www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Γενικά


Νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Κατάρτισης - Κ.Ε.Κ. Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας πρόκειται να υλοποιήσει μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα. Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την λίστα των προγραμμάτων όπου σε κάθε τίτλο υπάρχει ενεργός σύνδεσμος με την αναλυτική περιγραφή του κάθε προγράμματος ή μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Κ.Ε.Κ. του Π.Θ. www.kek.uth.gr

 

Οδηγός Πρακτική άσκηση στα όργανα και στους οργανισμούς της ΕΕ

 

Αν είστε απόφοιτος ανώτατης εκπαίδευσης η Ευρωπαϊκή Ένωση σας προσφέρει τη δυνατότητα να κάνετε πρακτική άσκηση τόσο στα όργανα της κεντρικής διοίκησής της, όσο και σε εποπτευόμενους από αυτήν οργανισμούς, ακόμη και σε κράτη μέλη.

Η άσκηση, που τις περισσότερες φορές είναι αμειβόμενη, πραγματοποιείται κυρίως στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο, ωστόσο ενδέχεται να λάβει χώρα και σε άλλες πόλεις των κρατών μελών, ακόμη και των συνδεδεμένων. Η διάρκειά της κυμαίνεται μεταξύ ενός μηνός και δύο ετών.

Αναλυτικά, οι φορείς και οι προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης έχουν ως εξής:

Δικαστήριο (Λουξεμβούργο)

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών (νομική κατεύθυνση) τα διαστήματα από 1η Μαρτίου - 31 Ιουλίου ή 1η Οκτωβρίου - 28 Φεβρουαρίου. Αιτήσεις υποβάλλονται από 30 Σεπτεμβρίου ή 30 Απριλίου, αντίστοιχα. Εκτυπώνετε και συμπληρώνετε το έντυπο της αίτησης (που είναι διαθέσιμο μόνο στα γαλλικά) και, εν συνεχεία, το στέλενετε μέσω ταχυδρομείου στη Μονάδα Ανθρώπινων Πόρων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ (Λουξεμβούργο)

Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που έχουν πτυχίο πανεπιστημίου σε τομέα ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Νομική). Η διάρκεια της περιόδου άσκησης είναι 5 μήνες το πολύ. Παρέχεται και αμειβόμενη υποτροφία 1.120 ευρώ/μήνα. Το έντυπο της αίτησης αποστέλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Επιτροπή των Περιφερειών (Βρυξέλλες)

Παρέχεται περίοδο άσκησης 5 μηνών και υποτροφία 1.000 ευρώ/μήνα. Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι πανεπιστημίου που έχουν ολοκληρώσει τρία τουλάχιστον έτη σπουδών, τα διαστήματα από 16 Φεβρουαρίου - 15 Ιουλίου, ή 16 Σεπτεμβρίου - 15 Φεβρουαρίου. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ή 31 Μαρτίου, αντίστοιχα. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (Στρασβούργο - Βρυξέλλες)

Παρέχειται πρακτική άσκηση 4μηνης διάρκειας και υποτροφία περίπου 1.100 ευρώ/μήνα. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι νομικής σε προχωρημένο στάδιο της επαγγελματικής τους κατάρτισης ή έρευνας στο ενωσιακό δίκαιο. Ημερομηνίες έναρξης των περιόδων άσκησης και προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων (σε παρένθεση): 1η Σεπτεμβρίου (έως 30 Απριλίου) ή 1η Ιανουαρίου (έως 31 Αυγούστου). Συμπληρώνετε τοέντυπο της αίτησης και το στέλνετε ταχυδρομικώς, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Βρυξέλλες - Λουξεμβούργο - άλλες χώρες)

Παρέχεται δυνατότητα πρακτικής σε δύο κατηγορίες υποψηφίων.

1. Πτυχιούχοι πανεπιστημίου (επιπέδου Bachelor), δηλαδή υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει πτυχίο πανεπιστημίου μετά την ολοκλήρωση πανεπιστημιακών σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, για θερινή περίοδο πρακτικής άσκησης (1η Mαρτίου - 31 Ιουλίου) και χειμερινή περίοδος πρακτικής άσκησης (1η Οκτωβρίου - 28 Φεβρουαρίου), στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο και στις πρωτεύουσες των κρατών μελών• δύο θέσεις σε αντιπροσωπείες της Επιτροπής σε χώρες μη μέλη της ΕΕ. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι: θερινή περίοδος πρακτικής άσκησης: 1η Σεπτεμβρίου, χειμερινή περίοδος άσκησης: 31 Ιανουαρίου. Παρέχεται υποτροφία περίπου 1.071,19 ευρώ/μήνα (Μάρτιος 2010). Υποβάλλεται ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης.

2. Πτυχιούχοι πανεπιστημίου (επιπέδου Bachelor, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού), δηλαδή κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου, μεταπτυχιακού (Master's) ή διδακτορικού, για διάρκεια άσκησης 3-12 μήνες, στις πόλεις: Ίσπρα (Ιταλία), Καρλσρούη (Γερμανία), Χέελ (Βέλγιο), Πέττεν (Ολλανδία) ή Σεβίλλη (Ισπανία). Αιτήσεις υποβάλλονται όταν δημοσιευθεί ανοιχτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ασκούμενους στον δικτυακό τόπο του Κοινού Κέντρου Ερευνών.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Φραγκφούρτη)

Παρέχεται δυνατότητα πρακτικής στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες αποφοίτων ΑΕΙ.

1. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι οικονομικών, νομικών ή μεταφραστικών σπουδών. Ειδικότερα, αίτηση μπορούν να υποβάλουν σπουδαστές που έχουν αποκτήσει τουλάχιστον πτυχίο πανεπιστημίου, καθώς και πρόσφατα αποφοιτήσαντες σε κλάδους όπως τα οικονομικά, τα χρηματοοικονομικά, η στατιστική, η διοίκηση επιχειρήσεων, τα νομικά, οι ανθρώπινοι πόροι και η μετάφραση. Η διάρκεια της περιόδου άσκησης κυμαίνεται σε 3-6 μήνες, ενώ χορηγείται υποτροφία: 850 ή 1.700 ευρώ τον μήνα, αναλόγως των καθηκόντων, των τίτλων σπουδών και του τόπου διαμονής του υποτρόφου. Αποστέλλεται ηλεκτρονικόέντυπο αίτησης, όταν δημοσιευθεί προκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης.

2. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι οικονομικών που επιθυμούν να εγγραφούν σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό πρόγραμμα. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν νέοι οικονομολόγοι με υψηλές επιδόσεις, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών και προτίθενται να εγγραφούν σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Masters/PhD) στα οικονομικά ή σχετικό τομέα σε πανεπιστήμιο διεθνούς κύρους. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 3-6 μήνες και παρέχεται υποτροφία 850 ή 1.700 ευρώ τον μήνα, αναλόγως των καθηκόντων, των τίτλων σπουδών σας και του τόπου διαμονής. Αποστέλλεται ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης, όταν δημοσιευθεί προκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης.

3. Πτυχιούχοι στους τομείς των οικονομικών, των χρηματοοικονομικών ή της διοίκησης επιχειρήσεων. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν νέοι απόφοιτοι πανεπιστημίου στους τομείς των οικονομικών, της στατιστικής, των χρηματοοικονομικών, της διοίκησης επιχειρήσεων ή συναφείς κλάδους. Η διάρκεια της περιόδου άσκησης είναι 3-6 μήνες, ενώ παρέχεται υποτροφία: 850 ή 1.700 ευρώ τον μήνα, αναλόγως των καθηκόντων, των τίτλων σπουδών σας και του τόπου διαμονής. Αποστέλλεται ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης, όταν δημοσιευθεί προκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης.

4. Κάτοχοι διδακτορικού (PhD) που ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες της Κεντρικής Τράπεζας. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσφατα αποφοιτήσαντες πτυχιούχοι με υψηλές επιδόσεις και μεταπτυχιακό δίπλωμα, κατά προτίμηση διδακτορικό (PhD), και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της Κεντρικής Τράπεζας. Η διάρκεια του -αμειβόμενου- προγράμματος είναι 2 χρόνια. Αποστέλλεται ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης, όταν δημοσιευθεί προκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης.

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Βρυξέλλες)

Παρέχεται δυνατότητα πρακτικής στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες αποφοίτων ΑΕΙ.

1. Πτυχιούχοι πανεπιστημίου ή ισότιμης σχολής (περίοδος άσκησης 6 μηνών). Αίτηση υποβάλλουν νεαροί απόφοιτοι πανεπιστημίου που έχουν ολοκληρώσει τρία τουλάχιστον έτη σπουδών, για πρακτική άσκηση τα διαστήματα 16 Φεβρουαρίου - 15 Ιουλίου, ή 16 Σεπτεμβρίου - 15 Φεβρουαρίου και υποβολή των αιτήσεων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ή 31 Μαρτίου, αντίστοιχα. Υποβάλλεται ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης.

2. Πτυχιούχοι πανεπιστημίου ή ισότιμης σχολής (περίοδος άσκησης 3 μηνών). Μπορούν να υποβάλουν αίτηση νεαροί απόφοιτοι πανεπιστημίου που έχουν ολοκληρώσει τρία τουλάχιστον έτη σπουδών• προτεραιότητα δίνεται σε υποψηφίους που οφείλουν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους. Η διάρκεια της περιόδου άσκησης είναι 1-3 μήνες. Συμπληρώνετε το έντυπο αίτησης σε χαρτί  και το στέλνετε μέσω ταχυδρομείου στο Γραφείο Περιόδων Πρακτικής Άσκησης, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (κυρίως στο Λουξεμβούργο)

Παρέχεται δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε δύο κατηγορίες υποψηφίων.

1. Σε πτυχιούχους πανεπιστημίου με επαγγελματική εμπειρία μικρότερη του ενός έτους, για περίοδο άσκησης 1-5 μήνες. Συμπληρώνετε το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης για μια συγκεκριμένη προκήρυξη δυνατότητας πρακτικής άσκησης επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας και μια συνοδευτική επιστολή.

2. Σε πτυχιούχους με ειδίκευση στα οικονομικά και τα χρηματοοικονομικά. Ειδικότερα, σε νέους αποφοίτους πανεπιστημίου με πτυχίο σε έναν από τους τομείς δραστηριότητας της Τράπεζας, με μικρή ή καθόλου επαγγελματική εμπειρία. Η άσκηση πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο, στα εξωτερικά γραφείατης Τράπεζας, για 1-2 έτη, ενώ προβλέπεται και υποτροφία ύψους περίπου 3.264 ευρώ/μήνα και άλλες παροχές. Υποβάλλεται ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης.

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (στις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες)

Γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί φοιτητές (επιπέδου Master ή διδακτορικού). Ειδικότερα, αίτηση μπορούν να υποβάλουν υποψήφιοι με πτυχίο πανεπιστημίου τουλάχιστον επιπέδου Master σε τομέα σχετικό με τις δραστηριότητες των αντιπροσωπειών της ΕΕ (τουλάχιστον τέσσερα έτη πανεπιστημιακών σπουδών). Η διάρκεια της περιόδου άσκησης είναι τουλάχιστον 9 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης για άλλους 9 μήνες - το πολύ 18 συναπτοί μήνες), τον Μάρτιο 2013 (υποβολή αιτήσεων μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2012). Προβλέπονται 54 θέσεις πρακτικής άσκησης για καθήκοντα πολιτικού χαρακτήρα, χρηματοδοτούμενες από την EEAS, στις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες. Επίσης, προβλέπεται υποτροφία από 2.300 έως 3.000 ευρώ/μήνα, ανάλογα με τη θέση. Συμπληρώνετε το έντυπο της αίτησης και το στέλνετε αποκλειστικά στα σημεία επαφής των κρατών μελών (βλ. πληροφορίες στον ιστότοπο της EEAS).

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στο Λουξεμβούργο και στα κράτη μέλη)

Παρέχεται δυνατότητα πρακτικής στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες αποφοίτων ΑΕΙ.

1. Πτυχιούχοι πανεπιστημίου για άσκηση διάρκειας 5 μηνών, που ξεκινάει τα διαστήματα (σε παρένθεση η προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων): 1η Μαρτίου (15 Οκτωβρίου), 1η Οκτωβρίου (15 Μαΐου), στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στο Λουξεμβούργο, καθώς και στα γραφεία πληροφόρησης που υπάρχουν στα κράτη μέλη και στα υποψήφια κράτη μέλη. Προβλέπεται υποτροφία ύψους 1.190,71 ευρώ/μήνα (2010), εάν η πρακτική άσκηση γίνεται στις Βρυξέλλες. Υποβάλλεται ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης.

2. Πτυχιούχοι πανεπιστημίου με αναπηρίες για άσκηση διάρκειας 5 μηνών, που ξεκινάει τα διαστήματα (σε παρένθεση η προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων): 1η Μαρτίου (15 Οκτωβρίου), 1η Οκτωβρίου (15 Μαΐου), κυρίως στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. Προβλέπεται υποτροφία ύψους 1.130,56 ευρώ/μήνα (2010), εάν η πρακτική άσκηση γίνεται στις Βρυξέλλες ή το Λουξεμβούργο. Υποβάλλεται ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης.

3. Επισκέψεις μελέτης στο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από πολίτες που επιθυμούν να μελετήσουν θέματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ενοποίηση, διάρκειας ενός μήνα το πολύ. Για υποβολή αίτησης, επικοινωνήστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Επισκέψεις μελέτης.

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίου - υπήκοοι χωρών της ΕΕ που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών, για πρακτική άσκηση τα διαστήματα 1η Φεβρουαρίου - 30 Ιουνίου ή 1η Σεπτεμβρίου - 31 Ιανουαρίου. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: η 31η Aυγούστου του έτους που προηγείται της περιόδου άσκησης. Πώς να υποβάλετε αίτηση.

Πηγή: http://www.proslipsis.gr/

 

 

 

 

 

Προσλήψεις αναπληρωτών κλάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη  εκατόν έξι (106) αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε δομές της Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2012-2013.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας ή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή  05-10-2012 έως και την Τρίτη   09-10-2012.

Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Πηγή: http://www.diorismos.gr/

 

 

 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Κατάρτισης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας πρόκειται να υλοποιήσει μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα. Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την λίστα των προγραμμάτων όπου σε κάθε τίτλο υπάρχει ενεργός σύνδεσμος με την αναλυτική περιγραφή του κάθε προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες www.kek.uth.gr

 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικες Πολίτες

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει κατά τη χειμερινή περίοδο 2012 τον πρώτο από έξι κύκλους (2012-2015) εκπαιδευτικών προγραμμάτων βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες με αντικείμενο τη φιλοσοφία, το ρόλο της στην καθημερινή ζωή και το αξιακό σύστημα της κοινωνίας και προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους εκπαιδευόμενους.Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Πηγή: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ημερομηνία: 18/9/2012

 


Σελίδα 26 από 31

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23322
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14724722