www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» (Κ.Α. 62375700) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Θέση: Ένα άτομο – Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, με ειδικότητα στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ντήζελ Μεγάλου Μεγέθους

Κωδικός Θέσης: 1

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα1 , και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Κάτοχος Διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα απορρίπτονται χωρίς εξέταση

• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Αποδεδειγμένη εμπειρία στη μέτρηση και αξιολόγηση των ακόλουθων μεγεθών σε κινητήρες Ντήζελ μεγάλου μεγέθους (ονομαστικής ισχύος άνω των 10 MW) με εφαρμογή σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και πρόωση πλοίων:

 Ισχύος,

 Πίεσης κυλίνδρου,

 Ρυθμού Καύσης στο κύλινδρο,

 Περιφερειακών μεγεθών όπως πιέσεις, θερμοκρασίες, ταχύτητα περιστροφής κλπ

 Κατανάλωσης καυσίμου,

 Ρύπων (NOx, σωματίδια)

• Συμμετοχή σε εργοστασιακές δοκιμές κινητήρων Ντήζελ μεγάλου μεγέθους.

• Συμμετοχή σε δοκιμές πεδίου ή θαλάσσης κινητήρων Ντήζελ μεγάλου μεγέθους.

• Εμπειρία στην αξιολόγηση συστημάτων αντιρρύπανσης κινητήρων Ντήζελ μεγάλου μεγέθους (SCR, Scrubber κλπ).

• Εμπειρία στην αξιολόγηση εργοστασιακών δοκιμών (shop tests) και δοκιμών θαλάσσης (sea trials) κινητήρων ντίζελ μεγάλου μεγέθους (ονομαστικής ισχύος άνω των 10 MW).

• Συμμετοχή στην αξιολόγηση της λειτουργικής συμπεριφοράς κινητήρων Ντήζελ μεγάλου μεγέθους

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 23/07/2019 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ,ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:15.07.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

Attachments:
Download this file (Prosklisi_Xountalas.pdf)Prosklisi_Xountalas.pdf[ ]707 Kb
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 21114
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 12269406