www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices
JobMarket Notices

140 ΠΕ Γεωπόνοι και 10 ΠΕ Κτηνίατροι

140 ΠΕ Γεωπόνοι και 10 ΠΕ Κτηνίατροι στον ΕΛΓΑ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόμων {140 ΠΕ Γεωπόνων και 10 ΠΕ Κτηνιάτρων}για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α., που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

Το αντικείμενο απασχόλησης των προσλαμβανομένων συνίσταται για τον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων στη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών των ζημιών από φυσικά αίτια (παγετός, χαλάζι, ανεμοθύελλα, πλημμύρες, κλπ) στη φυτική παραγωγή και για τον κλάδο ΠΕ Κτηνιάτρων στη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών των ζημιών του Ζωϊκού Κεφαλαίου από φυσικά αίτια και ασθένειες-παθήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.Γ.Α. - Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, T.Θ. 14103 - Τ.Κ. 115 10 - ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Ν. Χασιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 7490476, 576, 497).

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:19.07.0219

Πηγή:www.career.uth.gr


Attachments:
Download this file (ΩΠΝΚ46ΨΧΞ5-Β3Λ.pdf)ΩΠΝΚ46ΨΧΞ5-Β3Λ.pdf[ ]384 Kb
 

Χημικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων

Χημικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, με ηγετικό ρόλο στον κλάδο της,  αναζητά τεχνολόγο τροφίμων για βιομηχανική μονάδα παραγωγής τροφίμων στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή εργασίας

Τήρηση των ποιοτικών κριτηρίων των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και των κανόνων υγιεινής, ασφάλειας, καθαριότητας των προϊόντων που έχουν τεθεί, φροντίζοντας παράλληλα για τη σωστή συντήρηση του χώρου

Διασφάλιση της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών που έχουν ορισθεί από την εταιρία

Εποπτεία, κατά το διάστηµα της βάρδιας της εύρυθµης λειτουργίας των γραμμών παραγωγής, αντιµετώπιση των καθηµερινών δυσλειτουργιών και άµεση επικοινωνία µε τους Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεως ή Τµηµάτων

Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας

Έλεγχος συσκευασίας και επισήμανσης Τροφίμων

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ –ΤΕΙ Χημικού Μηχανικού ή Τεχνολόγου Τροφίμων

Μεταπτυχιακός Τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Προϋπηρεσία κατά προτίμηση σε τρόφιμα θα εκτιμηθεί

Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων

Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και ακεραιότητα

Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης

Παροχές

Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας

Αορίστου χρόνου σύμβαση

Πλήρης ασφάλιση, επιδόματα, άδειες, κ.λπ.

Άριστο εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:18.07.2019

Πηγή:www.jobfind.gr

 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ με εμπειρία και επαρκείς γνώσεις στα γεωργικά εφόδια ζητείται για να αναλάβει υπεύθυνος πωλήσεων σε εταιρία στην Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον κλάδο και που ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων με ηγετική θέση στον πρωτογενή τομέα.

Απαραίτητα Προσόντα

- Απαραίτητη προϋπηρεσία και εμπειρία στην διαχείριση και εμπορία γεωργικών εφοδίων

- Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία

- Απόφοιτος γεωπονικής σχολής Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι

- Ηλικία 30-45 ετών

- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

- Άριστη γνώση Η/Υ

Παροχές

Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο παροχών και πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:18.07.2019

Πηγή:www.jobfind.gr

 

Επιμελητής Ελληνικών Κειμένων

Επιμελητής Ελληνικών Κειμένων

Ζητείται Επιμελητής Ελληνικών Κειμένων από το Athens Institute for Education and Research να εργαστεί με σύμβαση έργου.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Διάθεση για εργασία
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός
Ημερομηνία:18.07.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Ψυχολόγος

Ψυχολόγος

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής πιστοποιημένο Κέντρο δια Βίου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας με κωδικό αδείας 17817, προσφέρει προγράμματα εξειδικευμένης επαγγελματικής μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, την Κλινική Ύπνωση – Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία και τη Συστημική Συμβουλευτική. Αναζητά εισηγητές ψυχολόγους είτε με εξειδίκευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, είτε στη Συμβουλευτική για την κάλυψη των αναγκών των νέων τμημάτων διδασκαλίας στην Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα οι παρεχόμενες θέσεις εργασίας είναι οι εξής:

Ψυχολόγος για Διδασκαλία Ενηλίκων στο τμήμα Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας στην Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή θέσης: Διδασκαλία Ενηλίκων στο πρόγραμμα Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας για Παιδιά και Εφήβους.

Τύπος απασχόλησης: Μερική Απασχόληση (ωρομίσθιος)

Τίτλος θέσης: Εισηγητής/τρια μαθημάτων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος στην Ψυχολογία
 • Πιστοποιημένη εκπαίδευση στην Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, με επιπλέον εξειδίκευση στη ΓΣΨ παιδιών και εφήβων
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου
 • Κλινική εμπειρία καθώς και εμπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων
 • Γνώσεις Η/Υ, internet & αγγλικής γλώσσας.
Ημερομηνία:18.07.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Ψυχολόγος

Ψυχολόγος

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής πιστοποιημένο Κέντρο δια Βίου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας με κωδικό αδείας 17817, προσφέρει προγράμματα εξειδικευμένης επαγγελματικής μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, την Κλινική Ύπνωση – Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία και τη Συστημική Συμβουλευτική. Αναζητά εισηγητές ψυχολόγους είτε με εξειδίκευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, είτε στη Συμβουλευτική για την κάλυψη των αναγκών των νέων τμημάτων διδασκαλίας στην Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα οι παρεχόμενες θέσεις εργασίας είναι οι εξής:

Ψυχολόγος για Διδασκαλία Ενηλίκων στο τμήμα Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας στην Θεσσαλονίκη.

Τύπος απασχόλησης: Μερική Απασχόληση (ωρομίσθιος)

Τίτλος θέσης: Εισηγητής/τρια μαθημάτων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος στην Ψυχολογία
 • Πιστοποιημένη εκπαίδευση στην Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου
 • Κλινική εμπειρία καθώς και εμπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων
 • Γνώσεις Η/Υ, internet & αγγλικής γλώσσας
Ημερομηνία:18.07.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Ψυχολόγος

Ψυχολόγος για Διδασκαλία Ενηλίκων στα τμήματα Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας και Εφαρμοσμένης Συμβουλευτικής

Τύπος απασχόλησης: Μερική Απασχόληση (ωρομίσθιος)

Τίτλος θέσης: Εισηγητής/τρια μαθημάτων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο στην Ψυχολογία
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στην Συμβουλευτική Ψυχολογία
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου
 • Κλινική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικής, καθώς και εμπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων
 • Γνώσεις Η/Υ, internet & αγγλικής γλώσσας
Ημερομηνία:18.07.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Δάσκαλος / Δασκάλα

Δάσκαλος / Δασκάλα

Ζητείται Δάσκαλος / Δασκάλα δημοτικού με διδακτική εμπειρία σε όλες τις τάξεις για πενθήμερη, τρίωρη απασχόληση. Νότια Προάστια. Βιογραφικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:18.07.2019

Πηγή:www.jobfind.gr

 

Λογοθεραπευτής / Λογοθεραπεύτρια

Λογοθεραπευτής / Λογοθεραπεύτρια

Ζητείται Λογοθεραπευτής / Λογοθεραπεύτρια για εξωτερική συνεργασία από κέντρο ειδικής αγωγής στην Καβάλα.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση αγγλικών
 • Επιθυμητή η γνώση βουλγαρικών και τούρκικων
 • Διάθεση για εργασία
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός
Ημερομηνία:18.07.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Εργοθεραπευτής / Εργοθεραπεύτρια

Εργοθεραπευτής / Εργοθεραπεύτρια

Ζητείται Εργοθεραπευτής / Εργοθεραπεύτρια για εξωτερική συνεργασία από κέντρο ειδικών θεραπειών στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Επιθυμητές γνώσεις SI
 • Διάθεση για εργασία
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός
Ημερομηνία:18.07.2019
Πηγή:www.jobfind.gr

 

Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας

Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα (ΑΕΙ/ΤΕΙ), για τη στελέχωση του Τεχνικού τμήματος.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο γνωστικού αντικειμένου ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Τουλάχιστον 7ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία σε προμετρήσεις & επιμετρήσεις
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Παροχές

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:18.07.2019

Πηγή:www.jobfind.gr

 


Σελίδα 1 από 1691

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20625
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11687992