www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Απόφοιτοι τμημάτων Επιστημών Υγείας, Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας, Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Βιολογίας ,Επιστημών της Θάλασσας, Περιβάλλοντος , Γεωτεχνικών Επιστημών, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τεχνολόγων Γεωπονίας ...

Απόφοιτοι τμημάτων Επιστημών Υγείας, Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας, Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Βιολογίας ,Επιστημών της Θάλασσας, Περιβάλλοντος , Γεωτεχνικών Επιστημών, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τεχνολόγων Γεωπονίας ...

41 Συμβάσεις στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.)

ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σαράντα μία (41) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο ενωσιακών απαιτήσεων» στο ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (ΟΠΣ 5004055,ΣΑΕ0861).

Αφορά αποφοίτους τμημάτων:

 • ΑΕΙ Επιστημών Υγείας, Τμήματος/Κατεύθυνσης Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας
 • ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • ΑΕΙ Βιολογίας ή ΑΕΙ Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας ή ΑΕΙ Τμήματος Περιβάλλοντος
 • ΑΕΙ Βιολογίας ή ΑΕΙ Γεωτεχνικών Επιστημών Τμήματος/Κατεύθυνσης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
 • ΤΕΙ Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπονίας, Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής
 • ΤΕΙ Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών
 • ΑΕΙ Επιστημών της Θάλασσας, ή ΑΕΙ Γεωτεχνικών Επιστημών
 • Τμήματος/Κατεύθυνσης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή ΤΕΙ ΑλιείαςΥδατοκαλλιεργειών
 • ΤΕΙ Πληροφορικής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου του 2019 και ώρα 15:00 σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την υπ΄ αριθμ. 134/17-01-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν μια πρόταση για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για έως και δύο έργα, με σειρά προτίμησης. Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Νέα Πέραμος, Τ.Κ. 64007, Καβάλα. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 25940 22691 στον Δρ Κουτράκη Εμμανουήλ, Επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:18.01.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

Attachments:
Download this file (134_17-1-2019_.pdf)134_17-1-2019_.pdf[ ]560 Kb
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20429
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11549853