μιας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλή γνώση επίσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ε. Γνώση χειρισμού όλων των τελευταίων προγραμμάτων της τρέχουσας τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα εκτιμηθεί.

στ. Η κατοχή τίτλου σπουδών επιστημονικού πεδίου παρεμφερούς με το αντικείμενο απασχόλησης, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, καθώς και διπλώματος ευρεσιτεχνίας θα συνεκτιμηθούν.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου (Ασκληπιού 18, τηλ. 2431351297,-2431351182) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών, και συγκεκριμένα από την 3/8/2019 έως και την 8/8/2019, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τρικκαίων (Ασκληπιού 18 – Τρίκαλα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνος: Απόστολος Καλούσιος, τηλ. 2431351297).

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:05.08.2019

Πηγή:www.trikalacity.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22275
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13407966