www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Πολιτικού Μηχανικού ή Διαχειριστού Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγου ή Χημικού ή Βιολόγου ή Γεωπόνου, ή Φυσικού

Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Πολιτικού Μηχανικού ή Διαχειριστού Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγου ή Χημικού ή Βιολόγου ή Γεωπόνου, ή Φυσικού

2 ανταποδοτικές υποτροφίες για διδακτορικό από το τμήμα Xημικών Mηχανικών του πανεπιστημίου Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών και σύμφωνα με απόφαση της αρ. 612/01-07-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση 2 ανταποδοτικών υποτροφιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (INVALOR, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014-2020 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Αγγελόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ / ΘΕΣΗ1(ΕΕ6.Θ16.α) & ΘΕΣΗ2 (ΕΕ6.Θ16.β) Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΠΠ ΕΕ6 του υποέργου (1) :Τεχνοοικονομική και Περιβαλλοντική αποτίμηση τεχνολογιών αξιοποίησης παραπροϊόντων/επεξεργασμένων πρώτων υλών.

Πιο αναλυτικά θα συμμετέχει στις ακόλουθες δράσεις: - Mελέτες για την υποστήριξη των τεχνολογιών αξιοποίησης των παραπροϊόντων/επεξεργασμένων πρώτων υλών τόσο οργανικής όσο και ανόργανης προέλευσης Αντικείμενο ανάθεσης:

Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν στην ΕΕ6 στα ακόλουθα παραδοτέα: ΠΠ.ΕΕ6.Π1: Τεχνική έκθεση ΠΠ.ΕΕ6.Π2: Δημοσίευση σε περιοδικό

Αμοιβή αναδόχου: …….7.499,97 € Διάρκεια ανάθεσης: ……9 µήνες, με δυνατότητα ανανέωσης Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Άμεσα, από ολοκληρώσεως των διαδικασιών

Προσόντα

1. Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Πολιτικού Μηχανικού ή Διαχειριστού Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγου ή Χημικού ή Βιολόγου ή Γεωπόνου, ή Φυσικού ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο

3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο

4. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

5. Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα με συναφή προς τη θέση αντικείμενο

6. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά ή/και ανακοινώσεις/παρουσιάσεις σε συνέδρια με συναφή προς τη θέση αντικείμενο

7. Συνέντευξη Το έργο θα υλοποιηθεί στην Ερευνητική Ομάδα Σχεδιασμού και Βελτιστοποίησης Εργοστασίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων - Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο http://proskliseis.upatras.gr/ , μέχρι την 17/07/2019

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:10.07.2019

Πηγή:www.diorismos.gr

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20980
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 12196306