www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices
JobMarket Notices

Προκηρύξεις Συμβασιούχων Ερευνητών και Υποψηφίων Διδακτόρων της Ερευνητικής Ομάδας STEcon του Τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ

Προκηρύξεις Συμβασιούχων Ερευνητών και Υποψηφίων Διδακτόρων της Ερευνητικής Ομάδας STEcon του Τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ

Η Ερευνητική Ομάδα «Υπηρεσιών, Τεχνολογιών και Οικονομικών (STEcon)» του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ (http://stecon.cs.aueb.gr/), είναι μια δυναμική ομάδα η οποία εκπονεί έρευνα αιχμής σε ποικίλα αντικείμενα όπως: οικονομικά ζητήματα δικτύων και υπολογιστικών νεφών, αποδοτική διαχείριση σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας κτλ.

Η ομάδα έχει ήδη δημοσιεύσει προκηρύξεις για δύο συμβασιούχους ερευνητές για και δύο υποψηφίους διδάκτορες. Συγκεκριμένα:

Η προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, μέ επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Δ. Σταμούλη, αφορά τα αντικείμενα:

1) Μηχανισμοί εμπιστοσύνης και κινήτρων σε περιβάλλοντα Blockchain στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος

2) Μηχανισμοί διαχείρισης και ευελιξίας ζήτησης για ευφυή πλέγματα ηλεκτρικής ενέργειας, και υπάρχει δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας και για τα δύο.

Επίσης, η προκήρυξη για τους δύο συμβασιούχους ερευνητές, αφορά την περιοχή των Blockchain στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος, είναι η εξής (με προθεσμία 29/10/2020): http://rc.aueb.gr/el/Article/50719/ViewArticle

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον Καθηγητή Γεώργιο Δ. Σταμούλη (gstamoul@aueb.gr)

Ημερομηνία:20.10.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Χημικός ή Βιοχημικός

Χημικός ή Βιοχημικός

Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία Ι.Μ. Κυριακίδης Α.Ε, ηγέτης στο χώρο των in vitro διαγνωστικών προϊόντων, ζητεί να προσλάβει Υπεύθυνο Σειράς Απολυμαντικών Προϊόντων με έδρα την Αθήνα, για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου πελατών της.

Κύριες αρμοδιότητες

 • Διαχείριση και υγιής ανάπτυξη του τομέα των Απολυμαντικών προϊόντων της εταιρίας.
 • Επιλογή και εκτέλεση της στρατηγική κατεύθυνσης marketing και πωλήσεων της κατηγορίας
 • Παρακολούθηση και ανάπτυξη του πελατολογίου της κατηγορίας
 • Προώθηση και επικοινωνία των προϊόντων της κατηγοράς και της εικόνας της εταιρίας.
 • Επίτευξη του  προϋπολογισμού πωλήσεων της κατηγορίας.
 • Συμμετοχή σε συνέδρια και εταιρικές εκδηλώσεις

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο Χημικού  ή Βιοχημικού σε συνδυασμό με εμπορικές γνώσεις και ικανότητες.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών στο πεδίο των απολυμαντικών προϊόντων. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με προϋπηρεσία στο νοσοκομειακό τομέα.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και μηχανογραφημένων εφαρμογών διαχείρισης γραφείου.
 • Δίπλωμα Οδήγησης.
 • Δυνατότητα για επαγγελματικά ταξίδια.
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες (διαπροσωπικές και δημόσιες)
 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:12.10.2020

Πηγή:www.kariera.gr

 

Hλεκτρολόγος Μηχανικός

Hλεκτρολόγος Μηχανικός

Περιγραφή θέσης εργασίας:

 • Τακτική συντήρηση σε φ/β πάρκα
 • Επεμβατική συντήρηση σε φ/β πάρκα
 • Εγκατάσταση φ/β συστημάτων
 • Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης
 • Κατασκευή και συντήρηση Ηλεκτρολογικών κτηριακών εγκαταστάσεων
 • Παροχές:
 • Σταθερός μισθός και ασφάλιση
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας
 • Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας
 • Πτυχίο γνώσης Η/Υ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
 • Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:12.10.2020

Πηγή:www.kariera.gr

 

Λογιστής- Λογίστρια

Λογιστής- Λογίστρια

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών.
 • Άριστη γνώση του λογιστικού κύκλου (απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία)
 • Άριστη γνώση της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας (φυσικών και νομικών προσώπων)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)
 • Εξοικείωση με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτων και συστημάτων ERP
 • Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία στα Αγγλικά .
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, δυναμική και εξωστρεφής παρουσία
 • Προσαρμοστικότητα, αντίληψη, εκτέλεση των εργασιών προσανατολισμένη στην ποιότητα και την ακρίβεια
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ανεπτυγμένο αίσθημα επαγγελματικής υπευθυνότητας

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:12.10.2020

Πηγή:www.kariera.gr

 

Digital Designer

Digital Designer

Your main responsibilities will be:

 • Work within Content Management to create advertising and promotional materials
 • Create campaigns that consist of web banners (static and animated), social media, web landing pages and logos
 • Deliver design materials in well-organized presentations to the parties involved within the company
 • Follow branding and content manager's guidelines to ensure quality, coherence and user engagement in every design
 • Respect text provided and create design to add value to the services offered by the operator
 • Translate campaign concepts into graphics and assets for various platforms
 • Ensure consistency of brand and creative across digital interfaces
 • Work closely with Campaign Management and Digital Marketing in order to optimize web recruitment

Requirements

The skills we require:

 • A minimum of 3-5 years experience in graphic design, preferably digital
 • A Bachelor's Degree or secondary education equivalent degree in graphic design
 • Demonstrated skills in Adobe Creative Suite and Windows Office including graphic design, layout and production of a wide variety of marketing materials in a timely and efficient manner
 • Demonstrated ability to manage tight deadlines and multiple projects while working in a fast-paced, ever changing environment
 • Experience using a CMS will be considered a plus
 • Basic HTML and CSS coding knowledge

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:12.10.2020

Πηγή:www.kariera.gr

 

Front-End Developer

Front-End Developer

About you and what you'll be doing:

 

 • You will be building new, creative products on both the frontend and backend using Javascript and Next.js.
 • You will translate designs and wireframes into high-quality code.
 • You will create reusable components for the frontend component library.
 • You will be troubleshooting and supporting existing products and infrastructure.
 • You need to care about writing clean, maintainable and efficient code.
 • You need to be comfortable in reviewing, testing, and debugging code.

 

Requirements

Knowledge, Skills and Experience

 

 • Computer Science, Engineering or equivalent degree
 • Thorough understanding of React.js and its core principles
 • Experience with unit testing (preferably jest and react-testing-library) and e2e testing
 • Experience with Server side rendering
 • Experience in cross device and cross browser support
 • Experience with JQuery and legacy browser support
 • Basic knowledge of SQL
 • Any backend experience with Node.JS will be appreciated
 • Experience with React, AngularJS or similar framework.
 • Experience with HTML5, CSS3 and responsive Web Authoring
 • Experience with versioning systems such as git
 • Experience in consuming web services and REST APIs
 • Ability to understand business requirements and translate them into technical requirements

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:12.10.2020

Πηγή:www.kariera.gr

 

Βοηθός Λογιστή

Βοηθός Λογιστή

Ο όμιλος εταιρειών ΑΡΤΙΟΝ ζητά Βοηθό Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών
 • Καλή γνώση του λογιστικού κύκλου (απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία)
 • Καλή γνώση της φορολογικής νομοθεσίας (φυσικών και νομικών προσώπων)
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)
 • Ευχέρεια στην χρήση λογιστικών προγραμμάτων και συστημάτων ERP
 • Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία στα Αγγλικά . Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί .
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, δυναμική και εξωστρεφής παρουσία
 • Προσαρμοστικότητα, αντίληψη, εκτέλεση των εργασιών προσανατολισμένη στην ποιότητα και την ακρίβεια .
 • Ανεπτυγμένο αίσθημα επαγγελματικής υπευθυνότητας

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:12.10.2020

Πηγή:www.kariera.gr

 

Kαθηγητές όλων των ειδικοτήτων

Kαθηγητές όλων των ειδικοτήτων

Περιγραφή Θέσης

Τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς, ο μεγαλύτερος και ταχύτερα αναπτυσσόμενος εκπαιδευτικός Όμιλος στην  Ελλάδα, ζητούν  για τα λειτουργούντα και τα υπό σύσταση Φροντιστήριά τους στην Αττική Καθηγητές των ακόλουθων ειδικοτήτων με , αλλά και χωρίς προϋπηρεσία.

 • Φιλόλογοι
 • Μαθηματικοί
 • Φυσικοί
 • Χημικοί
 • Βιολόγοι
 • Οικονομολόγοι
 • Καθηγητές ΑΕΠΠ
 • Δάσκαλοι
 • Καθηγητές Ξένων Γλωσσών
 • Καθηγητές ECDL
 • Καθηγητές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας στείλουν το βιογραφικό τους.

Προκειμένου οι Εκπαιδευτικοί που θα δηλώσουν ενδιαφέρον συνεργασίας με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς, να ενημερωθούν για τις δυνατότητες της σταδιοδρομίας τους στον Όμιλο, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00 – 18:30, θα διοργανωθεί διαδικτυακή συνάντηση μαζί τους (webinar) στην οποία θα τους παρουσιαστεί ο τρόπος λειτουργίας και η οργανωτική δομή των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:12.10.2020

Πηγή:www.kariera.gr

 

Design Manager

Design Manager

Περιγραφή Θέσης

Multinational company, leader in the Greek Packaging market, is currently looking for Design Manager located in Athens:

Our Design Manager will be responsible for leading new packaging developments and packaging optimization projects of customers. The role involves working closely with the sales, marketing and operations teams.

Key Accountabilities

 • Be the liaison between sales and operations to develop new packaging solutions for customers
 • Successfully deliver technical customer projects
 • Co-Create multi-material packaging solutions with the internal design network
 • Actively look for opportunities for improvement on existing designs
 • Attend customer visits, reviews, process audits together with sales
 • Actively gather and share information about new materials and technologies available on the packaging market globally

Your expertise will include:

 • College or university degree (ex. Industrial Design School, Engineering) preferably in technical design
 • Experience with design softwares, such as AutoCad, Adobe Illustrator
 • Fluent in English
 • A minimum 5 years’ experience in similar field as head of a team
 • Experience with conventional and new materials, printing technologies and sustainability aspects of packaging
 • Proven record of success in new product launches
 • Ability to convert customer’s conceptual ideas into engineered deliverables
 • Shows enthusiasm, drive and determination and is result- and efficiency oriented
 • Open minded and positive when dealing with challenging and changing situations
 • A team player that is open to collaborate while seeking solutions
 • Multicultural and commercial awareness, enabling value capture and margin development
 • Understanding customer’s supply chain and go to market strategy
 • Experience in marketing insights is an advantage

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:12.10.2020

Πηγή:www.kariera.gr

 

Απόφοιτος Σχολής Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Αυτοματισμού

Validation/Qualification Engineer

Η φαρμακοβιομηχανία DEMO ABEΕ είναι ένας βιομηχανικός και εμπορικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1965 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της συνεχούς της ανάπτυξης, η εταιρεία αναζητά: Validation/Qualification Engineer

Κύριες ευθύνες και αρμοδιότητες:

 • Πραγματοποιεί μετρήσεις ποιότητας χώρων και εξοπλισμού παραγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες του εργοστασίου.
 • Εφαρμόζει πρωτόκολλα αξιολόγησης για την διακρίβωση των οργάνων μέτρησης καθώς και την παρακολούθηση σχετικού προγράμματος διακρίβωσης των οργάνων από εξωτερικούς προμηθευτές
 • Καταγράφει δεδομένα αξιολογήσεων και διακρίβωσης και συντηρεί τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και πρωτόκολλα.
 • Υποστηρίζει με τις υπόλοιπες ομάδες τα πρωτόκολλα καταλληλότητας εξοπλισμού συσκευασίας και στρατηγικές επικύρωσης διεργασιών (IQ / OQ / PQ)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος Σχολής Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Αυτοματισμού
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε εργοστάσιο
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη χρήση εφαρμογών γραφείου (Office) και Autocad 2D

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:12.10.2020

Πηγή:www.kariera.gr

 

Maintenance & Operation Electrical Engineer

Maintenance & Operation Electrical Engineer

Main duties and responsibilities will include:

 • operate & maintain MV/LV Electrical equipment following L.O.T.O (log-out,tag-out) procedure.
 • operation & control of plant’s crushing units via SCADA (WinCC)
 • expert in electrical/measurement equipment usage and hands-on maintenance works
 • ensure the proper functioning of all electrical and control systems on a daily basis to contribute to the operational viability of the plant
 • execute the electrical preventive maintenance program
 • on-site monitoring of works conducted by Electrical subcontractors
 • participate in new electrical/automation projects
 • troubleshoot malfunctions of electrical & automation nature to ensure completion in a timely and quality manner
 • developing solutions to repetitive equipment failures and process losses
 • design new electrical installations and modifications
 • responsible for technical documentation management
 • organize and follow up spare parts availability via SAP
 • strong understanding of applicable electrical codes, standards and regulations

The ideal candidate shall possess the following skills & qualifications:

 • Technological University degree in Electrical Engineering  (T.E.I)
 • Have at least 3 years of technical experience within the maintenance function, with a strong background in the field. Preferably from the heavy industry sector.
 • Strong sense of Safety standards & procedures
 • Experience with SAP (knowledge of PM module is an advantage)
 • Experience with SCADA and PLC (preferably Siemens S7)
 • Knowledge of electrical design software (preferably EPLAN)
 • Current knowledge of modern trends and applications in the field of Maintenance and overall system design and application
 • Excellent knowledge of Greek and English
 • Good knowledge in Microsoft Office
 • Must have organizational skills and experience in managing subcontractors.
 • Enjoy the challenge of unfamiliar tasks and be open to change
 • Be well-organized and multi-tasking
 • Be results-oriented

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:12.10.2020

Πηγή:www.kariera.gr

 


Σελίδα 1 από 1901

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23311
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14486984