www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Υπεύθυνο-η Νομικού τμήματος

Υπεύθυνο-η Νομικού τμήματος

Εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων και δάνειων, έχοντας λάβει σχετική άδεια από την ΤΤΕ, θυγατρική διεθνούς ομίλου εταιριών, αναζητά για την άμεση στελέχωση του Νομικού της τμήματος

Υπεύθυνο-η Νομικού τμήματος REF: Legal-02

Αρμοδιότητες θέσης:

 • Παροχή υποστήριξης  προς την Εταιρεία επί νομικών θεμάτων.
 • Παροχή νομικής υποστήριξης της Διοίκησης σχετικά με θέματα συμβάσεων, χρηματοοικονομικού και εμπορικού δικαίου.
 • Παροχή υποστήριξης σε θέματα πρακτικών διοικητικού συμβουλίου, απολογιστικών εκθέσεων  προς τους μέτοχους, διαχείρισης κινδύνων, κανονιστικής συμμόρφωσης, μηχανισμών ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Παροχή νομικών συμβουλών και ανάληψη σχεδίου δράσης σχετικά με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη συμμόρφωση της Εταιρείας προς αυτόν.
 • Παρακολούθηση των  αλλαγών που απορρέουν από την εκάστοτε νομοθεσία  και επηρεάζουν τη λειτουργία και τις διαδικασίες της εταιρίας.
 • Σχεδιασμός και  εφαρμογή  διαδικασιών  εσωτερικών  ελέγχων , πολιτικών και διαδικασιών για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση της εταιρίας με τη νομοθεσία και τον κανονισμό εσωτερικής συμμόρφωσης.
 • Ο /Η υποψήφιος θα έχει άμεση συνεργασία με τους διευθυντές όλων των τμημάτων για την υποστήριξη του έργου τους, και πιο συγκεκριμένα με τις διευθύνσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου.
 • Η θέση αναφέρεται στην διοίκηση της εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Νομικής επιστήμης
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση, σε εταιρίες διαχείρισης δανείων & απαιτήσεων, τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, εισπρακτικές εταιρίες.
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής (νομική ορολογία), προφορικά και γραπτά  και η πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών του MS Office.
 • Δεξιότητες
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Επάρκεια γραπτού προφορικού λόγου
 • Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας κάτω από συνθήκες χρονικής πίεσης και έντασης εργασίας
 • Ικανότητα εργασίας με πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:23.01.2019

Πηγή:www.kariera.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20429
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11549870