www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Ανακοινώσεις -- Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί

ΝΟΥΝΟΥ IDEA CHALLENGE SUSTAINABILITY - ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

2ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΝΟΥΝΟΥ IDEA CHALLENGE SUSTAINABILITY - ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ο 2ος Διαγωνισμός Καινοτομίας της FrieslandCampina Hellas «NOYNOY Idea Challenge Sustainability-Βιωσιμότητα» επιχειρεί να αποτυπώσει την καινοτομική δυναμική ερευνητικών ομάδων, που ασχολούνται με την ενίσχυση της βιωσιμότητας, έχοντας ως επίκεντρο τον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας στην Ελλάδα, με κύρια ακαδημαϊκή αφετηρία – αλλά όχι αποκλειστικά - το ΕΜΠ. Οι δράσεις του έργου θα διερευνήσουν τη διαδικασία μεταφοράς δυνάμει εμπορικά αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά, με τελικό στόχο την ανάδειξη επιτυχημένων περιπτώσεων (case studies) εφαρμογής στη βιομηχανία τροφίμων, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, τόσο στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος και τη συνολικά αποδοτικότερη διαχείριση του φυσικού πλούτου με βιώσιμο τρόπο.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στόχος του διαγωνισμού «NOYNOY Idea Challenge Sustainability - Βιωσιμότητα» είναι η ανάδειξη καινοτόμων ιδεών, νέων υπηρεσιών και προϊόντων με γνώμονα τη βιωσιμότητα, καθώς και η ενίσχυση της σύνδεσης της εγχώριας βιομηχανίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα, που ξεκίνησε με τον 1ο Διαγωνισμό Καινοτομίας ΝΟΥΝΟΥ Idea Challenge, προκειμένου ο διαγωνισμός να καταστεί ένας θεσμός - σταθμός στο εγχείρημα αυτό.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Κλιματική αλλαγή & Ενέργεια
 • Προστασία του περιβάλλοντος & Κυκλική οικονομία
 • Βιώσιμη συσκευασία γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Πράσινη αλυσίδα αξίας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι ωφελούμενοι του Διαγωνισμού καινοτομίας «NOYNOY Idea Challenge» είναι οι εξής:

Φοιτητές και νέοι απόφοιτοι της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης

Νέοι ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες που έχουν καταλήξει σε δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα

Ομάδες ερευνητών που έχουν δημιουργικές ιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής ή προϊόντα

Μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Χρονοδιάγραμμα

Λήξη περιόδου υποβολής προτάσεων: 11/09/2020

Επιλογή προτάσεων: 12/09/2020 – 20/09/2020

Τελική Φάση Αξιολόγησης: 21/09/2020 – 30/10/2020

Παρουσίαση αποτελεσμάτων – βράβευση: Τέλη Νοεμβρίου*

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:21.07.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Διαγωνισμός «ανοιχτής καινοτομίας» Ignite Ideas

Διαγωνισμός «ανοιχτής καινοτομίας» Ignite Ideas

Ο διαγωνισμός Ignite Ideas υλοποιείται για δεύτερη φορά με την πρωτοβουλία της Nestlé Ελλάς σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό «ανοιχτής καινοτομίας», μία διαδικασία επιτάχυνσης καινοτόμων ιδεών σε τομείς που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρίας. Η Nestlé αγνωρίζοντας και τη σημαντική παρουσία καινοτόμων προτάσεων στη νέα ελληνική επιχειρηματικότητα, καλεί επιχειρηματικές ομάδες, νεοφυείς επιχειρήσεις, επιστήμονες, ερευνητές κτλ. με στόχο την εξεύρεση και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών με θέμα το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το Κέντρο ACEin είναι ο ενδιάμεσος εξωτερικός κρίκος ανάμεσα στις δύο πλευρές που παρέχει τη μεθοδολογία και διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας και εμπιστοσύνης.

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, την κλιματική αλλαγή, και παράλληλα τις δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, από τη μείωση των εκπομπών έως τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία αιχμής, σας προσκαλούμε να υποβάλετε την επιχειρηματική σας πρόταση που θα προσφέρει λύσεις στις ακόλουθες προκλήσεις:

 • Διαχείριση, ανακύκλωση ή/και επαναχρησιμοποίηση υλικών, συσκευών, απορριμμάτων και υπολειμμάτων φαγητού (στάδια κυκλικής οικονομίας)
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της ρύπανσης
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για το περιβάλλον
 • Βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές
 • Ανοιχτή θεματική ενότητα σε σχέση με το περιβάλλον

Έχετε τη δική σας επιχειρηματική ή ερευνητική ομάδα με μία ιδέα γύρω από το περιβάλλον, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα; Το Πρόγραμμα Ignite Ideas ΙΙ σας προσκαλεί να υποβάλετε την ιδέα σας και να την κάνετε πραγματικότητα!

Το Πρόγραμμα Ignite Ideas ΙΙ διοργανώνεται για δεύτερη φορά με στόχο την ανεύρεση νέων επιχειρηματικών σχημάτων και ερευνητικών αποτελεσμάτων που έχουν εφαρμογή στον ευρύτερο χώρο του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής και της βιωσιμότητας. Η Nestlé Ελλάς Α.Ε. ενώνει τις δυνάμεις της με το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες και οφέλη στους συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα αναζητά καινοτόμες λύσεις οι οποίες:

• έχουν τεχνικό ή λειτουργικό χαρακτήρα

• αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής που μπορούν να εφαρμοστούν στο περιβάλλον της εταιρείας και να εναρμονιστούν με τους στόχους της

• μπορούν να υλοποιηθούν πιλοτικά σε πραγματικό περιβάλλον

Τα οφέλη του προγράμματος

Οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις σε διάστημα 3 – 4 μηνών, αξιοποιώντας το δίκτυο της εταιρείας, τη μεθοδολογία και την υποστήριξη εξειδικευμένων στελεχών της. Οι ομάδες που θα φτάσουν στην τελική φάση του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πιλοτικά το προϊόν ή την υπηρεσία τους σε πραγματικό περιβάλλον (proof-of-concept). Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με μία ειδική εκδήλωση κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις καινοτόμες λύσεις (PoCs ) τους ενώ θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μελλοντικές συνεργασίες με την Nestlé Ελλάς Α.Ε .

Οι διοργανωτές

Η καινοτομία βρίσκεται στην καρδιά της δραστηριότητας της Nestlé. Από τη δημιουργία της Farine Lactée, της πρώτης τροφής για βρέφη, από τον Henri Nestlé το 1867 μέχρι σήμερα, ο Όμιλος επενδύει σταθερά στην έρευνα και την ανάπτυξη, στην επιστήμη της διατροφής και το πάθος για ποιότητα. Δεν είναι τυχαίο που σήμερα η Nestlé διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο έρευνας και ανάπτυξης από κάθε εταιρεία τροφίμων παγκοσμίως, με 34 κέντρα και περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους μόνο σε αυτόν τον τομέα. Αναγνωρίζοντας τη σημαντική παρουσία καινοτόμων ιδεών στη νέα ελληνική επιχειρηματικότητα, η Nestlé Ελλάς ΑΕ μέσω του προγράμματος Ignite Ideas θέλει να εντοπίσει και υποστηρίξειτις ιδέες που έχουν δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης  με στόχο να συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) δημιούργησε το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin), τη θερμοκοιτίδα του Πανεπιστημίου. Βασική στρατηγική του Κέντρου ACEin είναι η στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η κοινωνική επιχειρηματικότητα κλπ. Το Κέντρο ACEin προσφέρει στις επιχειρήσεις αυτές κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και λειτουργίας μίας startup, υπηρεσίες.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:23.06.2020

Πηγή:www.igniteideas.gr

 

Διαγωνισμός ζωγραφικής και συγγραφής κειμένου «Γράφοντας ή απεικονίζοντας τις στιγμές του Covid -19»

Διαγωνισμός ζωγραφικής και συγγραφής κειμένου «Γράφοντας ή απεικονίζοντας τις στιγμές του Covid -19»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διοργανώνουν για 4η συνεχή χρονιά διαγωνισμό με τίτλο: « Γράφοντας ή απεικονίζοντας τις στιγμές του Covid – 19».

Ο φετινός διαγωνισμός διενεργείται σε συνέχεια των 3 Εθνικών Διαγωνισμών με μια διαφορετική μορφή λόγω των συνθηκών που βίωσε και βιώνει η χώρα μας.

Στο διαγωνισμό φέτος μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι Έλληνες – Κύπριοι πολίτες είτε ενήλικες ανεξαρτήτου ηλικίας, είτε ανήλικοι που συνυπογράφουν την αίτηση συμμετοχής οι γονείς τους.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να καταγράψουν ή να απεικονίσουν την ιδέα ή την εμπειρία τους η οποία θα πρέπει να είναι βασισμένη στις στιγμές που ζήσαμε από την έναρξη της πανδημίας.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκφραστούν είτε με κείμενα άνω των 500 και έως 3000 λέξεων είτε να απεικονίσουν καλλιτεχνικά με τη «γλώσσα» της ζωγραφικής καθώς και άλλων μεθόδων την εμπειρία τους από τον Covid – 19 (χωρίς περιορισμό συμμετοχών).

Ο διαγωνισμός ξεκινά με την 1η ανάρτηση του (07.5.2020) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των κειμένων – καλλιτεχνικών έργων είναι η 15η Ιουλίου 2020.

σχ.  πληροφορίες : http://acare.med.uth.gr/ανακοινώσεις/

Ημερομηνία:29.05.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 

World Hackathon Day

CALLING THE WORLD'S TOP ONLINE TALENTS

World Hackathon Day

A 24 hours online hackathon. An initiative to battle the world's biggest challenges.

We want to make an impact on the world with the newest technologies.

What is the World Hackathon Day?

The Virtual World Hackathon Day is an initiative aiming to gather the world’s brightest online talents to battle the world’s biggest challenges. During this day, we want to bring people from all over the whole world online together. This day is meant to connect the world together in finding solutions for our global challenges. We want to work on a better future between all countries who are facing the challenges caused by COVID-19.

The New World Needs New Technology

 • Augmented Reality
 • Virtual Reality
 • Artificial Intelligence
 • Blockchain
 • Robots & Drones
 • Automation

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:29.05.2020

Πηγή:www.worldhackathonday.com

 

Διαγωνισμός Trophy-Τροφή Challenge

Trophy-Τροφή Challenge

Το Trophy-Τροφή Challenge αναδεικνύει και επιβραβεύει καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και start-ups που αναπτύσσουν εμπορικές και επιχειρηματικές λύσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στον κλάδο της αγροδιατροφής.

Καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και start-up επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του agri-tech και food-tech, με προϊόντα και υπηρεσίες που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής, ακόμα και σε αρχικά στάδια ανάπτυξης, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να δουν τις ιδέες τους να εξελίσσονται. Ακόμη θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με σημαντικούς φορείς του οικοσυστήματος καινοτομίας και να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη, πρόσβαση σε ευκαιρίες διεθνούς δικτύωσης και χρηματοδότησης και χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 22.000 ευρώ!

Θεματικές Διαγωνισμού

O διαγωνισμός αφορά σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφής, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής και ζωικής παραγωγής, της επεξεργασίας και της τεχνολογίας τροφίμων. Για να αξιολογηθούν οι προτάσεις θα πρέπει να βασίζονται σε λύσεις που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής. Ενδεικτικά οι θεματικές ενότητες που μπορούν να καλυφθούν είναι:

Agri - Tech

-  Συστήματα Άρδευσης και Διαχείρισης νερού

-  Συστήματα Θρέψης και Βελτίωσης Εδάφους

-  Συστήματα Φυτοπροστασίας και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων

-  Ενεργειακά Συστήματα στη Γεωργία και Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος

-  Πληροφοριακά Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

-  Συστήματα Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος (Θερμοκήπια/Κτηνοτροφία)

-   Ρομποτικά Συστήματα και Αυτοματισμοί στη Γεωργία

-  Άλλοι Σχετικοι Τομείς

Food - Tech

-  Αγρο-βιοτεχνολογία

-  Βιοπαραγωγή

-  Βιο-διύλιση και Tροφικά Aπόβλητα

-  Ιχνηλασιμότητα & Blockchain/ Γνησιότητα /Νοθεία

-  Τεχνολογίες Επεξεργασίας και Ασφάλειας Τροφίμων

-  Καινοτόμες Mορφές Tροφίμων (π.χ. φυτικές πρωτεΐνες, παραγωγή εντόμων, μικροφυκών, κτλ.)

-   Έξυπνη Σήμανση Tροφίμων

-   Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες Διάθεσης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

-   Μέθοδοι Παραγωγής Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος

-   Άλλοι Σχετικοί τομείς

Περισσότερες Πληροφορίες

Ημερομηνία:12.05.2020

Πηγή:www.career.uth.gr

 


Σελίδα 1 από 7

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23322
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14910301