www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- 8 θέσεις ειδικευόμενων ιατρών Παθολογικής Ογκολογίας

8 θέσεις ειδικευόμενων ιατρών Παθολογικής Ογκολογίας

8 θέσεις ειδικευόμενων ιατρών Παθολογικής Ογκολογίας στο ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κατηγορίας Λήξη: 27/09/2019

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνει ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Οι Άγιοι Ανάργυροι που εδρεύει στην Κηφισιά της Περιφέρειας Αττικής αναγνωρίσθηκε ως κατάλληλο να χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας σύμφωνα με την υπ.αρ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 80905/30-10-17 Υ.Α. (ΦΕΚ 4066/Β/17).

Οκτώ (8) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Παθολογίας, που είχαν συσταθεί με την υπ.αρ.πρωτ. Α3β/5751/09-06-87 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 296/Β/87) στο αναφερόμενο νοσηλευτικό ίδρυμα, μεταφέρονται/μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών Παθολογικής Ογκολογίας.

Η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στο Τμήμα Ειδικοτήτων της Δ/νσης Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών ( Λ.Αλεξάνδρας 196) , ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών Κας Ερμιόνης Κυπριανίδου. Σύμφωνα με την σειρά ανάδειξης τους από την κληρωτίδα, σε πρώτο χρόνο θα προταθούν για τοποθέτηση οι κληρωθέντες ιατροί σε όσες θέσεις έχουν μεταφερθεί/μετατραπεί ως και την ημερομηνία της κλήρωσης και οι υπόλοιποι σε δεύτερο χρόνο σύμφωνα με την σειρά μεταφοράς/μετατροπής των υπόλοιπων θέσεων έως την πλήρωση και των οκτώ (8).

Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ειδικευόμενοι ιατροί πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Ειδικεύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υπ.αρ. 204/98 Π.Δ.(ΦΕΚ 162/Α/98) και έχουν εκπληρώσει δυόμιση (2,5) έτη ειδίκευσης στην ειδικότητα της Παθολογίας και ένα (1) εξάμηνο στην ειδικότητα της Αιματολογίας είτε ειδικεύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ.αρ.πρωτ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 64843/29-08-18 Υ.Α. (ΦΕΚ 4138/Β/18) και έχουν εκπληρώσει δύο (2) έτη ειδίκευσης στην ειδικότητα Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Οι Άγιοι Ανάργυροι της Παθολογίας .

β. Δεν είναι διορισμένοι ή δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους για ειδίκευση σε νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας.

γ. Δεν είναι διορισμένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους ή δεν είναι σε αναμονή για ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη της Παθολογικής Ογκολογίας.

Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν για την κάλυψη των θέσεων διαμορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας με την σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση. Οι ιατροί που θα κληρωθούν χάνουν το δικαίωμα που τυχόν απορρέει από προγενέστερη αίτηση τους, ενώ οι υπόλοιποι το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων από την εν λόγω κλήρωση.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 1600361

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:30.07.2019

Πηγή:www.diorismos.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20971
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 12182958