www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
www.career.uth.gr

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ)  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του, όπως αυτό διαμορφώνεται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 2007-2013", στοχεύει στην παροχή μιας σειράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών με σημαντικά αναδυόμενα οφέλη, όπως:

 • η ενίσχυση του βαθμού εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο σύγχρονο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους τελειοφοίτους/αποφοίτους του Ιδρύματος και
 • η επιτυχής σύνδεση τελειοφοίτων/αποφοίτων με την αγορά εργασίας.

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει μια σειρά από ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης σε θέματα προώθησης της απασχόλησης, προγραμμάτων σπουδών, σταδιοδρομίας κλπ.

Πιο συγκεκριμένα, το Γραφείο Διασύνδεσης θα παρέχει σε φοιτητές, αποφοίτους και στα λοιπά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τη δυνατότητα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης μιας σειρά από θέματα που τους απασχολούν όπως:

 • Προσφερόμενες θέσεις εργασίας
 • Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
 • Υποτροφίες και Κληροδοτήματα
 • Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, τεχνικές συνέντευξης και αναζήτησης εργασίας, κ.λ.π.)
 • Ερευνητικά Προγράμματα σε Ελλάδα και Εξωτερικό
 • Δραστηριότητες Επιχειρήσεων & Οργανισμών
 • Προγράμματα Κατάρτισης & Εκπαίδευσης

Παράλληλα το Γραφείο Διασύνδεσης, σε συνεργασία πάντα με τη κεντρική δομή της ΔΑΣΤΑ, θα συμμετάσχει στη διοργάνωση ειδικά στοχευμένων εκδηλώσεων, ημερίδων και σεμιναρίων, προκειμένου να συμβάλλει ακόμα περισσότερο στη δημιουργία ενός διαύλου «μετάβασης» του αποφοίτου του Ιδρύματος από την ακαδημαϊκή στην επαγγελματική κοινότητα.

Νέες ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «ERASMUS Νέων Επιχειρηματιών»

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει στο Πρόγραμμα "Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες" το οποίο στοχεύει στο να βοηθήσει τόσο τους Νέους Επιχειρηματίες (ΝΕ) ή απόφοιτους-μελλοντικούς νέους επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις επιθυμητές δεξιότητες διοίκησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω της παραμονής τους δίπλα σε πεπειραμένους Επιχειρηματίες Υποδοχής (ΕΥ) σε άλλη χώρα-μέλος της Ε.Ε.

Περιγραφή
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος το Γραφείο Διασύνδεσης προσφέρει στους αποφοίτους όλων των ιδρυμάτων αλλά και αυριανούς επιχειρηματίες τη δυνατότητα της παραμονής και της εκμάθησης δίπλα σε έναν πεπειραμένο επιχειρηματία σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, με τη προοπτική να κερδίσουν σε ικανότητες και προοπτικές που αποδεικνύονται ιδιαίτερα πολύτιμες κατά τη διάρκεια της φάσης ίδρυσης μιας επιχείρησης, ενισχύοντας παράλληλα  τη πιθανή διασυνοριακή δραστηριότητα και έτσι την πιθανότητα επιτυχίας. Όλοι οι Νέοι Επιχειρηματίες νομιμοποιούνται να λάβουν μια χρηματική από τη ΕΕ για όλα τα έξοδα ταξιδιών και διαμονής.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα;

• «On-the-job» εκπαίδευση (ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα παραμονής: ένας (1) μήνας) για νέους και εν δυνάμει επιχειρηματίες σε ΜΜΕ σε άλλες χώρες της ΕΕ,
• Μοναδική ευκαιρία και για τις 2 κατηγορίες επιχειρηματιών  (ΝΕ & ΕΥ) να μοιραστούν γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία,
• Μεγαλύτερη κατανόηση της πρόσβασης σε ξένες αγορές για μελλοντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες,

Πως δουλεύει το πρόγραμμα;
Η σύνδεση μεταξύ Νέου Επιχειρηματία (ΝΕ) και Επιχειρηματία Υποδοχής (ΕΥ) θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια του Γραφείου Διασύνδεσης το οποίο και έχει αναλάβει τον ενεργό ρόλο συστηματικής υποστήριξης όλων των υποψήφιών συμμετεχόντων από τη στιγμή που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή μέχρι και τη τελική ολοκλήρωση της ανταλλαγής. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι (Νέοι και μελλοντικοί επιχειρηματίες) μπορούν να κάνουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας www.erasmus-entrepreneurs.eu αλλά και να επικοινωνήσουν απευθείας με το Γραφείο Διασύνδεσης (Ενδιάμεσο Οργανισμό - ΕΟ). Το Γραφείο Διασύνδεσης στη συνέχεια θα διευκολύνει το «ταίριασμα» / σύνδεση μεταξύ ΝΕ και ΕΥ. Από τη στιγμή που οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφωνήσουν για όλες τις λεπτομέρειες της επίσκεψης (σχέδιο δράσης, καθήκοντα, υποχρεώσεις, κτλ), η τοποθέτηση στο εξωτερικό για το ΝΕ μπορεί να ολοκληρωθεί.
Οι δραστηριότητες των νέων επιχειρηματιών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό μπορεί να αποτελέσουν:
• Έρευνα αγοράς και ανάπτυξη νέων επιχειρησιακών ευκαιριών,
• Ανάπτυξη προγραμμάτων, καινοτομία και Ε&Α ,
• Κατανόηση των μηχανισμών χρηματοδότησης μιας ΜΜΕ,
• Πωλήσεις, μάρκετινγκ και επωνυμία της επιχείρησης του επιχειρηματία υποδοχής.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;
Νέοι επιχειρηματίες: Nέοι επιχειρηματίες οι οποίοι προγραμματίζουν να ιδρύσουν την επιχείρησή τους ή έχουν ήδη ξεκινήσει την επιχείρησή τους μέσα στα τελευταία τρία έτη. Η επιχείρηση μπορεί να ανήκει  σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο. Οι ΝΕ πρέπει να επιδείξουν ένα σοβαρό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο και  μια δέσμευση για  μια βιώσιμη επιχειρησιακή ιδέα. 

Επιχειρηματίες υποδοχής: Οι επιχειρηματίες υποδοχής είναι πεπειραμένοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν διακριθεί είτε ως ιδιοκτήτες, είτε ως μάνατζερ μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Περισσότερες Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία και δηλώστε τη συμμετοχή σας στο Erasmus Νέων Επιχειρηματιών επικοινωνόντας απευθείας με τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης

O Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Καθηγητής Π. Τσιακάρας

Attachments:
Download this file (Perigrafh programmatos.doc)Perigrafh programmatos.doc[ ]0 Kb
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 23322
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 15127193