www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
ΤοπΣΑ


ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤοπΣΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Α.Σ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος, αποτελεί βασικό εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συνεργασία & Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού έργου ΤοΠΣΑ αναλαμβάνοντας την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών.

Δράση 4. «Δικτύωση Α.Σ. και Περιφερειακών φορέων»

Στόχος της δράσης είναι η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιμέρους σχεδίων και την εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων.

Θα γίνουν ενέργειες οι οποίες περιλαμβάνουν τη διοργάνωση workshops, study visits, την εκπόνηση οδηγών και άλλου υποστηρικτικού υλικού, τη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης μεγάλης εμβέλειας, κλπ. Συγκεκριμένα, προβλέπονται εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, παραγωγή έντυπου υλικού, περιφερειακά θεματικά εργαστήρια και δικτύωση Α.Σ. με τη συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής, με βασικό στόχο προτάσεις και στρατηγικές ευρείας κλίμακας για την απασχόληση και τη στήριξη των ανέργων της περιοχής παρέμβασης. Ο φορέας συνεπικουρεί όλες τις ενέργειες δικτύωσης.

  • Δυνατότητες και προοπτικές απασχόλησης στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον
  • Μηχανισμοί προώθησης απασχόλησης των ανέργων στην αγορά εργασίας

Δράση 14. «Ειδικές επιμορφώσεις σε εξειδικευμένα αντικείμενα»

Σκοπός των ειδικών επιμορφώσεων είναι να καταρτιστούν οι ωφελούμενοι των ομάδων στόχου σε εξειδικευμένα θέματα επιχειρηματικότητας σε εξατομικευμένο είτε ομαδικό επίπεδο. Οι διαδικασίες συμβουλευτικής, η κατάρτιση, η συμβουλευτική επιχειρηματικότητας θα αναδείξουν τις προσωπικές κλίσεις και εξειδικευμένες ευκαιρίες επιχειρηματικής δημιουργίας, που θα αξιοποιηθούν μέσω των ειδικών επιμορφώσεων.

Η επιμόρφωση συμβάλλει στο να καταστήσει επαγγελματικά άρτιους τους ωφελούμενους στα συγκεκριμένα αντικείμενα επιμόρφωσης, προωθώντας τους στη δημιουργία επιχείρησης είτε συνεταιρισμού.

Οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν τις θεωρητικές, αλλά και τις πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της επιμόρφωσης να είναι σε θέση να αναπτύξουν προσωπική τους επιχείρηση.
Οι υπάρχουσες αναλύσεις των προοπτικών και ευκαιριών απασχόλησης έχουν αναδείξει εξειδικευμένες ευκαιρίες όπως έλλειψη οικονομοτεχνικών γραφείων, εξειδικευμένων γραφείων γεωτεχνικών μελετών, αγροεφόδια, εξιδεικευμένες τεχνικές εφαρμογές, πράσινη οικονομία, φωτοβολταικά, εξωστρέφεια κ.α.

 


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.


Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23322
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 14910450