www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- ΠΕ Βιολόγος ή Δασολόγος

ΠΕ Βιολόγος ή Δασολόγος

1 ΠΕ Βιολόγος ή Δασολόγος,

ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Στο προτεινόμενο έργο το αντικείμενο του/ης υποψήφιου/α θα είναι η χρησιμοποίηση επίγειων οπτικών αισθητήρων (φωτοπαγίδες) και η ανάλυση και αξιολόγηση του αποτελέσματος, για την καταγραφή και παρακολούθηση μεγάλων θηλαστικών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων καθώς και η καταγραφή βιοδηλωτικών δεδομένων από σαρκοφάγα και φυτοφάγα θηλαστικά (βαλκανικός λύγκας, λύκος, αρκούδα, ζαρκάδι, αγριόγιδο) με χρήση συγκεκριμένων μεθοδολογιών. Για την υλοποίηση του έργου ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει δυνατότητα παραμονής στην περιοχή έρευνας στην Οροσειρά της Ροδόπης (Νομοί Δράμας, Σερρών και Ξάνθης) και διεξαγωγής έρευνας και διαμονής στο πεδίο για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δύσκολες συνθήκες για όσο διάστημα απαιτηθεί χρονικά (αριθμός ημερών/μήνα), ανάλογα με τις απαιτήσεις της έρευνας πεδίου του προγράμματος. Απαιτείται η κατοχή διπλώματος οδήγησης Ι.Χ αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις. Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετάσχει ενεργά στο ερευνητικό μέρος του έργου και συγκεκριμένα στις ακόλουθες Ενότητες Εργασίας (ΕΕ):

ΕΕ1: Εφαρμογή επίγειων οπτικών και ακουστικών αισθητήρων σε ΠΠ:

-Ανάπτυξη πλέγματος παθητικής οπτικής παρακολούθησης ανθρώπινης δραστηριότητας και παρουσία άγριας πανίδας, πιλοτικά σε ΠΠ,

- Συμμετοχή στην έρευνα πεδίου για την καταγραφή βιοδηλωτικών δεδομένων μεγάλων σαρκοφάγων και φυτοφάγων θηλαστικών.

-Διάχυση αποτελεσμάτων και επίδειξη χρήσης σε ενδιαφερόμενα μέρη.

ΕΕ4: Πιλοτική εφαρμογή λογισμικού παρακολούθησης της βιοποικιλότητας και ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε ΠΠ.

-Πιλοτική πειραματική ανάπτυξη λογισμικού σε ΠΠ για τη συλλογή δεδομένων πεδίου και άλλων πληροφοριών,

-Αξιολόγηση λογισμικού βάσει της πιλοτικής χρήσης του και -Διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της χρήσης τεχνολογιών αιχμής για την παρακολούθηση σε ΠΠ, με επίδειξη της χρήσης του λογισμικού σε ενδιαφερόμενα μέρη (φορείς διαχείρισης προστατευμένων περιοχών, δασαρχεία, κ.α.) και δικτύωση μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστήμιου στα πεδία Βιολογίας ή Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

-Επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία σε θέματα άγριας πανίδας.

-Κατοχή διπλώματος οδήγησης Ι.Χ αυτοκινήτου.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Γραμματεία, Κτίριο Βιολογίας, 6ος όροφος, Γραφείο 6.13, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή του Τομέα του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του Έργου).

Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2310 998734, ενώ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασης στα τηλ.: 2310 994009, 2310 994082 & 2310 994026.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 14-11-2018, (12.00μ.μ.)

 

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

 

Ημερομηνία:10.11.2018

Πηγή:www.diorismos.gr

 

Attachments:
Download this file (Biologias.pdf)Biologias.pdf[ ]255 Kb
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20225
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11391044