www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός και Προπτυχιακός φοιτητής/τρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός και Προπτυχιακός φοιτητής/τρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός και Προπτυχιακός φοιτητής/τρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αξιοποίησης Ρομποτικών Συστημάτων και Τεχνολογιών Υπολογιστικής Ευφυΐας στη Μείωση Κόστους και Εισροών στις Υδροπονικές Καλλιέργειες».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας σειράς ρομποτικών συστημάτων, τεχνολογιών υπολογιστικής ευφυΐας, και άλλων αυτοματισμών, που συνδυαστικά οδηγούν στην εξέλιξη των υδροπονικών θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε μια νέα ολοκληρωμένη καλλιεργητική διαδικασία, βελτιωμένης οικονομικής απόδοσης, ασφαλέστερης για τον παραγωγό, ποιοτικά και περιβαλλοντικά αναβαθμισμένης για τον καταναλωτή.

ΘΕΣΗ 1:

 Ενσωμάτωση, ενοποίηση και σύνδεση επιμέρους ηλεκτρολογικών/ηλεκτρονικών τμημάτων ρομποτικού βραχίονα και αυτοκινούμενου καλαθοφόρου οχήματος με ανύψωση κατακόρυφου πυλώνα

 Σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρομηχανολογικών τμημάτων της ρομποτικής πλατφόρμας, προσθήκη κατάλληλων αισθητηρίων.

 Ανάπτυξη λογισμικού (firmware και software) για την αυτόνομη πλοήγηση της ρομποτικής πλατφόρμας σε θερμοκήπιακη καλλιέργεια τομάτας και την αυτοματοποιημένη επιλεκτική συγκομιδή τομάτας

 Ανάπτυξη λογισμικού ελέγχου βραχίονα και της αρπάγης που θα αναπτυχθεί για εργασίες συγκομιδής του ρομποτικού συστήματος σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια ντομάτας.

 πίνακες

ΘΕΣΗ 2:

 Ενσωμάτωση και σύνδεση επιμέρους μηχανολογικών τμημάτων ρομποτικού βραχίονα και αυτοκινούμενου καλαθοφόρου οχήματος με ανύψωση κατακόρυφου πυλώνα

 Σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρομηχανολογικών τμημάτων του καλαθοφόρου οχήματος της ρομποτικής πλατφόρμας.

 Σχεδίαση και ανάπτυξη ρομποτικής αρπάγης για εργασίες συγκομιδής σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια ντομάτας.

ΘΕΣΗ 3:

 Ενσωμάτωση και σύνδεση επιμέρους μηχανολογικών τμημάτων ρομποτικού βραχίονα και αυτοκινούμενου καλαθοφόρου οχήματος με ανύψωση κατακόρυφου πυλώνα

 Ανάπτυξη ηλεκτρομηχανολογικών τμημάτων του καλαθοφόρου οχήματος της ρομποτικής πλατφόρμας

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πρόταση σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών όπου προβλέπεται

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας/εμπειρίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό.

6. Ειδικότερα για τους φοιτητές/τριες (Προπτυχιακούς ή Μεταπτυχιακούς) απαιτείται Βεβαίωση Σπουδών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο στη διεύθυνση

http://www.elke.teicrete.gr/Aithseis/1125_29012019.aspx. Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης δίνονται στην παραπάνω διεύθυνση.

 

Για πληροφορίες τεχνικής φύσεως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Σοφία Κουτεντάκη στο τηλέφωνο 2810 379339.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να καταθέσουν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 (13.02.2019) και ώρα 14:00.

Προτάσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν μπορούν να υποβληθούν. Η υποβολή πρότασης από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Ιωάννης Φασουλάς Τηλ. 2810379228, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Ημερομηνία:7.2.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

Attachments:
Download this file (elke tei krhths.pdf)elke tei krhths.pdf[ ]463 Kb
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20429
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11549825