www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Συμβουλευτική -- Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας -- Οδηγίες Ορθής Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος

Οδηγίες Ορθής Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος

Εισαγωγή

Η σύνταξη ενός Βιογραφικού Σημειώματος, ΒΣ (αγγλικά: Curriculum Vitae, CV) σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελεί μια απλή υπόθεση για το κάθε φοιτητή/απόφοιτο. Δεδομένου ότι το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί τη πρώτη «εικόνα» προς τον υποψήφιο εργοδότη αυτόματα αυτό και μόνο το καθιστά ως μια ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση.
Το Βιογραφικό Σημείωμα πρέπει να είναι αποτελεσματικό, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον του αναγνώστη εξασφαλίζοντας παράλληλα και μια συνέντευξη (interview) μαζί του.

Ποια είναι όμως αυτά τα χαρακτηριστικά που καθιστούν ένα Β.Σ. ως αποτελεσματικό; Ποια είναι εκείνα τα βασικά κριτήρια που πρέπει να καλύπτει; Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη δομή που πρέπει να τηρείται; Ποιο υπόδειγμα από  τα εκατοντάδες που «κυκλοφορούν» θα πρέπει να επιλέξετε;
Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που απασχολούν όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν το δικό τους CV και τα οποία καλούμαστε μέσω του συγκεκριμένου ιστοχώρου να καλύψουμε, προσφέροντας μια σειρά από οδηγίες, πληροφορίες, και έντυπα για τη σωστή σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος .
Το βιογραφικό σημείωμα στις περισσότερες των περιπτώσεων συνιστά τη πρώτη επαφή με τον μελλοντικό εργοδότη. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προκαλέσει το ενδιαφέρον του από την πρώτη στιγμή κιόλας της ανάγνωσης έτσι ώστε να αποκτήσει τη δυνατότητα συνέντευξης.

Δεν θα πρέπει να σας διαφεύγει ότι κατά το πρώτο στάδιο επιλογής των αιτήσεων οι εργοδότες «δαπανούν» όχι περισσότερο από κάποια λίγα δευτερόλεπτα με κάθε βιογραφικό. Για το σκοπό αυτό αν δεν υπάρξει κάποια θετική εντύπωση τότε ίσως έχει χαθεί μια καλή ευκαιρία!

Γενικές παρατηρήσεις

Ένα Βιογραφικό Σημείωμα σε γενικές γραμμές πρέπει να είναι καλογραμμένο, και επομένως ελκυστικό, επιδιώκοντας να προκαλέσει (ευχάριστα) τη προσοχή του εργοδότη-αναγνώστη.  Αντίθετα ένα δυσανάγνωστο και αισθητικά προκλητικό βιογραφικό, μπορεί να προκαλέσει κούραση στον αναγνώστη με συνέπεια να αποφύγει να ολοκληρώσει την ανάγνωση του, δημιουργώντας μια αρνητική εικόνα για τον υποψήφιο.

Προσαρμογή του  βιογραφικού σημειώματος
Η προετοιμασία και η ολοκλήρωση του βιογραφικού σημειώματος δεν συνεπάγεται ότι αυτό θα παραμένει αμετάβλητο και δεν θα επιδέχεται αλλαγές για διαφορετικές θέσεις εργασίας. Για κάθε προσφερόμενη θέση εργασίας θα πρέπει να προσαρμόζετε το βιογραφικό σας σημείωμα ανάλογα επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό να καλύψετε τις απαιτήσεις της προσφερόμενης θέσης και της υποψήφιας εργοδότριας επιχείρησης.

Ιδιαίτερα προσεκτική παρουσίαση του βιογραφικού σημειώματος

Η παρουσίαση του βιογραφικού σημειώματος θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να προβάλλονται τα πλεονεκτήματα σας με ιδιαίτερο τρόπο, παρουσιάζοντας με μια λογική σειρά τόσο τα ατομικά σας προσόντα όσο και τις προσωπικές σας δεξιότητες.
Προσοχή η παρουσίαση αυτή θα πρέπει να γίνεται με συνέπεια και χωρίς υπερβολές αφού σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε ενδεχόμενο συνέντευξης !!
Αποφύγετε τη χρήση φράσεων που ενδεχομένως θα δημιουργήσουν μια εγωκεντρική εικόνα στον υποψήφιο εργοδότη (π.χ. «Εγώ τελείωσα στη Σχολή ….., Εγώ δούλευα στην εταιρία….) 
Επίσης τυχόν «κενά» στο ΒΣ αναφορικά με διακοπές σε ημερομηνίες, θα πρέπει να δικαιολογούνται αναλόγως  (τόσο για την εκπαίδευση, όσο και για την επαγγελματική προϋπηρεσία).

Έκταση βιογραφικού σημειώματος
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην έκταση που πρέπει να έχει το βιογραφικό σημείωμα.  Όπως ήδη έχει τονιστεί, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι οι υποψήφιοι εργοδότες δεν «δαπανούν» παραπάνω από μερικά μόνο δευτερόλεπτα κατά το πρώτο στάδιο μιας αξιολόγησης!!!
Για το λόγο αυτό το ΒΣ θα πρέπει να είναι σύντομο, περιεκτικό και να μη ξεφεύγει (αν είναι δυνατόν) περισσότερο από τις 2 σελίδες. Ένα μακροσκελές ΒΣ μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αφού υπάρχει μεγάλη δυνατότητα να κουράσει και δυστυχώς να δημιουργήσει αρνητική εντύπωση στον αναγνώστη-αξιολογητή!
Στη περίπτωση που μόλις έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας και κατά συνέπεια δεν διαθέτετε μεγάλη (ή και καθόλου) επαγγελματική προϋπηρεσία τότε σε αυτή τη περίπτωση καλό είναι να προχωρήσετε πρώτα σε μια περιγραφή της εκπαίδευσης/κατάρτισης που έχετε λάβει και στη συνέχεια να κάνετε αναφορά σε εργασιακή εμπειρία, αν φυσικά αυτή υπάρχει.
Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που έχετε κάποια προϋπηρεσία αλλά η οποία δεν σχετίζεται ούτε με την ειδικότητα σας αλλά ούτε και με τη συγκεκριμένη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, τότε καλό είναι να αποφύγετε την αναφορά αυτής.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι μέσω του ΒΣ θα πρέπει να δώσετε την  ευκαιρία στο μελλοντικό εργοδότη μέσα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα να αποκομίσει μια πρώτη εικόνα σχετικά με την επαγγελματική σας ιδιότητα. Για το λόγο αυτό όλες οι αναφορές σας πρέπει να είναι περιεκτικές (συνίσταται η χρήση σύντομων φράσεων), ενώ θα πρέπει να επικεντρώνεστε στην αναφορά μόνο των σημαντικών σας στοιχειών σχετικά τόσο με τη κατάρτιση σας όσο και με την εκπαίδευση σας.
Τέλος, και αναφορικά με το υπόδειγμα που θα επιλέξετε (βλ. υποδείγματα ΒΣ) θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η συμπλήρωση όλων των ενοτήτων δεν είναι απαραίτητη. Θα πρέπει να προχωρείτε στην συμπλήρωση μόνο των κατηγοριών/ενοτήτων που σας αφορούν και που πιστεύετε ότι θα συμβάλλουν θετικά στην αξιολόγηση.

Λίγο πριν τη τελική παρουσίαση του  βιογραφικού σημειώματος
Με τη τελική συμπλήρωση του βιογραφικού σημειώματος, ΜΗΝ προχωρήσετε στην απευθείας αποστολή του. Ζητείστε από ανθρώπους που εμπιστεύεστε και έχουν κάποια επαγγελματική εμπειρία να διαβάσουν το ΒΣ και να προτείνουν τυχόν αλλαγές και διορθώσεις. Μη ξεχνάτε ότι πολύ συχνά με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται και τα τυχόν ορθογραφικά λάθη, ενώ παράλληλα θα μπορέσετε να βγάλετε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για το περιεχόμενο του όσο και για τη τελική μορφοποίηση του.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σύνταξη  του βιογραφικού σημειώματος μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στους συμβούλους του Γραφείου Διασύνδεσης, με την αποστολή σχετικού αιτήματος ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Επιμέλεια: Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης Π.Θ.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 22818
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 13734950