www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Συμβουλευτική -- Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας -- Υποδείγματα Βιογραφικού Σημειώματος

Υποδείγματα Βιογραφικού Σημειώματος

Υποδείγματα Βιογραφικού Σημειώματος
Μια σύντομη περιήγηση στο διαδίκτυο μπορεί να σας δώσει ένα μεγάλο αριθμό υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος. Ωστόσο, όπως θα διαπιστώσετε υπάρχουν πάρα πολλές μορφές ή υποδείγματα βιογραφικών που χρησιμοποιούνται τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στην αγορά εργασίας. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει το τέλειο υπόδειγμα εκείνο δηλαδή που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να έχετε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να κάνετε χρήση οποιουδήποτε υποδείγματος εσείς επιθυμείτε προσαρμόζοντας τη μορφή και το περιεχόμενο του βιογραφικού ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες και τις δικές σας επιθυμίες.

Ωστόσο, το Γραφείο Διασύνδεσης επιθυμώντας να εναρμονιστεί με τις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες που διέπουν το σημερινό εργασιακό περιβάλλον, προχωρεί στη παρουσίαση του υποδείγματος ΒΣ που χρησιμοποιείται από τη πλειοψηφία των επιχειρήσεων και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Μέσω του συγκεκριμένου υποδείγματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί όλοι οι πολίτες των χωρών μελών της ΕΕ να αναδείξουν ευκολότερα τα προσόντα τους όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 

Το υπόδειγμα αυτό είναι το Βιογραφικό Σημείωμα Europass. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα τείνει να κυριαρχήσει δεδομένου ότι σας επιτρέπει να αναδείξετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με τον πλέον απλό και φιλικό τρόπο περιορίζοντας σε σημαντικό βαθμό τη πιθανότητα λάθους κατά τη διάρκεια σύνταξης.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα δίνει έμφαση στη λεπτομερή παρουσίαση των προσόντων και των δεξιοτήτων σας και σας οδηγεί:
-στην περιγραφή της επαγγελματικής σας εμπειρίας
-στην περιγραφή της εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχετε ολοκληρώσει
-στη περιγραφή των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχετε αποκτήσει


Επιπρόσθετα μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας http://europass.cedefop.europa.eu σας δίδεται η δυνατότητα να βρείτε το ίδιο υπόδειγμα σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλετε στη περίπτωση που ενδιαφέρεστε για κάποια θέση εργασίας του εξωτερικού ή ακόμα αν ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε αίτηση για κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του εξωτερικού και θα πρέπει να υποβάλλετε το ΒΣ στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

Μη ξεχνάτε ότι η παρουσίαση του συγκεκριμένου υποδείγματος από το Γραφείο Διασύνδεσης είναι ενδεικτική και μόνο. Εξάλλου υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος μπορείτε να βρείτε και μέσα από το δικό σας υπολογιστή ακολουθώντας διαδοχικά: Start\Υπολογιστής\C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1032

Περιεχόμενο και σύνθεση βιογραφικού σημειώματος
Ανεξάρτητα από ποιο υπόδειγμα επιλέξατε η σύνθεση, το περιεχόμενο και γενικά η δομή του βιογραφικού σας σημειώματος θα παρουσιάζει σχεδόν τις ίδιες ενότητες-κατηγορίες. Ωστόσο όπως ήδη έχει τονιστεί (βλ. οδηγίες σύνταξης ΒΣ) ανάλογα τη θέση και ανάλογα το υπόδειγμα μπορείτε είτε να αλλάξετε τη σειρά των ήδη υπαρχουσών θεματικών ενοτήτων είτε ακόμα να προσθαφαιρέσετε κάποιες θεματικές ενότητες.
Παρακάτω παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή των βασικότερων ενοτήτων που πρέπει να εμπεριέχει ένα ΒΣ.

Προσωπικά στοιχεία
Αναφορά στα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να μπορεί  να επικοινωνήσει  ο υποψήφιος εργοδότης μαζί σας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, *  (διεύθυνση μόνιμης κατοικίας)
τηλέφωνο, ** (απαραίτητη πλέον η αναφορά και ενός αριθμού κινητού τηλέφωνου)
e-mail. ***  (ακόμα και εάν δεν είστε «φίλοι» της νέας τεχνολογίας απαιτείται η αναφορά μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης)

Επίσης: ημερομηνία & τόπος γεννήσεως, οικογενειακή κατάσταση καθώς και οι στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες με αναφορά ως: «Εκπληρωμένες» ή «Μη εκπληρωμένες».

Εκπαίδευση

Εδώ η αναφορά θα πρέπει να ξεκινήσει με ότι ολοκληρώσατε τελευταίο και με την εξής μορφή:
Ημερομηνία (από....έως....), εκπαιδευτικό ίδρυμα, τμήμα /ειδικότητα, τίτλος σπουδών, πτυχιακή μελέτη και ο βαθμός του πτυχίου (αν φυσικά είναι αξιόλογος και πιστεύετε ότι καλό είναι να αναφερθεί, π.χ ένας βαθμός πτυχίου 5,0 καλό είναι να μη συμπεριληφθεί) .
Η αναφορά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν αποτελεί πάντα χρήσιμη (ειδικά αν έχετε ολοκληρώσει και τις μεταπτυχιακές σπουδές, τότε καλό είναι να αποφύγετε αναφορά για τις σπουδές σας στο Λύκειο).

Επαγγελματική εμπειρία
Πάλι η αναφορά θα πρέπει να γίνεται με την τελευταία (ή την παρούσα απασχόληση) και με παρόμοια μορφή:
Ημερομηνία(από....έως....), επωνυμία επιχείρησης ή φορέας απασχόλησης, αντικείμενο επιχείρησης ή φορέα, τίτλος θέσης ή καθήκοντα, αρμοδιότητες με σύντομη περιγραφή.

Ξένες Γλώσσες
Αναφορά στις ξένες γλώσσες που γνωρίζετε αλλά και του επιπέδου γνώσης που κατέχεται με αντίστοιχη αναφορά στο τίτλο που πιστοποιεί τη συγκεκριμένη γνώση με την εξής μορφή: ξένη γλώσσα, χαρακτηρισμός επιπέδου γνώσης της γλώσσας, τίτλος πτυχίου και ημερομηνία κτήσης του.

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Αναφορά στη  χρήση των προγραμμάτων που γνωρίζετε και που σχετίζονται με τουςΗ/Υ όπως: λειτουργικά συστήματα, επεξεργασία κειμένου, βάσεις δεδομένων, γλώσσες προγραμματισμού καθώς επίσης και αναφορά στη χρήση του διαδικτύου-Internet.

Σεμινάρια -κατάρτιση
Ημερομηνία (από....έως....), τίτλος και θέμα σεμιναρίου, φορέας υλοποίησης, τόπος διεξαγωγής. Εδώ αναφέρονται και οι συμμετοχές σου σε ημερίδες, συνέδρια κ.α. 

Υποτροφίες-διακρίσεις -βραβεία
Φορέας- ίδρυμα, χρονολογία, χρονική διάρκεια, λόγος-σκοπός

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Αναφορά σε τυχόν άλλες πληροφορίες που πιστεύετε ότι ενισχύουν συνολικά το επαγγελματικό σας προφίλ και που μπορεί να είναι εξειδικευμένες γνώσεις ή πληροφορίες όπως άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (ερασιτεχνική ή επαγγελματική), μοτοσικλέτας, [πάντα με γνώμονα τις απαιτήσεις της προσφερόμενης θέσης εργασίας]

Συμμετοχή σε φορείς και οργανισμούς
Στο σημείο αυτό αναφορά γίνεται σε οποιαδήποτε αξιόλογη συμμετοχή σας σε συλλόγους, επιμελητήρια, επιστημονικές εταιρείες κ.α.

Προσωπικά ενδιαφέροντα

Εδώ θα πρέπει να αναφέρετε κάτι συγκεκριμένο σχετικά και όχι απλή αναφορά όπως «Σπορ, μουσική, κινηματογράφος, χορός κτλ»

Συστατικές επιστολές
Απλώς θα πρέπει να αναφέρετε: «Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν»
Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να τις επισυνάπτετε παρά μόνο αφού ζητηθούν από τον εργοδότη (για να είστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο καλό θα είναι να έχετε τουλάχιστον δύο που να προέρχονται, η μία από τον ακαδημαϊκό χώρο και ή άλλη από κάποιο εργοδότη ή μέλος ενός οργανισμού/φορέα).

Attachments:
Download this file (CVTemplate_el_GR[1].doc)CVTemplate_el_GR[1].doc[ ]93 Kb
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20753
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11916015