www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Γενικά


Ειδική Έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου ΔΑΣΤΑ Απρίλιος 2013

H Ειδική Έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου της ΔΑΣΤΑ και των Δομών για τον Απρίλιο 2013 έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Μπορείτε να δείτε την δημοσίευση στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://careers.edulll.gr/ 

Ίδρυμα Λάτση - Επιστημονικές Μελέτες 2014

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, υλοποιώντας για έβδομη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνητικών εργασιών με τίτλο «Επιστημονικές Μελέτες», προσκαλεί ερευνητικές ομάδες, από όλα τα επιστημονικά πεδία, να υποβάλουν τις προτάσεις τους για μελέτες που προτίθενται να εκπονήσουν το 2014.

Προϋποθέσεις

  • Η πρόταση θα πρέπει να αφορά σε πρωτότυπη μελέτη, η οποία αποδεδειγμένα θα εκπονηθεί και θα ολοκληρωθεί εντός του έτους 2014.
  • Η πρόταση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής ή διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος συντονιστή ή μέλους της ερευνητική ομάδας.
  • Η κάθε ερευνητική ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από έναν συντονιστή και έως 4 ακόμη μέλη.
  • Κάθε συντονιστής ή μέλος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία ερευνητική ομάδα και κάθε ομάδα δύναται να υποβάλει μόνο μία πρόταση.
  • Η πρόταση δεν πρέπει να έχει εξασφαλίσει άλλη πηγή χρηματοδότησης.

Χρηματοδότηση

Το Ίδρυμα θα χρηματοδοτήσει έως 20 μελέτες με το ποσό των €12.000 κατ’ ανώτατο ανά μελέτη,συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους παρακρατήσεων, φόρων, κ.λπ..
Ειδικότερα, για το πρόγραμμα του έτους 2014, το Ίδρυμα απoφάσισε να κατανείμει, μεταξύ ισοδύναμων προτάσεων, τη χρηματοδότησή του κατά 50% στις κάτωθι υποκατηγορίες:
Α. ‘Επιστημονικές Μελέτες 2014 - Γενικό Πρόγραμμα’ που δίνει τη δυνατότητα στις ερευνητικές ομάδες να έχουν όποιο ηλικιακό μείγμα ερευνητών επιθυμούν.
Β. ‘Επιστημονικές Μελέτες 2014 - Νέοι Ερευνητές’ όπου ο συντονιστής και όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι έως 40 ετών.

Αξιολόγηση

Όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ομάδα ανεξάρτητων κριτών και από την επιστημονική επιτροπή του Ιδρύματος σε συνδυασμό με τη διενέργεια συνεντεύξεων.
Υποβολή
Οι προτάσεις θα κατατεθούν διαδικτυακά, στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής που θα είναι διαθέσιμο μέσω του ιστότοπου του Ιδρύματος κατά τις ημερομηνίες που περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα της παρούσας πρόσκλησης.

Χρονοδιάγραμμα
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013 στις 10:00
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013 στις 13:00

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013
Διάρκεια Εκπόνησης Μελετών: 2 Ιανουαρίου 2014 - 8 Δεκεμβρίου 2014
Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του Ιδρύματος www.latsis-foundation.org.

 

2ο Θερινό Σχολείο «Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων Ανάλυσης»

Mε ιδιαίτερη χαρά το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με Τμήματα του ιδίου Πανεπιστημίου καθώς και άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του Εξωτερικού, σας προσκαλεί στο 2ο Θερινό Σχολείο που θα διοργανώσει στις 1-7 Ιουλίου 2013, στην Μύρινα Λήμνου, με θέμα: «Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων Ανάλυσης».

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Θερινού Σχολείου: https://soc-summerschool2013.pns.aegean.gr/

 

6ο Newsletter Δ.Α.ΣΤΑ. Γ.Π.Α.

Το 6o Newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ ΓΠΑ.

Attachments:
Download this file (newsletter_6.pdf)newsletter_6.pdf[ ]1526 Kb
 

14η Έκθεση Γερμανικών ΑΕΙ στη Θεσσαλονίκη 2013

Στις 16 Απριλίου 2013, 10:00 - 17:00 διοργανώνουμε σε συνεργασία με τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) τη 14η Έκθεση Γερμανικών Α.Ε.Ι. στη Θεσσαλονίκη (φιλοξενείται στο ισόγειο του κτιρίου διοίκησης Α.Π.Θ.),

Εκπρόσωποι από Γερμανικά Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία διεθνούς κύρους θα παρέχουν στο ισόγειο του κτιρίου διοίκησης του Α.Π.Θ., από τις 10 π.μ. μέχρι τις 5 μ.μ., ενημέρωση και συμβουλές σε φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και δυνατότητες έρευνας στη Γερμανία.

Εκπρόσωπος του TestDaF-lnstitut θα προσφέρει χρήσιμη ενημέρω­ση αναφορικά µε τις προϋποθέσεις γλωσσικής επάρκειας, ενώ συνεργάτες του Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης θα ενημερώνουν για τμήματα εκμάθησης της Γερμανικής στη Θεσσαλονίκη και τη Γερμανία. Ο σύνδε­σμος γλωσσικών κέντρων της Γερμανίας (FaDaF) θα παρέχει πληροφορίες για τμήματα εκ­μάθησης της Γερμανικής αποκλειστικά στη Γερμανία.

Επιπλέον, στα περίπτερα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της DAAD, εκπρόσωποι του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου και της DAAD θα είναι στη διάθεση του κοινού για να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά µε σπουδές και έρευνα στη Γερμανία καθώς και για την οικονομική στήριξη των σπουδών, µέσω φορέων παροχής υποτροφιών.

Τέλος, στο πλαίσιο της έκθεσης δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να ενημερωθούν και για δυνατότητας καριέρας για πτυχιούχους ΑΕΙ στη Γερμανία. Θα διεξαχθεί σχετική παρουσίαση, για την οποία είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες:https://dasta.auth.gr

 


Σελίδα 20 από 31

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23246
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14118976