www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices
JobMarket Notices

2 Senior Fullstack Ruby Developer στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

2 Senior Fullstack Ruby Developer στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

1. Τίτλος Θέσης: Senior Fullstack Ruby Developer

Επιστημονικό πεδίο: Τεχνολογικές Επιστήμες / Επιστήμη Υπολογιστών

Κωδικός: ΕΠΣΕΤΑΚ/ΜΕ05/ΙΤ-7

Διάρκεια Σύμβασης: 36 μήνες

Αριθμός θέσεων: 1

Συνοπτική Περιγραφή: Ο /Η συνεργάτης/τρια θα ενταχθεί στην ομάδα υλοποίησης του έργου και το αντικείμενο των υπηρεσιών του/της θα αφορά την  ανάπτυξη υποδομής ενιαίου καταλόγου βιβλιογραφικών εγγραφών του  βιβλιοθηκονομικού πληροφοριακού συστήματος openABEKT και τη μετάπτωση επιμέρους βιβλιογραφικών βάσεων του ΕΚΤ στην νέα υποδομή.

Ο /Η ιδανικός/κή υποψήφιος/ια διαθέτει δυναμικό και υπεύθυνο χαρακτήρα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας και με ενδιαφέρον για συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων. Ο/Η υποψήφιος/ια θα πρέπει να διακρίνεται από ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονική ομάδα. Ο/Η υποψήφιος/ια θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Απαιτούμενα προσόντα:

Τα παρακάτω προσόντα είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης:

ΠΕ/Πληροφορικής/Μηχανικός ΗΥ ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο τομέα της Πληροφορικής

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ανάπτυξη λογισμικού με την γλώσσα Java ή Ruby

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (2) ετών σε front-end τεχνολογίες όπως Javascript, JQuery, React και Bootstrap

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε μια από τις παρακάτω βάσεις δεδομένων PostgreSQL, MongoDB

Αποδεδειγμένη Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 

2. Τίτλος Θέσης: Senior Fullstack Ruby Developer

Επιστημονικό πεδίο: Τεχνολογικές Επιστήμες / Επιστήμη Υπολογιστών

Κωδικός: ΕΠΣΕΤAK/ΜΕ08/ΙΤ-6

Διάρκεια Σύμβασης: 36 μήνες

Αριθμός θέσεων: 1

Συνοπτική Περιγραφή: /Η συνεργάτης/τρια θα ενταχθεί στην ομάδα υλοποίησης του έργου και το αντικείμενο των υπηρεσιών του/της θα αφορά την ανάπτυξη υποδομής ελέγχου και βελτιστοποίησης περιεχομένου και την ανάπτυξη μηχανισμών διαλειτουργικότητας με πληροφοριακά συστήματα του ΕΚΤ που συσσωρεύουν ψηφιακό περιεχόμενο και βιβλιογραφικά δεδομένα.

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/ια διαθέτει δυναμικό και υπεύθυνο χαρακτήρα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας και με ενδιαφέρον για συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων. Ο/Η υποψήφιος/ια θα πρέπει να διακρίνεται από ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονική ομάδα. Ο/Η υποψήφιος/ια θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Απαιτούμενα προσόντα:

Τα παρακάτω προσόντα είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης:

ΠΕ/Πληροφορικής/Μηχανικός ΗΥ ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο τομέα της Πληροφορικής.

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ανάπτυξη λογισμικού με την γλώσσα προγραμματισμού Ruby

Επαγγελματική εμπειρία σε front-end τεχνολογίες όπως Javascript, JQuery, React, Bootstrap

Επαγγελματική εμπειρία σε μια από τις παρακάτω βάσεις δεδομένων PostgreSQL, MongoDB και ευρετηρίασης δεδομένων ElasticSearch

Επιθυμητά προσόντα:

Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση του Ruby on Rails framework.

Εμπειρία στην χρήση του Docker και Linux συστημάτων

Εμπειρία σε εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισμικού (Git)

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται από το Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο δικτυακό τόπο http://www.ekt.gr/tenders → https://registry.ekt.gr  → https://registry.ekt.gr/tenders/invitation/gshow/68 . Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων ΕΚΤ  (https://registry.ekt.gr)

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται διαδικτυακά και υποβάλλεται, αφού εισαχθούν ως συνημμένα αρχεία:

α. το βιογραφικό σημείωμα και

β. η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο είτε σαρωμένη ολόκληρη σε μορφή pdf ή jpg είτε σε μορφή αρχείου επεξεργαστή κειμένου (.odt ή .doc/.docx) με ενσωματωμένη σαρωμένη υπογραφή.

Σε κάθε περίπτωση οι ηλεκτρονικές αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 14η Ιουλίου 2020.

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται ηλεκτρονικά κατόπιν αποστολής email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. με σαφή αναφορά στο θέμα του μηνύματος και τον αριθμό πρωτοκόλλου της προκήρυξης. Όλη η επικοινωνία κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης και μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο
Ημερομηνία:03.07.2020
Πηγή:www.career.uth.gr
 

Senior Network Engineer

Senior Network Engineer

Key Responsibilities:

As Senior Network Engineer it’s your chance to:

Provide high-level/detailed design solutions and support function for network connectivity to and from MassiveGRID’s data centers globally.

Provide technical services and support for the following areas, WAN and LAN connectivity, routers, firewalls, and security, internal systems, cloud and network infrastructure.

Perform network maintenance, upgrade and refresh by conferring with vendors; developing, testing, evaluating, and installing enhancements.

Perform interoperability testing with internal and external network relevant vendors.

Be responsible for the creation and maintenance of technical documentation to ensure it is updated and current.

Configure and troubleshoot network component, routers, switches, optical transport, and other network equipment.

Maintain a healthy network by managing and providing network performance statistics, including availability, utilization, throughput, and latency to NOC systems.

Work with the business side to understand their objectives and account for them in the system design.

Work with internal and external 3rd party vendors i.e. software and systems engineering teams to understand and implement technical requirements.

Configure and manage Automation and SDN tooling.

Mentor junior staff.

Qualifications:

Excellent working knowledge of design & implementation experience for data networking, routing & switching, sub-netting and network segmenting with large scale enterprise network

A demonstrated excellence in common Network Infrastructure and topology, LAN/WAN, TCP/IP, DNS, DHCP, VPN and Network Monitoring tools

Experience using automation and IaC tooling, such as Ansible Tower, Rundeck, Terraform, etc.

Proven ability to troubleshoot complex issues related to hardware, L3/L2 deployment, application behaviors and TCP stack

Strong knowledge of routing and switching concepts and technologies (MPLS, OSPF, BGP, PIM, EIGRP, VXLAN)

Experience working collaboratively with Sysops and Administrators

Experience working with Data Centers, 3rd party vendors, and IaaS vendors.

Ability to manage multiple, often competing, priorities and tasks and follow through to completion on strict deadlines

Ability to use discretion and judgment in evaluating problems and creating solutions for Members.

Knowledge of Cloud provider architecture.

VOIP Engineering experience is a plus.

Linux\Unix administration experience is a plus.

Ability to be on call or assure critical incident response.

Education:

BS in Technical or Engineering field (or equivalent) required.

Current Cisco Certified Network Professional (CCNP) in Routing and Switching and/or Wireless Networking.

Network/Security certifications a plus.

If you are ready to work in a dynamic environment with prospects for development send a direct mail to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. with your CV and motivation letter! We’re looking forward to meeting you!

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:03.07.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ - Αθήνα

Η εταιρία για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να συνεχίσει την αναπτυσσόμενη πορεία της αναζητά: Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Επιθυμητή ειδικότητα: Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Θέση: Facility Manager σε διάφορα συμβόλαια της εταιρίας

Τόπος: Αθήνα - Μεταμόρφωση

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Συντονισμός και διαχείριση εργολάβων - προμηθευτών

 • Κλείσιμο λογαριασμών
 • Διαχείριση συμβολαίων συντήρησης
 • Διαχείριση έκτακτων βλαβών
 • Διαχείριση πελατών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Ελάχιστη 3 έτη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών
 • Άδεια οδήγησης
Ημερομηνία:03.07.2020
Πηγή:www.skywalker.gr

 

Civil or Electrical Engineer-Site Manager

Civil or Electrical/Mechanical  Engineer-Site Manager

Paralos Energy, an energy projects construction company is seeking to recruit a Civil or Electrical Engineer-Site Manager who will supervise and oversee the construction works of High Voltage Substations and various energy projects including, Wind Farms and HV/MV transmission lines ensuring the safety of the carried-out works, as well as that these are conducted on time, within budget and to the quality standards demands.

In detail, he/she will coordinate and control in a day-to-day basis all the subcontractors, liaise with the design engineers as well as the customer’s representatives while monitoring the progress of the project, providing the necessary support to the to the Project Manager and ensuring the compliance with project’s technical, budgetary and managerial objectives.

The right candidate should have:

Qualifications:

 • Civil or Electrical/Mechanical Engineering Degree
 • At least 3 years of experience in the construction field. Experience in High Voltage substations and in the Energy Sector in general will be considered an advantage
 • Good knowledge in design of civil systems, quality, H&S and Environmental and technical norms and regulations
 • Experience in project management is required
 • Fluent in English
 • Knowledge of other languages will be considered as a plus
 • Excellent knowledge in Microsoft Office suite is required
 • Knowledge of Microsoft Project
 • Intermediate use of Autocad
Ημερομηνία:03.07.2020
Πηγή:www.kariera.gr
 

Προκήρυξη Προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ»

Προκήρυξη Προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) προκηρύσσει διαδικασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ» με στόχο την προσέλκυση και ενίσχυση νέων αρίστων επιστημόνων μεταδιδακτορικού επιπέδου, με προοπτική υψηλού βαθμού αυτοδυναμίας, για την παραγωγή σημαντικών ερευνητικών αποτελεσμάτων.  Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων, επιδιώκοντας την εμπλοκή τους στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ευκαιριών για έρευνα για νέους επιστήμονες σε τομείς αιχμής.

Δικαιούχοι/Συντονιστές Εσωτερικού Προγράμματος

Ο Συντονιστής του Εσωτερικού Προγράμματος/Συντονιστής Έργου πρέπει να είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής. Κάθε ερευνητική πρόταση έχει μόνο ένα Συντονιστή και ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/Συντονιστής μπορεί να υποβάλει και να συμμετέχει μόνο σε μία ερευνητική πρόταση. Ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής μετά την έγκριση της πρότασης θα πρέπει απαραίτητα να έχει φυσική παρουσία στο ΤΠΚ.

Στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης Πρόσκλησης Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ» περιλαμβάνονται η διαδικασία προκήρυξης, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφέρομενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα, συνοδευόμενο από όλα τα έγγραφα που ορίζονται στην Προκήρυξη Πρόσκλησης Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων, το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα, 07/09/2020, με τους ακόλουθους δύο (2) τρόπους:

στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , και

σε έντυπη μορφή: δια χειρός παράδοση στα γραφεία της Υπηρεσίας Έρευνας (Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου, 2ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός) ή συστημένη αποστολή με ταχυδρομείο στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Υπόψη Υπηρεσίας Έρευνας, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30, 3036 Λεμεσός).

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 25 002536 (κα. Ειρήνη Ζαντή) και 25 002348 (Δρ. Μαρίλια Παναγιώτου) καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή/και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:03.07.2020

Πηγή:www.cut.ac.cy

Attachments:
Download this file (259800_100prokurixi.pdf)259800_100prokurixi.pdf[ ]5878 Kb
 

Μηχανικός στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Συμμετοχικά και Βιωματικά Εργαστήρια Παραγωγής και Ανάδειξης της Σύγχρονης Τέχνης» - «2gether» και κωδικό 5056223 / Τ6ΥΒΠ-00510 [22991] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κωδικός Θέσης: 22991

Αρ. Πρωτ.: 22991/ 19-06-2020, ΑΔΑ: ΨΘΣΤ469ΗΡ8-0ΧΦ

Ειδικότητα: Μηχανικός

Αντικείμενο  Θέσης:

Προσδιορισμός ομάδων και απαιτήσεων χρηστών για χώρους πολιτισμού. Σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος 2gether και προετοιμασία πιλοτικών εφαρμογών.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τον προσδιορισμό των ομάδων και απαιτήσεων χρηστών, στους οποίους απευθύνεται η πλατφόρμα 2gether. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορα γνωστικά υπόβαθρα χρηστών, για μια όσο το δυνατόν πιο εμπεριστατωμένη μελέτη. Οι συναφείς ομάδες χρηστών και οι επιμέρους απαιτήσεις τους θα προσδιοριστούν λαμβάνοντας υπόψη τα προφίλ των διαφόρων ομάδων που μπορεί να περιλαμβάνουν π.χ. επισκέπτες μουσείων, καλλιτέχνες, δημιουργούς περιεχομένου, κλπ. Οι ομάδες αυτές θα συμμετάσχουν στη διενέργεια των πιλοτικών δοκιμών. Επίσης, ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, θα υποστηρίξει τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος και ειδικότερα τον προσδιορισμό των λειτουργικών και μη απαιτήσεων αυτού. Επίσης, θα ληφθούν υπόψη ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια και αξιοπιστία των δεδομένων κατά την επικοινωνία πραγματικού χρόνου, που απαιτείται για την υλοποίηση του μοντέλου πληθοπορισμού, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 1 του έργου (ΕΕ1: Ανάλυση Απαιτήσεων και Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Συστήματος) και ειδικότερα των Παραδοτέων:

 • Π1.1: Ομάδες και Απαιτήσεις Χρηστών
 • Π1.2: Αρχιτεκτονική του Συστήματος 2gether

Διάρκεια: 05 μήνες

Θέσεις: 1

Τόπος: Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

Προθεσμία υποβολής: 06-07-2020 και ώρα 12:00

Αποστολή Δικαιολογητικών: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), 6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης, 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Για περισσότερες πληροφορίες στον κ. Κεχαγιά Διονύσιο, τηλ.  2311 257716 ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:03.07.2020

Πηγή:www.iti.gr

Attachments:
Download this file (file (17).pdf)file (17).pdf[ ]326 Kb
 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών στο Εθνικό Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Enriching 360 media with 3D storytelling and personalisation elements» - «HYPER360» [ΙΠΤΗΛ-23014] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κωδικός Θέσης: 23014

Αρ. πρωτ. 23014/ 23-06-2020, ΑΔΑ: Ω97Τ469ΗΡ8-ΜΨΤ

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης: Δημιουργία περιεχομένου ελεύθερης προβολής. Ενσωμάτωση εργαλείων Hyper360,  δημιουργία βίντεο με εμβύθιση  ψηφιακών ολογραμμάτων. Αξιοποίηση και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός αποτελεσμάτων του έργου. Υποστήριξη πιλοτικών εκθέσεων. Ανάλυση αγοράς και δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν, αναμένεται να ασχοληθούν με το παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας:

 • (WP3) Free-viewpoint Content
 • (WP5) Content Consumption
 • (WP6) Hyper360 Toolset Integration
 • (WP7) Immersive TV Productions
 • (WP8) Exploitation, Business Planning and Product Development

Διάρκεια: 02 μήνες

Θέσεις: 2

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

Προθεσμία υποβολής: 09-07-2020 και ώρα 13:00

Αποστολή Δικαιολογητικών: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), 6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης, 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο  2310 464160 (εσωτ. 145) ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. (κ. Δημήτριο Ζαρπαλά).

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:03.07.2020

Πηγή:www.iti.gr

Attachments:
Download this file (file (16).pdf)file (16).pdf[ ]335 Kb
 

Πτυχιούχος ΑΕΙ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Next Generation Land Management services for Agriculture and Forestry» - «NEXTLAND» [ΙΠΤΗΛ-23020] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κωδικός Θέσης: 23020

Αρ. πρωτ. 23020/ 23-06-2020, ΑΔΑ: 9ΥΥ6469ΗΡ8-4ΤΩ

Ειδικότητα: Ειδικός επιστημονικός συνεργάτης

Αντικείμενο Θέσης:

Υποστήριξη διαμόρφωσης προδιαγραφών για την ενίσχυση της αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών δασικής διαχείρισης με χρήση δεδομένων παρατήρησης γης. Υποστήριξη στις δραστηριότητες ανάπτυξης και εφαρμογής της στρατηγικής επικοινωνίας, διαφήμισης και εκπαίδευσης επί των υπηρεσιών και προϊόντων προς τους τελικούς χρήστες.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP2 και WP6 του έργου.

Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν:

• Συμμετοχή στη διαμόρφωση των προδιαγραφών και της αρχιτεκτονικής των υπηρεσιών και στις σχετικές έγγραφες αναφορές, παρουσιάσεις και εκθέσεις προόδου του WP2.

Παραδοτέα:

 

 • D2.1: Co-design guidelines & user scenarios definition
 • D2.2: Users requirements specifications
 • D2.3: Users review report

 

• Συμμετοχή στην πραγματοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας και ανάπτυξης ικανοτήτων αναφορικά με τις προσφερόμενες δασικές υπηρεσίες και τις σχετικές έγγραφες αναφορές, παρουσιάσεις και εκθέσεις προόδου του WP6.

Παραδοτέα:

 

 • D6.1: Communication strategy and outreach plan
 • D6.2: Project website and social network package
 • D6.3: Capacity building report

 

Διάρκεια: 06 μήνες

Θέσεις: 1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

Προθεσμία υποβολής: 09-07-2020 και ώρα 12:00

Αποστολή Δικαιολογητικών: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), 6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης, 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο  2311 257760 ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. (κ. Ιωάννης Μανάκος).

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:03.07.2020

Πηγή:www.iti.gr

 

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (file (15).pdf)file (15).pdf[ ]319 Kb
 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική στο Εθνικό Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «RE-manufaCturing and Refurbishment Large Industrial equipMent» - «RECLAIM» [ΙΠΤΗΛ-23021] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κωδικός Θέσης: 23021

Αρ. πρωτ. 23021/ 23-06-2020, ΑΔΑ: 6ΠΓΕ469ΗΡ8-93Τ

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη μηχανισμών ασφαλείας στον κυβερνοχώρο ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία του συστήματος από πιθανές απειλές.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Στην εποχή της πράσινης ανάπτυξης, της Βιομηχανίας 4.0 και της κυκλικής οικονομίας, η ανάγκη εξοικονόμησης πόρων οδηγεί σε νέες τεχνολογίες και στρατηγικές, που έχουν την δυνατότητα να υποστηρίξουν ένα νέο πρότυπο ανακαίνισης και ανακατασκευής του μεγάλου και παλαιού βιομηχανικού εξοπλισμού στα εργοστάσια. Ο απώτερος στόχος του έργου είναι η εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων σε ένα εργοστάσιο επαναχρησιμοποιώντας και επισκευάζοντας τον υπάρχοντα εξοπλισμό αντί να τον απορρίψει. Το έργο θα υποστηρίξει τις παλαιές βιομηχανικές υποδομές με προηγμένες τεχνολογικές λύσεις με ενσωματωμένες δυνατότητες επιτόπιας επιδιόρθωσης, αυτοαξιολόγησης και βέλτιστων στρατηγικών επαναχρησιμοποίησης των παλαιών υποδομών. Ο τεχνολογικός πυρήνας του έργου θα βασίζεται σε ένα καινοτόμο σύστημα λήψης αποφάσεων, που θα προτείνει τη βέλτιστη εργασία (ανακαίνιση ή ανακατασκευή) στις ηλεκτρομηχανολογικές μηχανές και τα ρομποτικά συστήματα του εργοστασίου.

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με μηχανισμούς ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία του συστήματος από πιθανές απειλές, δίνοντας έτσι στο σύστημα την προστιθέμενη αξία της παρακολούθησης της κατάστασης ασφαλείας του. Για να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των πληροφοριών που διαβιβάζονται, η ασφάλεια θα αντιμετωπιστεί σε όλα τα επίπεδα του συστήματος ενσωματώνοντας με απρόσκοπτο τρόπο τρεις μεγάλες ομάδες μηχανισμών ασφαλείας: έλεγχος ταυτότητας, έλεγχος πρόσβασης και ασφάλεια μεταφοράς.

Οι προαναφερθείσες εργασίες αφορούν στην Ενότητα Εργασίας 3 (ΕΕ3) και το αντίστοιχο παραδοτέο είναι το Π 3.5:Embedded Security for digital retrofitting.

Διάρκεια: 05 μήνες

Θέσεις: 1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

Προθεσμία υποβολής: 09-07-2020 και ώρα 12:00

Αποστολή Δικαιολογητικών: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), 6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης, 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311 257750 ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. (κ. Ιωαννίδης Δημοσθένης)

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:03.07.2020

Πηγή:www.iti.gr

Attachments:
Download this file (file (13).pdf)file (13).pdf[ ]297 Kb
 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα «Στάθμευσης ως Υπηρεσίας» για τη διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης σε δεδομένα πληθοπορισμού - SocialPARK» και κωδικό MIS 5031877 [43/2020 - 10579] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κωδικός Θέσης: 43/2020

Αρ. πρωτ. 10579/26-06-2020, ΑΔΑ: ΨΒΤ3469ΗΡ8-Ρ5Ψ

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Θέσης:

Υποστήριξη στην υλοποίηση εφαρμογών υπηρεσιών συλλογής δεδομένων και διαθεσιμότητας χώρων στάθμευσης. Υποστήριξη στην ανάπτυξη πιλοτικής πύλης δήλωσης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παροχή χώρων στάθμευσης προς τους πολίτες. Υποστήριξη στο σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών στο διαδίκτυο και σε κινητές συσκευές. Υποστήριξη στις πιλοτικές δοκιμές και αξιολόγηση των υπηρεσιών της πλατφόρμας Social Park στη Θεσσαλονίκη.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με:

 

 • Πληθοποριστική δήλωση και διαχείριση δεδομένων διαθεσιμότητας ελεύθερων χώρων στάθμευσης (Ε.Ε.2). Το αντικείμενο περιλαμβάνει:
 • Υλοποίηση υπηρεσιών πληθοποριστικής συλλογής δεδομένων σχετικά με τη διαθεσιμότητα ελεύθερων προσβάσιμων χώρων (2η έκδοση)
 • Υλοποίηση υπηρεσιών αναζήτησης διαθεσιμότητας χώρων στάθμευσης
 • Δήλωση συμμετοχής, ωραρίου και τιμολογιακής πολιτικής (Ε.Ε.3).
 • Ανάπτυξη πύλης δήλωσης δραστηριοτήτων σχετικών με την παροχή χώρων στάθμευσης
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον Android OS και διαδίκτυο που θα περιλαμβάνει (Ε.Ε.4):
 • Την κράτηση θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης
 • Αλγορίθμους
 • Χρήση αισθητήρων και διασύνδεσης τους με τις εφαρμογές
 • Υποστήριξη στις πιλοτικές δοκιμές και διόρθωση πιθανών σχεδιαστικών λαθών των εφαρμογών του Ε.Ε.4 μέσω σχετικής αξιολόγησης (Ε.Ε.5)

 

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας και παραδοτέων του έργου:

 

 • Ε.Ε.2, με σχετικό παραδοτέο το Π2.1.2: Πληθοποριστική δήλωση διαθεσιμότητας (2η έκδοση)
 • Ε.Ε.3, με σχετικό παραδοτέο το Π3.1.2: Δήλωση συμμετοχής ωραρίου και τιμολογιακής πολιτικής (2η Έκδοση)
 • Ε.Ε.4, με σχετικό παραδοτέο το Π4.1.2: Κράτηση θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης (2η έκδοση)
 • Ε.Ε.5, με σχετικά παραδοτέα το Π5.2.: Σχεδιασμός πιλοτικής εφαρμογής υπηρεσιών και Π5.3: Αξιολόγηση πιλοτικής εφαρμογής υπηρεσιών SocialPARK

 

Διάρκεια: 05 μήνες

Θέσεις: 1

Τόπος: Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

Προθεσμία υποβολής: 13-07-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Αποστολή Δικαιολογητικών: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), Αιγιαλείας 52, 151 25 Μαρούσι Αττικής

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στην κα Βιτζηλαίου Καλλιόπη, τηλ. 211 10 69 599 ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:03.07.2020

Πηγή:www.iti.gr

Attachments:
Download this file (file (12).pdf)file (12).pdf[ ]313 Kb
 

Πολιτικός Μηχανικός ή Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών και Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» - «ΝΑΥΣ» [41/2020 - 10578] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κωδικός Θέσης: 41/2020

Αρ. πρωτ. 10578/26-06-2020, ΑΔΑ: 9Γ2Ο469ΗΡ8-ΥΔΩ

Ειδικότητα: Πολιτικός Μηχανικός ή Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός

Αντικείμενο  Θέσης:

(α) Υποστήριξη στη σύνταξη των τευχών των εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου και της τελικής έκθεσης ως προς το υλοποιούμενο φυσικό αντικείμενο, (β) Υποστήριξη στην οργάνωση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας του έργου (γ) Υποστήριξη στην υλοποίηση της ανάλυσης των αναγκών των χρηστών (δ) Υποστήριξη στην διαμόρφωση των προδιαγραφών της αρχιτεκτονικής και ανάπτυξης της πλατφόρμας (ε) Υποστήριξη στην διερεύνηση της βιωσιμότητας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου και (ζ) Υποστήριξη στη διαμόρφωση της πρότασης ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου λειτουργίας και προώθησης της πλατφόρμας στους εν δυνάμει μελλοντικούς χρήστες.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τα παραπάνω αντικείμενα.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ4 και ΠΕ6 και συγκεκριμένα των παραδοτέων Π1.4.2 «Έκθεση Ενεργειών Διαχείρισης και Συντονισμού», Π2.4.1 «Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας», Π4.4.1 «Ανάλυση Αναγκών των Χρηστών της Πλατφόρμας», Π4.4.2 «Αρχιτεκτονική της Πλατφόρμας», Π6.4.1 «Εμπορική Εκμετάλλευση και Ανάλυση Βιωσιμότητας» και Π6.4.2 «Σχέδιο λειτουργίας και αξιοποίησης πλατφόρμας»

Διάρκεια: 03 μήνες

Θέσεις: 1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ, οδός Αιγιαλείας 52, 151 25 Μαρούσι Αττικής.

Προθεσμία υποβολής: 13-07-2020 και ώρα 10:00

Αποστολή Δικαιολογητικών: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET), Αιγιαλείας 52-3ος όροφος, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211-1069595 ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. (κα. Μουτζουρούλια Κωνσταντίνα)

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:03.07.2020

Πηγή:www.iti.gr

Attachments:
Download this file (file (11).pdf)file (11).pdf[ ]892 Kb
 
Περισσότερα Άρθρα...


Σελίδα 1 από 1814

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22275
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13407955